SCP-6555


ocena: +4+x

galaxy.jpg

Zdjęcie galaktyki, w której znajduje się XEO 8537-A, wykonane przez skaner tachionowy.

Identyfikator podmiotu: SCP-6555

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na odległość od najbliższej zaludnionej osady, SCP-6555 nie wymaga zabezpieczenia.

Opis: SCP-6555 odnosi się do pozostałości niezidentyfikowanej struktury na ciele niebieskim XEO 8537-A.1 Odkrytym w 26,576 HE po tym, jak satelity badające daleką przestrzeń kosmiczną wykryły słabe fluktuacje elektromagnetyczne, SCP-6555 emituje ciągłą emisję archaicznych awaryjnych częstotliwości radiowych ze swojego epicentrum.

Sondy badawcze wysłane na powierzchnię XEO 8537-A w celu obserwacji SCP-6555 nie przyniosły jak dotąd żadnych rezultatów. Natomiast eksploracja wnętrza SCP-6555 przyniosła następujące wyniki:

  • Konfiguracja i układ SCP-6555 sugerują, że struktura ta była w pewnym momencie półmodułowa. Podczas eksploracji zauważono również obecność odkształconej stali i uszkodzenia związków syntetycznych chemicznych w pobliżu północno-zachodniego i wschodniego sektora, co wskazuje na znaczące uderzenie w powierzchnię.2
  • Wewnątrz Pokoju 15A, położonego w pobliżu południowego regionu SCP-6555, znajduję się seria prostokątnych obiektów wykonanych z bawełnianych i wełnianych poduszek, spoiw i stlowych resorów sporadycznie ułożonych wewnątrz pomieszczenia
  • Inne niezidentyfikowane przedmioty, takie jak okrągłe pojemniki z tworzywa sztucznego wypełnione wodą w Pokoju 06, zostały również odkryte w SCP-6555.
  • Wentylacja, klimatyzacja i inne prymitywne systemy obecne w SCP-6555 pokazują, że wnętrze budynku było kiedyś odpowiednio utrzymywane i zaopatrywane w tlen.
  • W pobliżu centralnego nadajnika SCP-6555 odkryto różne fragmenty wapnia i wiązadeł, o niemal identycznym składzie DNA jak u starożytnych ssaków. Fragmenty datowane są na co najmniej kilka tysięcy lat, co wskazuje na nienaturalnie szybki i potencjalnie anomalny proces rozkładu.

Dodatek 6555-1: Miesiące po odkryciu SCP-6555, personel Fundacji był w stanie przetłumaczyć jego transmisję, w wyniku czego odczytano następującą wiadomość:

JESTEŚMY BLIŻEJ ODNALEZIENIA TEGO, CO KIEDYŚ ZOSTAŁO UTRACONE. TO, CO PORUSZYŁO FALE I WSTRZĄSNĘŁO ŚWIATEM, TERAZ POPROWADZI NAS Z POWROTEM. NIE TRAĆCIE WIARY. NIGDY NIE BYLIŚMY BLIŻEJ ODNALEZIENIA NASZEJ DROGI DO DOMU.

Dodatkowo podczas eksploracji zaobserwowano inskrypcje kilku insygniów Fundacji wewnątrz SCP-6555, z których wszystkie nadal czekają na dalsze badania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported