SCP-6572

ocena: +2+x
SCP-6572
Poziom2
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
wysoki

dustboom.jpg

Pojawienie się SCP-6572.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecna lokalizacja SCP-6572 jest nieznana. W związku z tym wysiłki przechowawcze należy skoncentrować na fałszowanie przyczyn śmierci ofiar SCP-6572 i wyjaśnianiu zniszczeń infrastruktury.1

Opis: SCP-6572 to miecz uznawany za mogący przeciąć wszystko. Tarcie nie ma wpływu na podmiot. SCP-6572 również wydaje się odporny na wysokie temperatury i ciśnienia.

Nie istnieją żadne wizualne opisy SCP-6572 sprzed klasyfikacji podmiotu. Porównywanie cech SCP-6572 do mieczy historycznie znajdujących się w posiadaniu Marshall, Carter, and Dark zostało uznane za niepraktyczne.

Odkrycie: SCP-6572 był jednym z kilku niegodnych uwagi anomalnych obiektów pozyskanych podczas najazdu na magazyn Marshall, Carter, and Dark z dnia 24.6.2002.

Podczas transportu do najbliższej fundacyjnej placówki jednostka magazynowa SCP-6572 (później ustalono, że korzystała ona z elektromagnetycznego zawieszenia) doznała awarii. SCP-6572 przebił się przez jednostkę, zniszczył swoją etykietę identyfikacyjną MC&D i następnie zaczął zapadać się pod ziemię. Podmiot uznano za zaginiony.

Dnia 01.12.2002 świadkowie w Perth, Australia zgłosili, że "wnętrzności mężczyzny eksplodowały". Nagranie z kamery szybkoobrotowej zasugerowało, że przyczyną zdarzenia był SCP-6572. SCP-6572 leciał po paraboli, po czym 30 metrów dalej ponownie zbił się w ziemię.

Przypuszcza się, że SCP-6572 pojawi się na Bermudach, antypodzie2 Perth. Klasa SCP-6572 zmieniona na Euclid.

Aktualizacja 30.04.2003: Dnia 10.04.2003 świadkowie zgłosili, że szczątki Kaczora Donalda w Disneylandzie został porozrzucane po terenie parku. Nagrania z kamer wykazały, że przyczyną śmierci był SCP-6572. Ustalono, że choć tarcie wydaje się nie wpływać SCP-6572, to na podmiot mogą działać siły boczne pochodzące z prądów konwekcyjnych obecnych w płaszczu i jądrze Ziemi, co zmienia prędkość obiektu. W związku z tym niemożliwe jest dokładne przewidzenie trajektorii SCP-6572 bez wyczerpującego modelu płaszcza ziemskiego. Klasa SCP-6572 zmieniona na Keter.

Pełna lista wydarzeń powiązanych z SCP-6572 jest dostępna na prośbę. Bezpośrednio zaobserwowano ponad 50 takich wydarzeń.

Aktualizacja 30.06.2010: Wygląda na to, że SCP-6572 przyśpiesza. Przy każdym wyłonieniu się podmiotu ten przed ponownym wejściem w ziemię leci coraz dalej. Szacuje się, że SCP-6572 ucieknie od ziemskiej grawitacji do roku 2020.

Aktualizacja 30.09.2017: SCP-6572 opuścił ziemskie pole grawitacyjne dnia 12.09.2017. Wysiłki przechowawcze nie są już dłużej potrzebne. Klasa SCP-6572 zmieniona na Zneutralizowane.

Nie jest już bardziej niebezpieczny niż reszta kosmicznych śmieci. —Dr Solstice

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported