SCP-6663
ocena: +3+x
IDENTYFIKATOR: SCP-6663 POZIOM 1/6663
KLASA PODMIOTU: ZNEUTRALIZOWANE POUFNE

header.png

Ranczo Myersa, miejsce wystąpienia SCP-6663.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nieruchomość na której znajdował się SCP-6663 została zakupiona przez Fundację pod pozorem rozbiórki. Ze względu na niskie prawdopodobieństwo odnalezienia SCP-6663 przez cywili, nie uznano za konieczne podejmowania żadnych dalszych działań.

Opis: SCP-6663 odnosi się do niezidentyfikowanego startu kosmicznego, który miał miejsce 12 maja 1970 roku. Miejscem wystrzelenia było Ranczo Myersa, ośrodek jeździecki znajdujący się w Broken Arrow, w stanie Oklahoma, USA. Obecnie nie są znane szczegóły dotyczące zarówno samego statku kosmicznego, jak i metody jego wystrzelenia, ponieważ jego obecna odległość uniemożliwia przechwycenie. Obserwacje przeprowadzone po wystrzeleniu pozwoliły stwierdzić, że statek był wykonany głównie z materiałów złomowych, które nie powinny być w stanie osiągnąć prędkości wyjścia z powierzchni Ziemi.

Późniejsze dochodzenie na Ranczu Myersa wykazało, że źródłem startu była stajnia dla koni. Dalsze dochodzenie wykazało następujące rzeczy:

  • Różnorakie narzędzia i złom, posiadające wgłębienia po końskich zębach.
  • Duża ilość rozbitego szkła sugerująca że na górze stajni znajdował się wcześniej świetlik.
  • Na ścianie stajni, wśród prymitywnych rysunków głowy konia, wyryte są podstawowe mapy gwiazd.
  • Wycinki z gazet dotyczące lądowania na księżycu statku Apollo 11 (mocno zniszczony).1
  • Wgniecione metalowe wiadro, inkrustowane prymitywnym szklanym daszkiem. Słowo "Butterscotch" zostało starannie wyryte na boku, wraz z prowizorycznym logo NASA.

Należy zaznaczyć, że w stajni nie znaleziono żadnego żywego lub martwego konia.

Dodatek.6663.1: Po dalszych obserwacjach statku kosmicznego, ustalono przewidywany tor lotu. Na podstawie obecnej trajektorii statku uważa się, że do 2011 roku obiekt uderzy w duże ciało słoneczne, po czym zostanie uznany za zneutralizowany.

Dodatek.6663.2: 2 kwietnia 2011 roku, kilka obserwatoriów na półkuli północnej zaobserwowało nagły wyrzut gazu i pyłu kosmicznego z wnętrza pasa Oriona, tworzący duży obłok międzygwiezdny. Świadkowie tego wydarzenia donosili o uczuciu zamknięcia i spełnienia. Efekty te ustąpiły po kilku minutach. Zapisy o tym zdarzeniu zostały usunięte z rejestrów obserwatoriów, a sfałszowane raporty o istnieniu obłoku zostały rozpowszechnione.

SCP-6663 został przeklasyfikowany na Zneutralizowane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported