SCP-6477
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-6477

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Po pomyślnym wprowadzeniu Strategii Przechowawczej 6477-7, jedyną aktualną czynnością przechowawczą niezbędną dla przechowywania SCP-6477 jest utrzymanie Strefy 6477, zlokalizowanej na terenie Ośrodka 11. Wszystkie nagrobki w Strefie-6477 mają być rutynowo czyszczone, a otaczający obszar ma być wolny od zanieczyszczeń.

Departament Analityki ma monitorować światowe źródła medialne poszukując historii o znikaniu ciał.1 Jeśli instancja SCP-6477 uzyska znaczny rozgłos, należy stworzyć odpowiednią historię przykrywkową.

Opis: SCP-6477 jest anomalnym fenomenem wpływającym na ludzkie zwłoki (desygnowane SCP-6477-1), które w przeciwnym razie nie podlegałyby żadnej formie pochówku. SCP-6477 jest powiązany z trzema rodzajami anomalnej aktywności, które są desygnowane jako Wydarzenia Antigone, Wydarzenia Creon i Wydarzenia Pharaoh. Poniżej znajduje się opis każdego z nich:

Wydarzenia Antigone: Dwadzieścia cztery godziny po śmierci instancja SCP-6477-1 zniknie. Jednocześnie nowe miejsce pochówku odpowiednie dla instancji SCP-6477-1 zamanifestuje się z SCP-6477-1 w środku.

Natura tego pochówku różni się między instancjami SCP-6477-1, ale zwykle jest formą pochówku odpowiednią dla przypuszczalnej kultury i przekonań SCP-6477-1 za życia. Dla przykładu instancje SCP-6477-1, które były mocno przeciwne pogrzebom zostaną poddane kremacji.

Instancje SCP-6477-1 są zwykle pochowywane w miejscach odpowiednich dla danej osoby. Należą do nich rodzinne działki grobowe, miejsca, którymi dana osoba interesowała się za życia lub cmentarze, na których znajdują się jej znajomi.2

Wydarzeniom tym zazwyczaj towarzyszy epitafium, które opisuje omawianą instancję SCP-6477-1.

Wydarzenia Creon: Gdy instancja SCP-6477-1, która wcześniej przeszła Wydarzenie Antigone, zostanie usunięta z miejsca, w którym została pochowana, wydarzenie Creon może wystąpić dwadzieścia cztery godziny później.

Podczas wydarzenie Creon instancja SCP-6477-1 zniknie, a następnie zostanie pochowana w miejscu, z którego została wcześniej usunięta. Istniejąca lokalizacja zostanie poddana anormalnym modyfikacjom, które stanowią przeszkodę uniemożliwiającą w przyszłości odzyskanie danej instancji SCP-6477-1.

Modyfikacje te miały różną formę, ale obejmowały spontaniczne pojawianie się materii skalnej i roślinności wokół instancji SCP-6477-1 lub zwiększenie środków bezpieczeństwa na budynku zawierającym SCP-6477-1.

Wydarzenia Creon występują selektywnie w oparciu o charakter i przyczynę usunięcia instancji SCP-6477-1. Jeśli instancja SCP-6477-1 jest usuwana, aby można było ją ponownie pochować w nowym, odpowiednim miejscu, wydarzenie Creon nie nastąpi.

Wydarzenia Pharaoh: Natychmiastowo po wystąpieniu wydarzenia Creon, wystąpi wydarzenie Pharaoh skierowane do osób zaangażowanych w usunięcie instancji SCP-6477-1 z miejsca pochówku wyznaczonego przez SCP-6477. U wszystkich osób, u których wystąpiło wydarzenie Creon, nastąpi natychmiastowe przerwanie akcji serca.

Historia: Przed rokiem 2016 i wdrożeniem Strategii Przechowawczej 6477-7, SCP-6477 został sklasyfikowany jako anomalia klasy Keter ze względu na wszechobecność wydarzeń Antigone i niemożności do ich powstrzymania. Ze względu na moralne komplikacje związane z ciężkim amnestycznym stosowaniem, które wymagały wcześniejszych interakcji profilu powstrzymywania SCP-6477, Komitet ds. Etyki zaczął badać alternatywną metodologię przechowawczą.

W odpowiedzi na te poszukiwania naukowiec Taylor Hunt przedstawił Strategie Przechowawczą 6477-7, przedstawiając alternatywny profil zamknięcia, który skierowałby uwagę SCP-6477 na konkretny obszar, a następnie zachęciłby go do zakopania w nim większej ilości ciał. Strategia ta została pomyślnie wdrożona.

Dodatek: Przykłady Epitafium SCP-6477

Francisco Penha
1945 - 1999

Nigdy nie miałeś dość pieniędzy na podróż do Paryżu. Mam nadzieję, że bycie tam pochowanym może to zrekompensować.

Jìng Hu
2001-2005

Przykro mi, że nigdy nie udało ci się zobaczyć tropików. Twoja przyszłość była jasna.

Gertrude Beamore
1901 - 2008

Przeżyć przyjaciół i rodzinę jest tak samo przekleństwem jak i błogosławieństwem. Obyś znów był ze swoimi dziećmi.

Megan Walker
1963 - 2016

Spodoba ci się tutaj. Jest tu ładnie i spokojnie, dokładnie tak, jak chciałaś. Dobre miejsce dla wszystkich, którymi się zajmuję.

Taylor Hunt
1982 - 2018

Zbyt szybko cię zabrano.
Dziękuję ci, że mi pomogłeś. Nie mógłbym tego zrobić bez ciebie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported