SCP-6612
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-6612

1125px-Red_roan_horse_trotting.jpg?20160411185817

SCP-6612 w przechowalni.

Klasa podmiotu: Oczekiwane Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6612 jest przechowywany w swojej własnej stajni w Chronionym Ośrodku Badawczym 73. SCP-6612 musi być regularnie myty i karmiony.

Opis: SCP-6612 to dojrzały koń maści roan, który jest zdolny do posługiwania się językiem ludzkim. Obecnie nie jest znany sposób, w jaki SCP-6612 tego dokonuje.

Dalsze badania trwają.

Dodatek:


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported