SCP-6499
ocena: +4+x
SCP-6499
Poziom2
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6499 ma być trzymany w standardowej szafce na anomalne obiekty w Ośrodku 196. Gdy podmiot nie jest bezpośrednio obserwowany jest nieaktywny i dodatkowe czynności nie są wymagane.

Opis: SCP-6499 to książka w twardej oprawie długa na 252 strony. Przednia część okładki i grzbiet są puste ale na pierwszej stronie książki znajduje się tytuł "Rozdziały o psychoterapii poznawczo-behawioralnej" bez żadnych dodatkowych informacji odnośnie autora, wydawnictwa i roku. W książce znajduje się wiele rozdziałów na temat teorii psychologii i praktyk od ćwiczeń medytacyjnych do technik używanych przez Marynarkę Wojenną USA by zachować spokój podczas bitwy.

SCP-6499 został odkryty w pozostałościach spalonego budynku w ████, ██████. Obiekt zwrócił uwagę Fundacji, gdy agenci polowi natrafili na zgłoszenia o kobiecie, która “cudownie” przeżyła pożar domu całkowicie nietknięta. SCP-6499 został znaleziony na miejscu nienaruszony.

OSTRZEŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE 2 ZOSTAŁO NARUSZONE. PRACOWNICY NIEPRZYDZIELENI DO ZADAŃ KRYTYCZNYCH MAJĄ NATYCHMIASTOWO SZUKAĆ SCHRONIENIA W PRZYDZIELONYCH SCHRONACH.

Przez większość czasu SCP-6499 wydaje się nieanomalny. SCP-6499 zaczyna manifestować swoje anomalne właściwości, gdy spełnione są trzy kryteria:

  • Osoba musi znajdować się w jednym pokoju z SCP-6499, a podmiot musi być w linii wzroku tej osoby.
  • Ma miejsce kryzysowa sytuacja, w wyniku której powyższa osoba jest w sytuacji zagrażającej życiu ze względu na niebezpieczne środowisko lub bliską katastrofę.
  • Osoba ta musi być w stanie silnego niepokoju emocjonalnego.

OSTRZEŻENIE: SCP-████ I SCP-███ PRZEŁAMAŁY ZABEZPIECZENIA. KOD 196/A/CZERWONY.


Gdy spełnione są wszystkie kryteria SCP-6499 spowoduje, że podmiot i osoba pod jego wpływem są odporni na wszystkie formy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych urazów lub obrażeń. Od tego momentu osobę tę należy nazywać SCP-6499-1.

Drugorzędny anomalny efekt aktywowany podczas sytuacji kryzysowej powoduje, że SCP-6499-1 staje się całkowicie apatyczny w stosunku do ich otoczenia i zbliżającego się niebezpieczeństwa. Zamiast tego podmiot wykazuje lekkie znudzenie i zamaist szukać schronienia powróci do swoich poprzednich działań.

SCP-6499 zaprzestanie swoich efektów, gdy podmiot i SCP-6499-1 nie są już w niebezpieczeństwie.
Po tym aktywuje się efekt amnestyczny, usuwając wszystkie wspomnienia SCP-6499-1 dotyczące sytuacji kryzysowej, co powoduje podczas pytań lekkie skołowanie.

OSTRZEŻENIE: W OŚRODKU MA MIEJSCE WIELE PRZEŁAMAŃ ZABEZPIECZEŃ KLASY KETER I EUCLID. PEŁNA BLOKADA OŚRODKA 196 ZAINICJOWANA.


Dodatek:

PODSUMOWANIE TESTÓW SCP-6499

Wprowadzenie: Badacze nie mają przerywać testów, nawet jeśli podmiot wydaje się skrzywdzony. Anomalne efekty SCP-6499 pojawiają się wyłącznie, gdy podmiot jest w prawdziwym niebezpieczeństwie. Komitet ds. Etyki zaakceptował te procedury.


06.07.21
Test 3 (SPOPIELENIE): Klasa D został poinstruowana, by wejść do komory spopielania, w której wcześniej został umieszczony SCP-6499.

Rezultaty: Klasa D wykazywał wysoki poziom stresu emocjonalnego, gdy pokój wypełniał gaz. Stan ten zniknął sekundę później. Podmiot pokrótce spojrzał na płomienie po czym usiadł na podłodze z westchnięciem i zaczął obcinać paznokcie. Gdy Badacz Dr L. Glasglow spytała jak klasa D czuł się podczas spopielenia otrzymała odpowiedź “Jest ok.”
Klasa D opuścił pokój bez doznania żadnych obrażeń a jego ubrania były nietknięte.
12.07.2021
Test 5 (UDUSZENIE POPRZEZ ZANURZENIE): SCP-6499 został podany klasie D do przeczytania w jego celi. 15 minut później cela została zalana wodą.

Rezultat: Po początkowym wykazaniu przerażenia na widok podnoszącego się poziomu wody, podmiot usiadł na łóżku i wrócił do czytania, a woda podniosła się do jego nosa.
Klasa D opuścił pokój w suchych ubraniach.
25.07.2021
Test 9 (ANOMALNI AGRESORZY): Klasa D został poinstruowany by wejść do celi przechowawczej SCP-███, w której wcześniej zostawiono SCP-6499.

Rezultat: Po krótkim momencie szoku po zobaczeniu SCP-███ klasa D usiadł na środku pokoju. Klasa D wziął kolorowankę zarezerwowaną dla SCP-███ i zaczął rysować kredkami. Groźby SCP-███ były ignorowane. SCP-███ zaczął bezowocnie atakować podmiot.


OSTRZEŻENIE: SCP-███, SCP-███ I INNE MEMETYCZNE I ZARAŹLIWE ANOMALIE PRZEŁAMAŁY BLOKADĘ. PROTOKÓŁ “OSTATNI ODPOCZYNEK” ZAINICJOWANY.

Dodatek 2: SCP-6499
Podczas przygotowywania kolejnego testu SCP-6499 nastąpiła nagła sytuacja kryzysowa, a efekty podmiotu zostały przypadkowo aktywowane. Podmiot wpłynął na Dr L. Glaslow, gdy jej współpracownicy wyszli, by przeciwdziałać zagrożeniu lub szukać schronienia.
Mimo że jej też nakazano poszukać schronienia, priorytetem podmiotu było wzięcie kawy i dokończenie dokumentacji, którą jej przydzielono.
Podmiot zauważyła odgłosy gardłowe, gdy MFO-16-2 “Class Clowns” zastrzeliło zainfekowaną klasę D, ale zignorowała je. Gdy nakazano jej przestać, podmiot dalej szła w stronę maszyny do kawy, kończąc dokumentację na jej telefonie. Podmiot nie czuła dyskomfortu z powodu pożarów spowodowanych przez SCP-███ lub manekinów, które próbowały ją udusić.

OSTRZEŻENIE: GŁOWICA NUKLEARNA OŚRODKA 196 ZOSTAŁA AKTYWOWANA.

ODLICZANIE ZAINICJOWANE:

10

9

8Podmiot nie czuła dyskomfortu, gdy głowica nuklearna pod jej miejscem pracy została aktywowana, a zamiast tego cieszyła się łykiem dobrej kawy i zapisała ostatnie zmiany, które wprowadziła do pliku.

4

3

2

1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported