SCP-659
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-659

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie osobniki SCP-659 muszą być przechowywane w odległości co najmniej dwudziestu pięciu (25) metrów od siebie. Najbezpieczniejszą metodą jest przechowywanie każdego osobnika w innym obiekcie, jednak badania wykazały, że 25 metrów jest wystarczającą odległością, by zapobiec zachowaniu stadnemu (Dokument 659-██). Osobniki SCP-659 mogą być przechowywane w standardowym dla ptaków zamknięciu; jednakże, strategie zamknięcia należy zmieniać co tydzień. Częstsze zmiany mają zostać wprowadzone, jeżeli obiekt odkryje metodę ucieczki. Poprzednio użyte metody zabezpieczenia nie mogą już zostać użyte na tym osobniku. W przypadku katastrofalnego przełamania zabezpieczeń cała placówka ma zostać odcięta. Ze względu na ich najwyraźniej łagodną naturę, przechwytywanie osobników SCP-659 na wolności nie jest uznawane za priorytet. Przechwycenie lub eksterminacja wszystkich osobników SCP-659 na wolności jest ekstremalnie wysokim priorytetem; za wszelką cenę należy zapobiec powstaniu stada na wolności.

Opis: SCP-659 jest gatunkiem ptaka, przypominającym czaple wykazującym inteligencję modularną. Mimo iż znane jest tylko jedno stado SCP-659, wywodzące się z Ameryki Północnej, potwierdzono obserwacje w Europie (Dokument 659-█). SCP-659 jest z natury ptakiem rybożernym i jest w stanie egzystować na dowolnym otwartym terenie z dostępem do wody. Wiadomo, że SCP-659 jest w stanie przetrwać, konsumując dowolny rodzaj mięsa, jednakże jeżeli jest to możliwe, wciąż będzie preferował ryby. Kiedy pojedynczy okaz odizolowany od stada, jest nierozróżnialny od zwykłego ptaka. Jednakże, kiedy osobniki zbiorą się bliżej siebie, tworzą one łączoną inteligencje grupy.

Nawet poza grupą SCP-659 wciąż wykazuje większą inteligencję od większości gatunków ptaków. Izolowany SCP-659 może rozwiązywać proste problemy, korzystać z narzędzi i uczyć się niezwykle szybko. Kiedy znajduje się w grupie, SCP-659 jest w stanie uciec przed wszelkimi formami zabezpieczenia, których Fundacja próbowała użyć. Z tego powodu jedyną skuteczną procedurą przechowawczą jest izolacja.

Badania wykazały, że SCP-659 osiąga inteligencję na poziomie ludzkim, kiedy stado składa się z ██ osobników. Mimo iż stado jest niezwykle skoordynowane zdaje się ono nie posiadać jednolitej świadomości lub "umysłu roju": pomiędzy wzrostami inteligencji nie następuje żaden element zachowania telepatycznego. Sprzeciwy były zauważane. Na tym poziomie inteligencji, stado staje się zdolne do uczenia się ludzkich języków, a niektóre osobniki ze stada nauczyły się porozumiewać po angielsku (zobacz Log Przesłuchania 659-1), hiszpańsku (Log Przesłuchania 659-█) i francusku (Log Przesłuchania 659-█). Stado jest w stanie uczyć się nawet szybciej od człowieka, a już mała grupka jest w stanie taki wynik osiągnąć. SCP-659 nie wykazują żadnych wrogich zachowań. Na tym poziomie inteligencji SCP-659 wykazują zaciętą wrogość w stosunku do ludzi. Mimo iż takie zachowanie nie było obecne podczas pierwszego kontaktu ze stadem, od czasu Incydentu 659-A każde je przejawia.

Dodatek: Incydent 659-A:

Dnia ██.██.██, przełamanie zabezpieczeń w Ośrodku ██ uwolniło stado ███ osobników SCP-659,
co skutkowało śmiercią całego personelu, z wyjątkiem ████ (█) osób. Przeprowadzono pełną ewakuację, z której sprawozdanie można znaleźć w Dokumencie 659-██. Podsumowując, stado zapobiegało jakimkolwiek próbom ucieczki poprzez przebijanie opon znajdujących się w Ośrodku pojazdów, przerywania linii telefonicznych oraz wysyłaniu mniejszej grupy do obserwacji Ośrodka z góry. Mobilna Formacja Operacyjna-█████-██████████████ została wysłana na miejsce w celu zbadania braku odpowiedzi z Ośrodka i ostatecznie odzyskała nad nim kontrolę z ciężkimi ubytkami składającymi się z ([ZMIENIONO]) ofiar. Grupa obserwacyjna pozostaje na wolności.

Dodatek: Log Przesłuchania 659-1:

Przesłuchiwany: SCP-659-1

Przesłuchujący: Dr. S███████

Przedsłowie: Następujące przesłuchanie zostało przeprowadzone po przełamaniu zabezpieczeń w Ośrodku ██ (Incydent 659-A). Jako iż stado nie zostało jeszcze rozdzielone, Fundacja postanowiła przeprowadzić próbę komunikacji. Przesłuchujący jest oddzielony od stada pancerną szybą. Dr S███████ przeprowadził przesłuchanie.

Dr S███████: Witajcie. Jestem Dr S███████. Potraficie mnie zrozumieć?

(Mała grupka SCP-659 skupia się na jednym z osobników, zabijając go. Jeden z osobników, niebędący z poprzedniej grupki, od teraz SCP-659-1, wbija swój dziób w zwłoki, pokrywając go krwią. Piszę on wiadomość krwią na szybie.)

SCP-659-1 (napisane): tak

Dr S███████: Dlaczego to zrobiliście?

(SCP-659-1 zaczyna pisać, lecz po chwili orientuje się, że krew wyschła. Ponownie wbija dziób w zwłoki.)

SCP-659-1 (napisane): nie udawaj, że nie wiesz

Dr S███████: Nie wiem.

(SCP-659-1 wbija dziób w zwłoki)

SCP-659-1 (napisane): wy to zaczęliście

Dr S███████: My to zaczęliśmy? Co wam zrobiliśmy?

(SCP-659-1 pauzuje. Wszystkie SCP-659 zaczynają trząść głowami. SCP-659-1 wbija dziób w zwłoki.)

SCP-659-1 (napisane): WOLNOŚĆ

Po tym SCP-659-1 nie odpowiadał na żadne pytania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported