SCP-666
ocena: +2+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-666

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-666 ma być przez cały czas przechowywane w monitorowanym, zamkniętym pomieszczeniu w Ośrodku 73 w górach Tybetu. Strażnicy mają się zmieniać co tydzień i przed przydzieleniem do służby przechodzić badania potwierdzające brak uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Do SCP-666 mogą wchodzić jedynie pracownicy klasy D podczas oficjalnych testów oraz zaakceptowani badacze Fundacji o poziomie dostępu co najmniej 4. Pracownicy nienależący do klasy D, bez względu na to czy znana jest ich historia uzależnień, muszą być cały czas obserwowani przez strażników. Jeśli wykażą jakiekolwiek oznaki wpływu SCP-666, mają być natychmiast usunięci.

Opis: SCP-666 to średniej wielkości tybetańska jurta, wykonana ze związanych gałęzi i pokryta skórą z jaka. Wewnętrzny sufit ma wysokość 2.44 m (8 stóp) a podstawa jurty ma obwód 9.14 m (30 stóp). Obiekt ma kolisty kształt. Wnętrze jurty ma podłogę w formie klepiska i większości obserwatorów wydaje się równie proste co zewnętrze; gałęzie stanowiące konstrukcję jurty są owinięte króliczą sierścią i związane pasami ze skóry jaka. Co jakiś czas SCP-666 zmienia swoje położenie w obszarze przechowawczym; dzieje się to jedynie gdy nie jest bezpośrednio obserwowane, ale zdalna obserwacja daje wrażenie, że istota wewnątrz obiektu podnosi go i przenosi na inne miejsce. Jak do tej pory nie próbowała ona uciec z przechowalni.

SCP-666 zostało odkryte w 1973 przez pracowników SCP przeszukujących rejony górzyste w związku z doniesieniami osób zaginionych, które powróciły opisując podobne zdarzenia: osoba poszukująca schronienia przy złej pogodzie natrafia na SCP-666 pozornie przez przypadek. Wyruszając przy podobnej pogodzie ekipa badawcza również odkryła jurtę. Z trzech obecnych pracowników dwóch nie doświadczyło negatywnych efektów. Trzeci wszedł w trans, doświadczając wyraźnych halucynacji i bełkocząc do siebie w niezrozumiały sposób. Po odnalezieniu ekipy jurtę zabezpieczono i przeniesiono do nieodległego Ośrodka 73 do dalszych badań.

Kiedy osoba bez historii poważnego uzależnienia wchodzi do jurty, pozostaje ona nieaktywna i wydaje się nie mieć negatywnych efektów. Pracownicy klasy D bez historii nadużycia alkoholu i narkotyków byli w stanie siedzieć w jurcie przez wiele dni z rzędu, jeśli dostali odpowiednią ilość pożywienia, ale zgłosili większą intensywność snów.

Osoby z historią nadużycia substancji uzależniających doświadczają jednak efektu halucynogennego, kiedy znajdują się wewnątrz struktury. We wszystkich wypadkach podmioty zgłaszały przebywanie w miejscu ze swoich wspomnień lub podobnym, a konkretnie w miejscu gdzie ich uzależnienie było najsilniejsze. Do tej pory zarejestrowano: łazienkę w klubie, Volkswagen Vanagon rocznik 1973, brudną alejkę, kasyno [USUNIĘTO] w Las Vegas etc. Jeden podmiot zgłosił, że znalazł się w brudnym mieszkaniu z prostytutką imieniem "Chloe", z którą często zażywał narkotyki, inny we własnej sypialni z komputerem dużo bardziej zaawansowanym, niż ten, który posiadał zanim został aresztowany za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

Podczas tych halucynacji podmioty zgłaszają konfrontację z osobą, oznaczoną SCP-666-1; opisy SCP-666-1 różnią się od siebie w zależności od podmiotu pod względem: rasy, płci i wyglądu, które zawsze są jednak "typowe" dla miejsca. SCP-666-1 pomaga podmiotowi w realizowaniu jego uzależnienia lub uzależnień, ale początkowo z pasywno-agresywnym podejściem. Z biegiem czasu podmiot jest zachęcany to dalszych działań, a jednocześnie do zaprzestania ich. Jeśli podmiot wyrazi wyrzuty sumienia bądź silną chęć porzucenia nałogu, SCP-666-1 zacznie powoli stawać się bardziej i szczerzej przyjazne oraz będzie kontynuowało zachęcająco-zniechęcające halucynacje. Około 94% podmiotów, które przeszły przez te halucynacje do końca, zostało zdiagnozowanych jako prawie całkowicie wolne od psychicznego uzależnienia, chociaż symptomy fizyczne pozostają niezmienne w naturalnym cyklu odstawiennym.

Jeśli podmiot poddaje się pokusom SCP-666-1, istota staje się coraz bardziej agresywna. Nie ma określonego czasu ani stopnia użycia, ale przy braku oporu SCP-666-1 zawsze zacznie atakować podmiot i wmuszać mu obiekt jego uzależnienia do czasu ekstremalnego przedawkowania. Jeśli podmiot nie zostanie usunięty z SCP-666 w tym czasie, umrze; przyczyna śmierci jest typowa dla uzależnienia, u alkoholika jest to poważne uszkodzenie nerek bądź wątroby, u kokainisty zaburzenie rytmu serca, u podmiotu uzależnionego od gier wideo bądź telewizji poważna atrofia mięśni i problemy zdrowotne związane z bezruchem, etc.

Jak do tej pory nie ustalono prawidłowości, dotyczącej tego kto podda się działaniu SCP-666-1; bieżąca hipoteza mówi, że zależy to jedynie od jednostkowej siły woli i samozaparcia. Wszelkie próby bezpośredniego przesłuchania SCP-666-1 zakończyły się porażką, gdyż istota albo zmienia temat albo bezpośrednio odmawia udzielenia odpowiedzi. Jedyne zdanie, które zdradza coś o jej naturze to pojedyncze: "Nie jesteśmy tu ważni, chodzi o ciebie". Wskazuje to, że albo istnieje wiele istot związanych z SCP-666, albo istnieje na świecie wiele SCP-666. Poszukiwanie podobnych opowieści trwa; jeśli więcej SCP-666 zostanie odkrytych, mają natychmiast być przeniesione do Ośrodka 73.

Dodatek SCP-666-1: Prawie identyczne opowieści, opisujące "chatkę Wendigo", pojawiły się niedawno w niezaludnionych obszarach północnej Kanady; chociaż nie są potwierdzone, podobieństwo wskazuje na istnienie przynajmniej jednego nieprzechowanego podmiotu SCP-666.

Dodatek SCP-666-02: Log przesłuchania Podmiotu Badawczego D-14390, w związku z doświadczeniami wewnątrz SCP-666 (wyłącznie audio).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported