SCP-6442


ocena: +3+x
SCP-6442
Poziom5
Klasa podmiotu:
Thaumiel
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
krytyczny

scp-6442.jpg

Sekcja Placówki Przechowawczej [USUNIĘTO]

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Ze względu na ważną rolę anomalii w zapobiegawczych działaniach zabezpieczających i utrzymaniu tajemnicy Fundacji, ochrona SCP-6442 ma zostać zapewniona wszelkimi niezbędnymi do tego środkami.

Dostęp do Placówki Przechowawczej [USUNIĘTO] jest przyznawany wyłącznie przez Agencję Kontrwywiadu Fundacji SCP. W celu ukrycia geograficznej lokalizacji placówki, personel do niej przydzielony nie ma dostępu do narzędzi geopozycyjnych, a środki amnezyjne Klasy B mają zostać przyznawane wszystkim przybyłym. Nie oczekuje się ani nie zachęca się personelu stacjonującego w placówce do zapoznawania się z pełnym jej planem ze względu na możliwość narażenia na naruszenie przechowywania, z wyjątkiem wyznaczonych stref awaryjnych i miejsc wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych.

Wszelkie nieuprawnione próby opuszczenia lub dostania się do placówki spotkają się z natychmiastowym zatrzymaniem sprawcy i poddaniem mu środków amnezyjnych, zdegradowaniem i/lub terminacją.

Zewnętrzna części Placówki Przechowawczej [USUNIĘTO] jest strzeżona przez stworzoną przez Fundacje serię automatów, specjalizujących się w taktykach antyinfiltracyjnych. Zgodnie z ogólnymi protokołami ukrywania placówki, automaty zostały zaprojektowane tak, by być w stanie potajemnie likwidować infiltratorów, niszczyć wrogie samoloty i przeprowadzać kontrzaklęcia taumaturgiczne przeciwko anomalnej broni.


Sam SCP-6442 znajduje się w jednej z szesnastu identycznych kulistych komór przechowawczych, oddalonych od siebie o co najmniej pięćdziesiąt metrów i połączonych wąskimi strukturami przypominającymi labirynt, zaprojektowanymi tak by, specjalnie utrudnić nawigację pomiędzy nimi. Wszystkie komory są całkowicie pozbawione cech charakterystycznych i mają tylko jedno wejście, nie posiadające żadnych znaków rozpoznawczych, które mogłyby odróżnić ją od innych komór. Dokładna lokalizacja SCP-6442 nie powinna być znana żadnemu pracownikowi Fundacji.

Wnętrze każdej komór zawiera bryłę ze stopu wolframu, w której znajduje się SCP-6442 lub jego niemal identyczna (ale nieanomalna) replika. Każda kula jest zawieszona w centrum swojej komory przechowawczej, co powoduje, że jest wymagana znaczna koordynacja i wysiłek celem dostania się do niej. Dodatkowo wnętrza komór zawierają wiele warstw ochronnych, zabezpieczających ją przed osobami próbującymi zneutralizować lub dostać się do SCP-6442 siłą. Obecnie podejmowane dodatkowe środki ostrożności obejmują m.in.:

  • Protokoły obronne przeciwko broni jądrowej i eigenbroni.
  • Środki amnezyjne Klasy I w postaci aerozolu w każdej z komór.
  • Sześć zamontowanych Kotwic Rzeczywistości Scrantona (SRA) na każdą komorę, celem zapobiec atakom ontologicznym, które mogłyby zaszkodzić SCP-6442.
  • Po jednym Stałym Pływie Czasowym Xyanka/Anastasakos (XACTS) na każdą komorę, celem zapobiegnięcia manipulacjom czasowym.
  • Trzydzieści sześć Eksperymentalnych Urządzeń Niwelujących Akivę Randalla/Yossariana (ERYAN) na każdą komorę, celem zapobiegnięcia i zniechęcenia do jakiejkolwiek boskiej interwencji.
  • Jeden zestaw zbiorników konstrukcyjnych Mobilnej Formacji Operacyjnej Tau-5 ("Samsara") na każdą komorę, na wypadek, gdyby powyższe czynności okazały się niewystarczające, lub gdyby ochrona placówki została pokonana przez wrogie siły.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby usunięcie SCP-6442 było konieczne z nieprzewidzianego powodu, wszystkie wabiki mają być wydobyte z placówki razem z SCP-6442. Po znalezieniu rozwiązania problemu SCP-6442 ma zostać odesłany losowo do jednej z szesnastu komór.

W przypadku, gdyby Globalnej Koalicji Okultystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych z powodzeniem udało się przejąć SCP-6442, należy podjąć wszelkie możliwe próby neutralizacji obiektu, celem uniemożliwienia organizacji opracowania hipotetycznej szczepionki.1 Ponieważ wszystkie dane i materiały konstrukcyjne SCP-6442 zostały spalone, celem uniemożliwia jego inżynierii wstecznej, ochrona obiektu stanowi wysoki priorytet.


Ze względu na napięcia w szerszej społeczności anomalnej i słabe wyniki spotkań deeskalacyjnych, powyższe Specjalne Czynności Przechowawcze mają być kontynuowane bezterminowo. Czynności te muszą być ponownie zatwierdzane lub aktualizowane przynajmniej raz na trzy miesiące przez Agencję Kontrwywiadu z rozkazu Rady O5.

Dokument ten został zmodyfikowanym celem uwzględnienia tylko nieokreślonej części czynności przechowawczych ze względów bezpieczeństwa.


OPIS: SCP-6442 odnosi się do napisu stworzonego przez Agencję Kontrwywiadu Fundacji SCP i Wydział Memetyki. SCP-6442 jest wygrawerowany w kuli zbudowanej z elastomeru na bazie włókna węglowego o utajnionym składzie.

Po poznaniu co najmniej 73% treści napisu, osoby wystawione na jego działanie doświadczą natychmiastowego i całkowitego ustania wszystkich funkcji neurologicznych — efekt ten występuje u wszystkich świadomych istot, w tym u nieorganicznych form życia. Jak dotąd jest to najsilniejsze zagrożenie poznawcze stworzone przez organizację; szacuje się, że aby je przetrwać, wymagana jest Wartość Odporności Poznawczej (CRV) równa 742 lub wyższa.2 W związku z tym zaszczepienie się na nią uważane jest za niewykonalne lub potencjalnie nawet niemożliwe.

Od momentu jego powstania i zabezpieczenia w 2023 roku, SCP-6442 skutecznie zneutralizował co najmniej osiem tysięcy wszechwiedzących istot, z których co najmniej dwa tysiące było zatrudnionych przez Globalną Koalicję Okultystyczną.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported