SCP-668
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-668

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: [ZAKTUALIZOWANO] Od czasu [USUNIĘTO], nie są wymagane żadne specjalne czynności przechowawcze poza standardowymi zabezpieczeniami. Obiekt ma zostać przeniesiony do zamkniętej skrytki depozytowej do Magazynu Przedmiotów o Wysokiej Wartości w Ośrodku 19. Standardowe zabezpieczenia przed zagrożeniem (wybuchowym, chemicznym, biologicznym i memetycznym) powinny być cały czas na miejscu, zgodnie ze standardową procedurą operacyjną.

Podmiot może zostać usunięty ze swojej przechowalni jedynie przez personel z drugim lub wyższym poziomem upoważnienia. Osoby, które chcą skorzystać z obiektu poza Ośrodkiem 19, muszą najpierw złożyć Formularz-668 Pożądany Kurs Działania do O5-11 i być wyposażone w wybuchową obrożę z 24-godzinnym wyłącznikiem zegarowym przed zabraniem SCP-668. Inspektor z poziomem upoważnienia czwartym lub wyższym musi potwierdzić, że podmiot został zwrócony do swojej skrytki przed dezaktywacją obroży.

Opis: Obiekt jest 33 cm (13 cal) nożem szefa kuchni o konstrukcji full tang z rękojeścią wykonaną z drewna różanego, stworzonym między późnymi latami 30. a wczesnymi 40. Kiedy obiekt po raz pierwszy został pozyskany przez agentów terenowych, był w bardzo zardzewiałym stanie, z ciężkimi wżerami spowodowanymi plamami krwi i innymi płynami ustrojowymi uwięzionymi w mikroszczelinach ostrza. Po dokładnej analizie, nieregularności te zostały usunięte ze względów estetycznych. Miało to znikomy, jeśli jakikolwiek, wpływ na specjalne właściwości podmiotu.

Pierwsze odnotowane pojawienie się SCP-668 miało miejsce w latach sześćdziesiątych XX wieku, podczas niesławnej sprawy [USUNIĘTO]. [USUNIĘTO], mieszkająca samotnie kobieta z Nowego Jorku, została rzekomo zgwałcona i zamordowana przez podmiot [USUNIĘTO]. Pomimo faktu, że 38 świadków zgłosiło, że słyszało atak, żaden z nich nie próbował pomagać młodej kobiecie przez ponad sześć godzin, aż do jej ostatecznej śmierci. To, czy obiekt uzyskał swoje właściwości z powodu tego zdarzenia, czy też miał je wcześniej, jest przedmiotem dyskusji (zobacz artykuł dr. [ZMIENIONO] dotyczący: Efektu Obserwatora, kontra dr. [ZMIENIONO], teoria dotycząca odcisku parapsychologicznego).

Jasne są jednak jego obecne właściwości. Kiedy noszony jest przez człowieka lub humanoidalny byt, który ma agresywny zamiar do innego człowieka lub humanoidalnej istoty, obiekt wysyła sygnał psychiczny, który sprawia, że wszystkie czujące istoty z Indeksem Odporności Psionicznej 97 lub niższym nie są w stanie pomóc ofierze. Dotknięte istoty zgłaszają nagłe poczucie apatii pod wpływem podmiotu. Nie ma to wpływu na bodźce sensoryczne, a dotknięte podmioty zgłaszają uczucie odrazy i przerażenia, ale nie są w stanie działać, nawet pośrednio, aby pomóc ofierze. Tymczasem artefakt sprawia, że ​​ofiara nie jest w stanie obronić się przed napastnikiem.

Testy z udziałem personelu klasy D nie wykazały górnej granicy liczby podmiotów dotkniętych rezonansem psychicznym. W jednym teście dwunastu pracowników klasy D, których termin terminacji przypadał na pierwszy dzień miesiąca, umieszczono w pokoju obok badacza, któremu powiedziano, aby losowo wybrał jednego testera, który ma umrzeć. Badacz zabił po kolei wszystkich badanych, pomimo ich rzekomego przerażenia. Wcześniejsze incydenty wskazywały na możliwość setek, jeśli nie tysięcy zgonów z powodu unikalnych właściwości SCP-668 (zobacz Raport z incydentu 668 A re: [ZMIENIONO] Masakra w centrum handlowym i późniejsze operacje zaciemnienia informacji).

Odzyskanie obiektu w takich scenariuszach jest problematyczne ze względu na psychiczne właściwości artefaktu. Agenci próbujący przechwycić podmiot podczas Incydentów Przełamania Zabezpieczeń często sami poddawani są wpływowi tak zwanego „Pola Apatii” podmiotu, co powoduje ofiary wśród personelu Fundacji. Po incydencie 668-A, standardowy protokół odzyskania obiektu obejmuje użycie karabinu snajperskiego dalekiego zasięgu, podwójnie ślepych warunków i trzech różnych agentów pracujących w tandemie poprzez starannie skoordynowane działania, tak aby nikt z nich nie zdał sobie sprawy, że aktywnie przeciwstawiają się obiektowi.

Ze względu na oczywiste apokaliptyczne możliwości, zalecane jest, aby SCP-668 został desygnowany jako zagrożenie na poziomie Keter i umieszczony w wysokopoziomowym zamknięciu.

Dodatek 668-a: Po dalszych testach ustalono, że testerzy noszący obiekt mogą zostać poddani terminacji poprzez bierną odpowiedź, o ile agent dokonujący terminacji zostanie wprowadzony, zanim podmiot wejdzie w posiadanie SCP-668. Protokół "Running Man" (zobacz; Załącznik 668-B: Zatwierdzeni agenci uśmiercający) zostaje niniejszym zatwierdzony do użytku z SCP-668, a sam obiekt zostaje niniejszym przeklasyfikowany jako obiekt klasy Euclid.

Dodatek 668-b: Wykorzystanie personelu Omega-7 do odzyskania obiektu podczas przyszłych Incydentów Przełamania Zabezpieczeń jest niniejszym zabronione ze względu na niebezpieczeństwo zetknięcia się SCP-076-2 z artefaktem. Dodatek 668-b został unieważniony z dniem [USUNIĘTO] z powodu SCP-076-2 wyrażającego wstręt do używania przedmiotu, który, cytując, "psuje całą zabawę". Możliwość użycia SCP-076-2 jako samodzielnego agenta dla przyszłych analizowanych Incydentów Przełamania Zabezpieczeń. Wraz z zakończeniem projektu Omega-7 nie należy podejmować dalszych prób uzbrojenia SCP-076-2 lub SCP-668.

Dodatek 668-c: Pod żadnym pozorem nie można pozwolić SCP-668 na kontakt z SCP-682. Warte uwagi jest to, że chociaż przeciętne istoty ludzkie mają indeks odporności psionicznej wynoszący 24, SCP-682 został przetestowany przy użyciu PsiRI o wartości [ZMIENIONO], umieszczając go powyżej progu działania SCP-668. Możliwość zdobycia czegoś takiego przez istotę nieprzyjazną wszelkiemu życiu powinna być oczywista. Wraz z zakończeniem projektu Omega-7 nie należy podejmować dalszych prób zbrojenia SCP-682 lub SCP-668.

Dodatek 668-d: Prośba o przeklasyfikowanie SCP-668 na obiekt klasy Keter w trakcie przeglądu.

Dodatek 668-e: Prośba o przeklasyfikowanie SCP-668 jako obiekt klasy Keter odrzucona. Podmiot pozostanie w klasyfikacji Euclid.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported