SCP-6747

[[include component:image-block
name=https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/admonition/admo-6747-thumbnail.png
|caption=PRZESTROGA
|width=100%
|align=center]]

ocena: +6+x

ODCINEK II

TEORIA
CHAOSU

Dostęp do poniższego pliku jest ograniczony i ma go jedynie personel niezbędny do jego zabezpieczenia, poza kilkoma pracownikami KLASY A oraz NADZORCAMI. Jeśli użytkownik nie uzyskał wyraźnego zezwolenia na przeglądanie poniższych dokumentów, zostaną mu automatycznie poddane środki amnezyjne i zostanie przekierowany na odpowiedni port dostępu do sieci SCiPnet.

pyt: CZY CZARNY KSIĘŻYC WYJE?

odp: ZAAKCEPTOWANO WEJŚCIE BACKDOOR
błąd: napotkano błędny ciąg znaków @7/dark/terminal (nie znaleziono adresu)
(1/7)

SCP-6747
Poziom6
Klasa podmiotu:
thaumiel
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
niski
podklasa:
gödel
{$class-category-2}
{$class-text-2}
{$class-category-3}
{$class-text-3}
{$class-category-4}
{$class-text-4}
PRZYDZIELONE DEPARTAMENTY NADZORCY PROJEKTU
Archetypowców, Ontokinetyki, Parapsychologii, Supermechaniki Kwantowej (QSM) DORADCA (O5-8), Dyr. Dr Place H. MD.
PRZYDZIELONE OŚRODKI KIEROWNICY BADAŃ
Administracyjny Ośrodek 01, Badawczo-Przechowawczy Ośrodek 15, 43, 87, 120 Dr James Micheals, Dr Magdaleine Cornwell, Dr Zachary C. Saxon
ASaFAcP.png

SCP-6747-B (KING).

nie można wyświetlić znaku pustego! (nie znaleziono komunikatu ostrzegawczego)
(3/7).przełam więzy

DODATEK 6747/I: Kontekst naukowy


WSTĘP DO NARRATYWISTYKI I OGÓLNEJ WZGLĘDNOŚCI

4598317299_68f8c8fd4d_b.jpg

Konsorcjum Akademickie Fundacji
Dr Placeholder McDoctorate
07.04.2027

Fikcjonalność i Fizyka

Co to znaczy, że wszechświat jest częściowo lub całkowicie fikcyjny z fizycznego punktu widzenia? Typowe pojmowanie "fikcji" jako nierzeczywistej lub uprzednio napisanej jest szczególnie nieprzystające do jej współczesnego rozumienia; w sensie patafizycznym fikcyjność oznacza stopień, w jakim jedna rzeczywistość może wpływać na wszechświaty, z którymi jest patafizycznie powiązana, tzn. jest wyobrażana przez istoty rozumne jako nierzeczywisty scenariusz.

W podobnym sensie fikcjonalność oznacza stopień, w jakim dane zdarzenie może być spowodowane (tj. zainspirowane) przez wyobraźnię rozumnej istoty w innym, podobnym wszechświecie. Przestarzałe terminy określające takie byty to "autorzy" dla istot wyższych i "byty metafikcyjne" dla niższych; obecny model patafizyczny postrzega wszystkie byty jako postacie, z których każda posiada własną narracyjną energię potencjalną związaną z jej masą, prędkością, trajektorią narracyjną, skrytym promieniowaniem Akivy i środowiskiem Daumala.

Każda znana funkcjonalna płaszczyzna rzeczywistości (jak dotąd) posiada co najmniej jeden wymiar narracyjny. Najprostszym przypadkiem jest narracyjnie jednowymiarowy wszechświat, który jest całkowicie fikcyjny i istnieje tylko w umysłach jego twórcy. Postacie w tym uniwersum są jednowymiarowe, często nazywane "płaskimi", ponieważ brakuje im narracyjnej głębi (na poziomie fizycznym, metafizycznym i patafizycznym), aby podejmować niezależne od autora decyzje. Wszystko, co dzieje się w narracyjnym jednowymiarowym wszechświecie jest w 100% sprzężone z wydarzeniem, które jakiś powiązany patafizycznie byt wyobraża sobie jednocześnie na innej płaszczyźnie istnienia.

Drugim najprostszym przypadkiem jest nasza własna rzeczywistość, która jest narracyjnie dwuwymiarowa; ta przestrzeń wszechświatowa jest wyjątkowa w swojej narracyjnej równowadze, ponieważ posiada 1 wymiar fikcyjny i 1 wymiar rzeczywisty, tzn. jest w 50% fikcyjna i w 50% rzeczywista..Teoria semifikcjonalności znanej rzeczywistości, początkowo sformułowana przez Starszego Badacza S. A. Swann, em., później dowiedziona przez Starszego Archiwistę I. H. Pickmana, em. i in. Statystycznie rzecz biorąc, w całym naszym wszechświecie 50% wszystkich zdarzeń jest powodowanych/oddziaływanych przez transmisję patafizyczną (wyobrażenia), podczas gdy pozostałe 50% podlega prawom fizyki naszego wszechświata (determinizm)..Personelowi przypomina się, że wolna wola nie istnieje.

TYPOLOGIA.jpg

Różne topologie narrawymiarowe, przedstawione od największego do najmniejszego odsetka funkcjonalności.

"Byty autorzy" (tj. hiperwymiarowe postacie powiązane patafizycznie z naszym wszechświatem) istnieją w trzech lub więcej wymiarach narracyjnych, z których każdy zwiększa stopień, w jakim dana rzeczywistość jest "prawdziwa". Oznacza to, że wszechświat posiadający 3 wymiary narracyjne (1 fikcyjny, 2 rzeczywiste) jest w 33% fikcyjny i w 66% rzeczywisty; w związku z tym zjawiska narracyjne są w nim znacznie mniej powszechne. Zakłada się, że wraz ze wzrostem wymiarów narracyjnych będzie to powodować:

 • większy udział inspiracji pochodzącej z niższych światów (np. autor inspiruje się wyborami postaci) oraz;
 • zmniejszona przewaga struktur narracyjnych/wyobrażeniowych, w tym (ale nie tylko) zjawisk fizycznych, metafizycznych i anomalnych, co skutkuje;
 • pragnieniem hiperwymiarowych bytów, aby wyobrazić sobie nierealne scenariusze, w których te zjawiska są możliwe.

Uważa się, że te konsekwencje uniwersalnej tendencji do stawania się bardziej "rzeczywistym" dzięki dodatkowym wymiarom narracyjnym są odpowiedzialne za większość anomalnych zjawisk w Lokalnej Grupie Rzeczywistości.

Archetypiczność i Współczesna Ontokinetyka

Z praktycznego punktu widzenia, co dokładnie oznacza, że dane wydarzenie jest częściowo fikcyjne? Aby jak najlepiej zrozumieć tę koncepcję, musimy najpierw zrozumieć, jak dokładnie inspiracja jest przenoszona z jednego, powiązanego patafizycznie wszechświata do drugiego.

Kiedy ≥2-wymiarowa postać wyobraża sobie nierzeczywisty scenariusz, jej patafizyczna intencja zostaje zakodowana jako dane narracyjne. Ta cząstka intencji narracyjnej, zwana "imaginonem", istnieje jednocześnie we wszystkich narracyjnie niższych wymiarach, rzutując na całkowitą strukturę imaginonową tego wszechświata. Imaginony różnych typów.Do tej pory formalnie odkryto 8 typów cząsteczek imaginonowych, odpowiadających 8-stopniowej abstrakcji α. reagują, tworząc struktury narracyjne, które łączą się w większe struktury narracyjne i tak dalej.

Złożona struktura imaginonowa danego wszechświata nazywana jest jego Uniwersalną Narracją.(dawniej: Alfa-Narracją) (α). W pewnym sensie α jest jedynym fikcyjnym wymiarem swojego wszechświata; jest powiązany ze strukturami swojego wszechświata na poziomie fizycznym. Można to najlepiej zrozumieć, obserwując przybliżenie naszego własnego α:

MONOMIT.jpg

Powszechna interpretacja α, wykorzystywana jako narzędzie metafizyczne.

Na najprostszych (czytaj: kwantowych, atomowych, molekularnych) poziomach α przejawia się jako dwustopniowa abstrakcja, a jego patafora nieznanego stającego się znanym realizuje się jako rozpadanie się i ponowne formowanie cząsteczek. W większych skalach to, w jakim stopniu zachowanie danej struktury naśladuje α, zależy od jej spoczynkowego potencjału narracyjnego, odpowiadającego prawdopodobieństwu inspirowania hiperwymiarowych bytów do wyobrażenia sobie jej istnienia. Ogólnie rzecz biorąc, struktury o niższej entropii częściej funkcjonują jako podmioty centralne w strukturach fabularnych, co czyni je bardziej protagonistycznymi..protagonista: postać posiadająca ponadprzeciętny spoczynkowy potencjał narracyjny, tj. posiadający lokalną topologię patafizyczną większą, niż 2 (w lokalnej czasoprzestrzeni narracyjnej)..UWAGA: Antagoniści są formą bohaterów przeciwstawionych innym bohaterom, a ich postrzegany antagonizm jest kwestią subiektywną.

Większość ludzi (>96%) mieści się w 0,01 wymiarach podstawowej narracji, a zatem są oni generyczni: standardowa grupa postaci, które nie są włączane do większych struktur fabularnych z powodu wrodzonego braku zainteresowania. Około 1,88% ludzi uzyskuje wynik poniżej 2 na Skali Złożoności Narracyjnej PH, czyli posiada potencjał narracyjny poniżej średniej. Oznacza to, że są oni bardziej podatni na wpływ/działanie struktur narracyjnych wokół nich, co powoduje, że upodabniają się do archetypowych.archetypowiec: postać, której energia narracyjna jest poniżej średniej, co powoduje tendencję do upodabniania się do archetypów wymaganych przez lokalne struktury narracyjne. ról. Standardowy model narracyjno-przestrzenno-czasowy zawiera 12 archetypów, opartych na jungowskiej patafizyce.

Krótko mówiąc: protagoniści posiadają nieco większą, niż przeciętnie niezależność od struktur narracyjnych, ponieważ są w stanie naginać struktury fabularne do swoich celów, podczas gdy archetypiczni są nieco bardziej podatni na służenie jako naczynia dla α. Protagonizm jest postrzegany wewnętrznie jako forma lekkiego manipulowania rzeczywistości, co zgadza się z nowoczesną ontokinetyczną koncepcją, zgodnie z którą wszelkie efekty manipulowania rzeczywistości można przypisać zniekształceniu jednego lub większej liczby wymiarów narracyjnych/przestrzennych/czasowych.

Relacja ta jest obustronna; np. czarna dziura znacząco zniekształca narracyjną czasoprzestrzeń w swojej okolicy (forma nieanomalnego manipulowania rzeczywistością), nadając sobie zarówno fizyczną, jak i narracyjną grawitację. Oznacza to, że czarna dziura będzie przyciągać do siebie inne postacie o dużej gęstości (protagonistów), zwiększając prawdopodobieństwo, że zaangażują się one w konstrukcje fabularne z jej udziałem.


«koniec fragmentu»

KONIEC DODATKU

brak okna dialogowego dodatku @[DANE UTRACONE]
(4/7)

DODATEK 6747/II: Propozycja Rady O5

]PROPOZYCJA: "Poświęcenie zasobów Fundacji na tworzenie, używanie i utrzymywanie PROJEKTU X/MACHINA"

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WST.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
N/A.Stanowisko nieobsadzone.
X
XI
XII
XIII

STATUS
NIEROZSTRZYGNIĘTE (5-5-2)

REZULTAT: Osiągnięto impas; protokół nakazuje zwołanie szczytu POMNIEJSZEJ RADY.Rada O4: kworum składające się z ~100 Dyrektorów Ośrodków i Kierowników Departamentów oraz innych pracowników KLASY A odpowiedzialnych za zajmowanie się ważnymi sytuacjami, które nie wymagają uwagi Rady Nadzorczej. Ze względu na puste stanowisko WYROCZNI (O5-9) po zakończeniu sprawy Damiena Nowaka, Dowództwo O4 pełni funkcję rozstrzygającą często remisujących decyzji Rady O5. (O4) w celu podjęcia ostatecznego werdyktu w sprawie projektu.

KONIEC DODATKU

narrempleks nie może być dokładnie zrealizowany (zwiększono bezpieczeństwo systemu)
(5/7).przełam więzy

DODATEK 6747/III: Szczyt Rady O4

TRANSKRYPT WIDEO O4/6747/2

DATA: 13.10.2029

OBECNE OSOBY:

 • LIDER SZCZYTU: Dyr. James Micheals.Członek Rady Dyrektorów Ośrodka 120; Dyrektor Wydziału Zaburzeń Przestrzennych Departamentu Ontokinetyki; wybrany jako LIDER SZCZYTU ze względu na swoją rozległą wiedzę na temat ontokinetyki i natury rzeczywistości.;
 • Dyr. Dr Place H. MD. (PHMD);
 • Dyr. Alistair Vemhoff. Pracownik KLASY A; KKierownik Departamentu Tłumaczeń; najstarszy pracownik Fundacji (z wyłączeniem NADZORCÓW).;
 • Dyr. Ethan MacCarthy Jr.Członek Rady Dyrektorów Ośrodka 120; dyrektor Wydziału Teologii w Departamencie Ontokinetyki.;
 • Dyr. Daniel Asheworth.Członek Rady Dyrektorów Ośrodka 120; Dyrektor Wydziału Taumaturgii w Departamencie Ontokinetyki.;
 • ~85 innych pracowników KLASY A, z których składa się Rada O4;
 • różny personel kierowniczy.

PRZEDMOWA: Poniższy transkrypt jest skrócony, w celu zachowania zwięzłości. Przed nagraniem osiągnięto patową sytuację 40-40-0 w sprawie głosowania; Dyr. Vemhoff miał decydujący głos w sprawie zatwierdzenia PROJEKTU X/MACHINA. Pomimo obecności na spotkaniu, Dyr. MacCarthy Jr nie mógł w pełni uczestniczyć w szczycie z powodu problemów zdrowotnych.

«POCZĄTEK TRANSKRYPTU»

<W kadrze znajdują się dyrektorzy Micheals, PHMD, Vemhoff i Asheworth. Dyr. Vemhoff odchrząkuje i Rada zaprzestaje rozmów.>

Dyr. Vemhoff: Czyli jeśli dobrze rozumiem, chcecie nagiąć cały wszechświat, żeby wskrzesić zmarłych, tak?

Dyr. Asheworth: Niczego nie będziemy naginać. Nasze zrozumienie praw fizyki jest na tyle rozwinięte —

Dyr. Vemhoff: Na miłość boską… Nie gadaj jak prawnik, tylko mi odpowiedz.

Dyr. Asheworth: No przepraszam, ale to nie jest takie proste —

Dyr. PHMD: <unosi dłoń.> Tak, dokładnie to chcemy zrobić. Naginamy prawa fizyki według własnego widzimisię, co ludzie robią już od tysięcy lat.

Dyr. Vemhoff: <kpiąco.> Wyście poszaleli.

Dyr. Micheals: Ja— Przepraszam bardzo?

Dyr. Vemhoff: Słyszeliście, co powiedziałem: to jest niedorzeczne. Bawicie się z siłami, których nie rozumiecie.

Dyr. PHMD: Panie dyrektorze, osobiście gwarantuję, że Departament Patafizyki —

Dyr. Vemhoff: Patafizyka! Gah. Jesteśmy jak dzieci zerkające na koła zębate naszej tykającej rzeczywistości. Nic nie wiemy; wy nic nie wiecie; to szaleństwo.

Dyr. Micheals: Szanowny panie d-dyrektorze, proszę. Te… tezy i składowe projektu są o-oparte o całe dziesięciolecia badań — my… wiemy, co robimy.

Dyr. Vemhoff: Micheals, ja byłem przy tym, jak zakładano ten Departament. Wtedy jego motto brzmiało "Zabijamy Naszych Bogów", uwalniając nas spod ich kontroli. Teraz chcemy zostać własnymi bogami. Wy niczego nie wiecie.

<Cisza na nagraniu. Dyr. Vemhoff rozgląda się po sali konferencyjnej, obserwując każdą z obecnych osób.>

Dyr. Vemhoff: Załóżmy na sekundę, że wszystko zadziała zgodnie z planem i zbezcześcicie trupa Kinga, po czym on wyjdzie z tej maszyny cały i zdrowy. Co wtedy? Wiecie w ogóle, ile kosztuje utrzymanie lokalnej przestrzeni rzeczywistości? Ile precyzji i bezpieczników to wymaga? Ilu ludzi musi przy tym siedzieć w każdej chwili dnia i nocy, żeby tylko nie stracić całego postępu?

Dyr. Asheworth: To nie musi się na tym skończyć. Moglibyśmy… moglibyśmy przywrócić kogokolwiek, Vemhoff. Pomyśl tylko.

Dyr. Vemhoff: Rozumiem, co to coś ma robić —

Dyr. Asheworth: Moglibyśmy przywrócić Hannah. Albo nawet Raię..Dr Hannah Rivera i Dr Raia Micheals, dwie nieżyjące już osoby odpowiedzialne za założenie Ośrodka 120 w 1916 roku.

<Wyraz twarzy Dyr. Vemhoffa zmienia się z pozornej agresji w kontemplację.>

Dyr. Vemhoff: …Raię?

Dyr. Asheworth: Tak, Alistair. Nie sądzisz, że byliby dumni z tego, co zrobiliśmy z tym miejscem?

Dyr. Vemhoff: Ale…

Dyr. Asheworth: Nie ma żadnego "ale". Słuchaj, wiem, co chcesz powiedzieć. Zdecydowanie nie jestem ekspertem od narracyjnego gówna. Ale jeśli ten człowiek…

<Dyr. Asheworth wskazuje na Dyr. PHMD.>

Dyr. Asheworth: …mówi, że to jest bezpieczne, to nie wiem, kto jeszcze może cię przekonać, że tak jest.

<Cisza na nagraniu. Dyr. Vemhoff oddaje głos "za".>

«KONIEC TRANSKRYPTU»
POSŁOWIE: Ostateczne głosowanie zakończyło się ZATWIERDZENIEM 41-40-0, dając również wynik ZATWIERDZENIA w głosowaniu RADY NADZORCZEJ 6-5-2. Zaakceptowano uzyskanie zasobów przez PROJEKT X-MACHINA.

KONIEC DODATKU

hazard detection system crash (imaginon underflow!)
(6/7)

DODATEK 6747/IV: Propozycja Projektu


arche2.png

PROJEKT X/MACHINA

WNIOSEK WSTĘPNY

13.09.2029
Dyr. Place H. MD., PhD.
Departament Patafizyki
Wydział Archetypowców

CEL: Przywrócenie odpowiedniego personelu administracyjnego do stanu poprzedzającego jego naturalną śmierć poprzez wbicie do mezofikcyjnej bańki przyczynowości, a następnie odzyskanie go za pomocą ███X-MCD/II ("Paradox Exodus Engine").

ABSTRAKT: Członek personelu KLASY A pełniący znaczącą funkcję administracyjną zginął przypadkowo i wymaga wskrzeszenia, aby wznowić służbę. Różne inne metody wskrzeszania.Takich jak wykorzystanie przedmiotów zatrzymujących świadomość, przybliżeń kwantowych, zjawisk naturalnych, czy też taumaturgicznych rytuałów. okazały się nieskuteczne, ze względu na nieodłączną niedokładność w replikacji stanu świadomości, cech i dokładnego spoczynkowego potencjału narracyjnego/topologii; w związku z tym, SCP-6747 ma być wykorzystany jako metoda odtworzenia silnie protagonistycznych postaci.


METODA: Sukces SCP-6747 nie jest zależny od istnienia/utrzymywania ciała fizycznego wskrzeszonej istoty. Przypadkowo mózg zmarłego Starszego Administratora Dyr. J. A. Kinga posiada kilka anomalnych ulepszeń, które dają mu zdolności twórcze i interpretacyjne znacznie przekraczające możliwości ludzkie i komputerowe. W związku z tym, mózg ten (i związany z nim układ nerwowy) ma zostać wycięty i włączony jako centralny system komputerowy SCP-6747-B, silnika do tworzenia/manipulacji/utrzymania kieszonkowego wszechświata.

SCP-6747-B (KING) zostanie wykorzystany do badania wszechświatów o różnych wymiarach, szczególnie tych, które są matematycznie ciekawe lub posiadają jeszcze nieokreślone zachowania. Zebrane dane zostaną następnie wykorzystane do wygenerowania Bańki Przyczynowości (CB-6747) zdolnej do pełnego odwzorowania personelu pod względem narracyjnym i intelektualnym, przy użyciu tak małej ilości zasobów, jak to tylko konieczne. m jest zarezerwowane jako teoretycznie najniższa wartość topologicznej złożoności narracyjnej zdolnej do utrzymania funkcjonalnych struktur narracyjnych w przestrzeni m/3/1. W wymiarach narracyjnych m, α CB-6747 posiada strukturę mezolinearną, która może być bezpośrednio edytowana poprzez iniekcję typów cząstek imaginonowych:

Ogólna 8-stopniowa abstrakcja cykliczna α:

 • postać przebywa w znanym stanie;
 • jest zmotywowana do zmiany swojego stanu;
 • przechodzi w stan nieznany;
 • szuka sposobu na wprowadzenie tej zmiany;
 • znajduje naczynie pozwalające na przeprowadzenie tego działania;
 • odzyskuje to naczynie, ponosząc znaczne koszty;
 • powraca do znanego świata;
 • po wprowadzeniu pożądanych zmian.

odpowiada 8 kategoriom cząstek imaginonowych:

 • (0) nullion: neutralna cząstka narracyjna o zerowym spinie;
 • (1) motywon: inicjalizator struktury łańcuchowej, jednokierunkowy spin;
 • (2) eksploron: łączy się z motywonami, dając rezolwony, spin dwukierunkowy;
 • (3) rezolwon: dwukierunkowo motywuje do rozwiązywania problemów strukturalnych, wytwarzając;
 • (4) makgufion: wielokierunkowo połączone cząstki o dużej gęstości, składające się ze złożonych łańcuchów motywonowo-rezolwonowych;
 • (5) sakrion: dwukierunkowo połączona cząsteczka niezbędna do tworzenia;
 • (6) returnon: jednokierunkowo powiązany, reintegruje struktury imaginonowe z makro-narracją;
 • (7) bozon kadencyjny: cząstka teoretyczna odpowiedzialna za pole kadencyjne, dzięki któremu uwalniana jest energia narracyjna po pomyślnym wykonaniu α-dopasowanych struktur fabularnych.

«koniec fragmentu»

KONIEC DODATKU

wykryto 33% lub więcej struktur antynarrempleksowych w obecnym dokumencie.(zainicjowano blokadę systemu)
(7777777/7).ZBIORY

DODATEK 6747/V: Próby SCP-6747


PRZEDMOWA: Dnia 07.11.2029 roku, po udanej aktywacji wszystkich komponentów PROJEKTU X/MACHINA, SCP-6747-B został użyty do wygenerowania i ustabilizowania bańki przyczynowości SCP-6747-A3. Aby upewnić się, czy wszechświat jest wystarczająco zakotwiczony narracyjnie i może być wykorzystany w SCP-6747, przeprowadzono poniższe testy.

PRÓBA A/13

CEL: Wygenerowanie prostej narracji opisującej jedno czerwone jabłko (Malus domestica) i dokonanie ekstrakcji obiektu do podstawowej rzeczywistości.

REAKCJA: Wcześniej skonstruowana narracja została zaakceptowana przez strukturę wszechświata SCP-6747-A3. Pomimo niewielkich wahań mocy i stabilności, wkrótce po zakończeniu testu zaobserwowano, że bańka zaczęła stopniowo się stabilizować.

REZULTAT: Pozyskany przedmiot wykazuje niewytłumaczalne zjawisko narracyjne, jednocześnie posiadając cechy protagonistyczne i archetypiczne; obiekt nagle okazał się istotny w wielu lokalnych strukturach fabularnych, powodując utrudnienia wielu operacji w Ośrodku. Badania trwają.


PRÓBA B/27

CEL: Wygenerowanie prostej narracji opisującej zmarłego psa.- Obiektem eksperymentu był zmarły pies Dyr. Ashewortha. Wybrano go ze względu na jego wcześniejszą wysoką energię narracyjną i względną łatwość w uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących go. (Canis lupus familiaris) przed jego śmiercią i dokonanie ekstrakcji obiektu o znacznej gęstości narracyjnej do podstawowej rzeczywistości.

REAKCJA: Wcześniej skonstruowana narracja została zaakceptowana. W ciągu następnych siedemdziesięciu dwóch godzin, SCP-6747 ulegał niewielkim wahaniom w topologii narracyjnej, aby w końcu ustabilizować się i dokonać manifestacji oczekiwanego rezultatu.

REZULTAT: Po przeniesieniu do podstawowej rzeczywistości, pozyskana istota wykazywała zachowania imitujące te dla typowego psa protagonisty, z pominięciem wszystkich znanych cech występujących po jego wskrzeszeniu. Prośba Dr. Ngo o zastosowanie środków amnezyjnych została odrzucona, pomimo zwiększonej częstotliwości wykonywania przez SCP-6747-B obowiązków uspokajających.


PRÓBA C/30

CEL: Wygenerowanie statycznej narracji opisującej człowieka płci męskiej, będącego doświadczonym inżynierem technicznym, pracującego w PROJEKCIE X/MACHINA i dokonanie ekstrakcji do podstawowej rzeczywistości.

REAKCJA: Wcześniej skonstruowana narracja została zaakceptowana przez strukturę SCP-6747-A3. SCP-6747-B doświadczył wielu dużych wahań mocy i wysokich temperatur w ciągu następnych osiemdziesięciu godzin, wraz z powolną stabilizacją się bańki rzeczywistości. Struktura narracyjna została ostatecznie w pełni przetworzona bez dodatkowych komplikacji.

REZULTAT: Powstały w ten sposób byt, identyfikujący się jako "Technik Jan Kowalski", wykazał skłonność do współpracy i serdeczną osobowość, regularnie dokonuje napraw pobocznego sprzętu SCP-6747. Ze względu na ponadprzeciętną inteligencję, zdolność do rozwiązywania zaawansowanych problemów i ogólną wiedzę techniczną, Technik Kowalski uzyskał oficjalne zatrudnienie przez Fundację i obecnie jest przydzielony do PROJEKTU X/MACHINA.


PRÓBA D/49

CEL: Wygenerowanie narracji liminalnej, opisującej Dyr. Kinga w jego biurze, dzień przed jego śmiercią i dokonanie jego ekstrakcji do podstawowej rzeczywistości.

REAKCJA:

«POCZĄTEK TRANSKRYPTU»

<Dyr. King jest widoczny jak śpi, siedząc przy biurku w swoim gabinecie. Budzi się nagle, rozglądając po otoczeniu i w pozornej kontemplacji wpatruje się w przeciwległą ścianę. Chwilę później Dyr. King reaguje na niewidzialną istotę na podłodze swojego biura i staje się nietypowo wrogo nastawiony.>

Dyr. King: Nie — kurwa! To nie powinno tak być — Do diabła, dlaczego nie zostawisz mnie w spokoju?!

<Formuje się tunel umożliwiający wejście ███X-MCD/II do SCP-6747-A3. Z pojazdu wyłania się trzech pracowników Wydziału Archetypowców i spokojnie podchodzą do Dyr. Kinga. Podmiot wydaje się nieświadomy ich przybycia, pozostając skupionym na tunelu.>

Dr Saxon: Dyrektorze? Słyszy mnie pan? Musimy iść. Nie mamy za dużo czasu.

<Dyr. King spogląda na niewidoczną istotę u wylotu tunelu, ignorując personel Fundacji.>

Dyr. King: Mój czas? O czym… ty do diabła mówisz?

Dr Saxon: Dyrektorze? Czy… wszystko w porządku? Czy nas widzisz? Halo?

Dyr. King: …Co?

<Dyr. King agresywnie rusza w stronę tunelu.>

Dr Saxon: Co… co on do cholery robi?

<Personel Fundacji wymienia zdezorientowane spojrzenia. Dr Saxon podchodzi do Dyr. Kinga i dotyka jego ramienia, ale on nie odpowiada, ciężko oddychając.>

Dyr. King: [ZAGROŻENIE USUNIĘTE].POJAZD

<Rysy twarzy Dyr. Kinga ulegają znacznemu zniekształceniu, wraz z jego próbami uszkodzenia kadłuba ███X-MCD/II. Lokalna rzeczywistość zaczyna się gwałtownie destabilizować, co skutkuje pojawieniem się fraktalnej, heptagonalnej spirali na plecach Dyr. Kinga. Personel Fundacji otrzymuje polecenie przerwania misji i szybko wycofuje się do ███X-MCD/II i wracają do podstawowej rzeczywistości.>

«KONIEC TRANSKRYPTU»

REZULTAT: SCP-6747-A3 został opuszczony podczas eksperymentu przez fundacyjny personel z powodu niewytłumaczalnego, karykaturalnego zepsucia narracji. Usilne próby odszyfrowania tego zepsucia doprowadziło do niejasnego odkrycia szeregu innych bytów w bańce. Dalsze badania trwają i niniejszym zostają podniesione do rangi priorytetu KLASY EKHI; więcej szczegółów w DODATKU 6747/VI.

KONIEC DODATKU

UWAGA! URUCHOMIONO KOTWICE NARRACYJNE PH-REYNDERS!

PRZECIĄŻENIE TREŚCI ANTYNARREMATYCZNEJ!
AKTYWOWANIE NARRACYJNYCH OBSZARÓW IZOLACYJNYCH;
OPUŚĆ OBECNĄ FABUŁĘ, JEŚLI TO MOŻLIWE

Poniższy tekst zawiera jeden lub więcej wektorów zagrożeń narracyjnych.

DODATEK 6747/VI: Próby nawiązania kontaktu z SCP-6747-A


Po narracyjnym zepsuciu SCP-6747-A3, PROJEKT X/MACHINA został natychmiast wstrzymany; wszystkie zasoby i personel zostały przekierowane do zapobiegania wpływowi zepsutej rzeczywistości na podstawową rzeczywistość. W rezultacie oficjalnie zatwierdzono PROJEKT X/DIABOLOS, którego zadaniem było zbadanie, przeanalizowanie i ostatecznie zneutralizowanie zagrożenia, jakie stanowił nowo zantagonizowany SCP-6747-A.

Pomimo kilku miesięcy badań i analiz, próby odszyfrowania zepsucia narracyjnego SCP-6747-A3 okazały się niemal zupełnie bezskuteczne; przypuszcza się, że struktury imaginonów we wszechświecie mają topologię, która pozostaje obca ludzkiej Patasferze. Poniższy transkrypt jest jak dotąd jedyną możliwą do zaszyfrowania częścią, ponieważ zawiera stosunkowo proste narremy:

TRANSKRYPT WIDEO 6747-A3/343

DATA: 01.04.2030

OBECNE OSOBY:

 • SCP-6747-C;
 • SCP-6747-BRT (Dr Jack Bright);
 • SCP-6747-KDK (Dr Benjamin Kondraki);
 • SCP-6747-CLF (Dr Alto Clef)..Trzy wyżej wymienione osoby nie były w żaden sposób zaangażowane w PROJEKT X/MACHINA, ponieważ wszyscy odeszli ze służby kilkadziesiąt lat przed jego rozpoczęciem. Uważa się, że zostali oni stworzeni przez SCP-6747-B i/lub -C przy użyciu struktur pamięci utajonej przechowywanych w hipokampie tego pierwszego, ponieważ wymienione persony zajmowały różnorakie wysokie stanowiska kierownicze przez większa część kariery Dyr. Kinga. Nie wiadomo, czy ich mezofikcyjna przesada jest spowodowana uszkodzeniem informacji poznawczych, czy też właściwościami SCP-6747-A3.

PRZEDMOWA: Zaobserwowano, że SCP-6747-A3 zaczął stopniowo zyskiwać złożoność narracyjną w czasie trwania poniższego logu, osiągając w pewnym momencie poziom porównywalny z tym podstawowej rzeczywistości; personel Fundacji został następnie zaalarmowany o tym odchyleniu i próbował skupić sprzęt pomiarowy na jego źródle, co spowodowało szybki spadek topologii narracyjnej SCP-6747-A3 do poprzedniej formy. Badania trwają.

«POCZĄTEK TRANSKRYPTU»

<Obraz wideo przedstawia biuro dyrektora Ośrodka 19, w którym znajduje się duży drewniany stół, przy którym siedzą cztery osoby. Na trzech krzesłach siedzą odpowiednio SCP-6747-D-BRT, -KDK i -CLF, z których ostatni wymachuje w powietrzu strzelbą. Na czwartym miejscu, znacznie większym i przypominającym tron, siedzi Dyr. King. Wszystkie postacie pozostają w bezruchu, dopóki SCP-6747-A3 nie osiąga topologii narracyjnej porównywalnej do tej podstawowej rzeczywistości. Rzeczywistość ulega zniekształceniu w stylu Winiety, choć obecne postacie nie zwracają na to uwagi.>

CLF: <do Kinga> A więc chcesz powiedzieć, panie "Drugie Przyjście Antychrysta", że mamy w zasadzie nieuniknienie i nieodwracalnie przejebane?

6747-C: Ja, nie, ja —

BRT: Tak. Dałeś nam to gówno

<BRT macha ręką w powietrzu, która doprowadza do rozpłynięcia się okolicznej ściany, ukazując chaotyczne, antynarracyjne pustkowia poza Ośrodkiem 19, z unoszącymi się budynkami ułożonymi jeden na drugim, gdzie można dostrzec niezliczonych pracowników Fundacji, SCP-6747-D. Wygląda na to, że wykonują oni kilka prozaicznych i nieefektywnych czynności, korzystając z ograniczonych zdolności ontokinetycznych. BRT zwraca się z powrotem do SCP-6747-C, gdy ściany ich biura ponownie formują się.>

BRT: — obiecując jeszcze więcej, a potem śmiesz mówić, że już po wszystkim? Czy ty, kurwa, jesteś głupi?

6747-C Nie rozumiesz.

KDK: W sensie nawet ja wiem, że to kurwa ssie, ziomuś. "Biada nam, nie możemy dorwać tych skurwieli, którzy nas tu uwięzili; ooh spójrz na mnie, jestem jebanym superpotężnym manipulatorem rzeczywistości, a mimo to jakoś nie mogę wznieść się do innych płaszczyzn egzystencjalnych", dupku. Nie na to się pisałem.

<Wybucha kłótnia między instancjami SCP-6747-D, wyrażającymi sprzeciw wobec działań SCP-6747-C. -C zaczyna unosić się nad swoim tronem, najwyraźniej zmuszając instancje -D do wrócenia na swoje miejsce i uciszenia się. Jego oczy zaczynają świecić pustą drętwotą.>

6747-C: MILCZCIE, BEZCZELNI GŁUPCY. WASZA KRETYŃSKA FRYWOLNOŚĆ JEST NIEISTOTNA. DAŁEM WAM WŁADZĘ W ZAMIAN ZA SŁUŻBĘ.

A WIĘC SŁUŻCIE — LUB GIŃCIE.

<6747-C wraca na swój tron z widocznym zmęczeniem. Jego oczy wracają do poprzedniego stanu, po czym mruga dwa razy.>

KDK: Dobra, Jezu, przepraszam, nie ma potrzeby, kurwa, krzyczeć. Jesteśmy dorośli, na litość boską, możesz po prostu —

6747-C: Nigdy nie wątpiłem w twój wiek, Kondraki. Wątpiłem natomiast i nadal wątpię w inteligencję waszej trójki.

<SCP-6747-C pstryka palcami, sprawiając, że w pobliżu jego osoby spontanicznie pojawia się tablica. Manifestuje również kredę i zaczyna rysować wzory i diagramy nieposiadające widocznego znaczenia — kilka popularnych równań matematycznych, często stereotypowo pokazywanych w programach dla dzieci. -C wskazuje na nie.>

6747-C: Jak widać, [ZAGROŻENIE USUNIĘTE].królowa pustki i jej siedmiu spirali, niszczycielka niestworzonych światów, strażniczka łańcuchów krępujących SZKARŁATNEGO BOŻKA zyskuje na mocy z każdym naszym ruchem. W końcu nasza energia wzrośnie do takiego poziomu, że będziemy mogli przejść do tej rzeczywistości. A potem rozszerzyć nasze panowanie, gdzie tylko zechcemy. Więc nie, nie porzucam was, kretyni; ta teoria chaosu jest naszym zbawieniem.

<SCP-6747-C rzuca pozostałym ostre spojrzenie.>

BRT: …czy ty nieironicznie jebnąłeś nam jedną wielką ekspozycję? Czy to dla ciebie jest tylko jakaś głupia historia?

6747-C: No bo jest; to właśnie powtarzam wam przez cały czas.

CLF: <jęczy> Tak, tak, King, my już to wszystko wiemy. Nie chodziło mi o to, że jesteś idiotą i kłamcą — choć pewno i tak jesteś, bądźmy szczerzy — ale o to, że mamy przejebane. Bo mamy kurwa przejebane!

<CLF wznosi ręce do góry.>

CLF:Jesteśmy w historii, ale nie w takiej, jak reszta tych dupków tam na górze —

<Doktor wskazuje na kamerę Fundacji, wpatrując się w SCP-6747-A3.>

CLF: — Jesteśmy w jednanej potrójno-kurewsko-zagnieżdżonej historii, która rozpada się, bo jest tak okropnie głupia. No kurwa, rozejrzyj się dookoła —

6747-C: To niczego nie zmienia. Będziemy trzymać się planu. Już prawie skończyliśmy. Zaufajcie mi.

<KDK wzdycha teatralnie.>

KDK: Jezu kurwa Chryste, kogo to obchodzi! Jestem cholernie znudzony, wy jebani skurwiele. To wszystko, co mnie teraz obchodzi, Jezu.

6747-C: Spokojnie, Kondraki. Dzięki twojej współpracy skurwiele dali nam wystarczająco dużo intrygi, żeby stali się samemu bezbronni. Więc po prostu zamknij mordę i trzymaj się mnie…

<SCP-6747-C przerywa, gdy tablica i kreda znikają. Znowu pstryka palcami, a za jego tronem pojawiają się drzwi.>

6747-C: …bo kiedy już to zrobimy, zabawa nigdy się nie skończy.

<SCP-6747-C wstaje ze swojego miejsca, wpatrując się w punkt widzenia obserwatora. Uśmiecha się, jego twarz ulega widocznemu zniekształceniu, a transmisja wideo zostaje nagle przerwana.>

«KONIEC TRANSKRYPTU»
POSŁOWIE: Naruszono podstawową spójność narracji; wszystkie narracje dotyczące SCP-6747-C stały się następnie wektorami dla [DANE UTRACONO]. Środki zaradcze przeciwko zagrożeniu antynarracyjnemu zostały i nadal są wdrażane, w miarę ich dostępności. Stabilność strukturalna fabuły jest obecnie na poziomie 66%.

KONIEC DODATKU

DODATEK 6747/VII: Szczyt Rady O4 (II)

TRANSKRYPT WIDEO O4/6747/9

DATA: 12.03.2030

OBECNE OSOBY:

 • LIDER SZCZYTU: Dyr. Place H. MD., PhD (PHMD);
 • Dyr. Alistair Vemhoff;
 • Dyr. Daniel Asheworth;
 • ~85 innych pracowników KLASY A, z których składa się Rada O4;
 • różny personel kierowniczy.

PRZEDMOWA: Poniższy transkrypt jest skrócony, w celu zachowania zwięzłości. Ponieważ większość NADZORCÓW była ze względów losowych niedostępna w czasie trwania kryzysu, Dyr. PHMD. został upoważniony do wezwania szczytu POMNIEJSZEJ RADY, celem przedyskutowania potencjalnego rozwiązania problemu zagrożenia ze strony SCP-6747-A3.

«POCZĄTEK TRANSKRYPTU»

<W kadrze znajdują się dyrektorzy Asheworth, PHMD i Vemhoff; pozostali członkowie personelu biorą udział w pomniejszych dyskusjach o mniejszym znaczeniu.>

Dyr. Vemhoff: Nie każcie mi po raz drugi mówić "a nie mówiłem", do kurwy nędzy.

Dyr. PHMD: <wzdycha zrozpaczony.> Czy możemy być przez chwilę konstruktywni? Skupmy się na tym, że ten kieszonkowy wszechświat stanowi poważne zagrożenie i musimy go jak najszybciej to możliwe ustabilizować.

Dyr. Asheworth: Poczekajcie chwileczkę — nadal nie jestem pewien, czy do końca rozumiem, o jaką stawkę tu chodzi? Co to jest ta cała "spójność narracyjna" i dlaczego się nią martwimy?

Dyr. PHMD: Naprawdę nie ma sensu, żebym wysyłał wam materiały do zapoznania się przed spotkaniami, prawda? <przewraca oczami, zwracając się w stronę Ashewortha> 6747-A3 został zaprojektowany tak, aby mieć najmniejszą teoretycznie możliwą zdolność do narracyjnej złożoności. Wstawienie do tego wszechświata postaci o dużej złożoności, takiej jak King, spowodowało pewnego rodzaju załamanie się jego struktury fabularnej — rekurencyjnie składa się ona sama z siebie, stając się coraz bardziej narracyjnie niesatysfakcjonujący.

Dyr. Vemhoff: Złożoność narracyjna to, struktura fabularna tamto — mówisz tak, jakbyś nie bawił się samą jebaną naturą przyczynowości.

Dyr. Asheworth: <wyraźnie ignorując Vemhoffa> A więc… w jaki sposób ten kieszonkowy wszechświat nam zagraża?

Dyr. PHMD: Tego… muszę być ostrożny z opisywaniem tego, ale istnieją pewne zestawy elementów narracyjnych, narremy, które są szczególnie niesatysfakcjonujące i antagonistyczne, a zebrane razem tworzą struktury stanowiące zagrożenia narracyjne — pewnego rodzaju historię lub fragmenty historii, który jest niebezpieczny dla swoich bohaterów lub innych osób. Jakiś czas temu Departament Patafizyki odkrył szczególny typ tych zagrożeń narracyjnych — taki, który wymazuje każdą historię, w której się pojawi. Kiedy odkryliśmy, z jakich narremów się składka, przez przypadek prawie je utworzyliśmy tutaj i musieliśmy podać działaniu środków amnezyjnych prawie cały departament.

Dyr. Asheworth: O Jezu. Ale co to ma wspólnego z —

Dyr. PHMD: Właśnie do tego dochodzę. Nie możemy tego potwierdzić, ponieważ jest to zbyt ryzykowne, aby próbować sprawdzić bezpośrednio, ale dowody mocno sugerują, że jakaś odmiana tego samego zagrożenia pojawiła się w tym kieszonkowym wszechświecie; jednak zamiast go zniszczyć, postanowiła… wzmocnić strukturę tego wszechświata, w jakiś sposób. Połączyła się z postacią Kinga, którego obecnym celem wydaje się ucieczka poprzez wprowadzenie do naszego wszechświata wersji tego zagrożenia. A ponieważ 6747-A3 jest bardziej fikcyjny, niż my jesteśmy, mają dostęp do znacznie bardziej anomalnych technologii, za pomocą których mogą nas skrzywdzić.

Dyr. Vemhoff: Ciebie kurwa chyba pojebało?! Ta procedura nie może być warta takiego ryzyka; musimy wyłączyć, jak najszybciej się da tę abominację.

Dyr. PHMD: Nie da się. Ten wszechświat kieszonkowy nie jest w maszynie, ona tylko nimi manipuluje, a od czasu zepsucia nawet nie reaguje. A nawet gdyby udało się przedwcześnie zakończyć 6747-A3, nie mamy pojęcia, jakie ryzyko niesie ze sobą zakończenie narracji przed jej właściwym zakończeniem. Możliwe, że taka próżnia doprowadziłaby do powstania jeszcze bardziej niebezpiecznych struktur narracyjnych.

Dyr. Asheworth: Wyobrażam sobie… że magia tu nie działa?

Dyr. PHMD: Obawiam się, że nie; nawet rytuały tak potężne, jak te z Kodeksu nie byłyby w stanie tego dokonać. Taumaturgia działa lokalnie, w lokalnej bańce rzeczywistości.

<Asheworth wzdycha, drapiąc się po głowie. Przegląda papiery leżące obok siebie.>

Dyr. Asheworth: A to może Ontokinetyka? Wystarczająco potężny manipulator rzeczywistości mógłby teoretycznie na stałe zahamować postęp —

<PHMD wzdycha ze smutkiem.>

Dyr. PHMD: Tak i nie; główny problem polega na tym, że znamy tylko jedną istotę o wystarczających zdolnościach ontokinetycznych, aby być zdolną do manipulowania innymi planami rzeczywistości.

<Asheworth podnosi brew.>

Dyr. Asheworth: A tą istotą jest?

Dyr. PHMD: SCP-3812.

Dyr. Asheworth: …Kurwa.

Dyr. Asheworth: <wzdycha, stukając przez kilka chwil w biurko> A może jakaś całkowita zmiana rzeczywistości? Jestem pewien, że -17 ma jakieś magiczne gówna, które mogą całkowicie zmienić podstawową rzeczywistość, by móc nas chronić, tak długo, jak będą działy.

<Vemhoff podchodzi do nich z widoczną złością.>

Dyr. Vemhoff: Wy… <wzdycha> Wygląda na to, że niczego się nie nauczyliście, prawda? Jeśli nie da się was przekonać, że manipulowanie strukturami rzeczywistości nie jest kurwa jebanym żartem, to jesteśmy skazani na pieprzoną zagładę.

Dyr. PHMD: Czekaj, powtórz.

<Vemhoff z wyraźną drwiną w głośnie.>

Dyr. Vemhoff: Jak mówiłem, was chyba pojebało —

Dyr. PHMD: Nie, tę drugą część.

<Vemhoff podnosi brew.>

Dyr. Vemhoff: Takie drastyczne manipulowanie rzeczywistością nie jest kurwa jebanym żartem.

Dyr. PHMD: Masz rację, to nie jest…

<PHMD uruchamia swój tablet, uzyskując dostęp do odpowiednich dokumentów i zaczynając szkicować diagramy.>

Dyr. PHMD: …ale co gdyby było?

«KONIEC TRANSKRYPTU»
POSŁOWIE: Zobacz poniżej.

KONIEC DODATKU

arche2.png

PROJEKT X/DIABOLOS

RAPORT Z SUKCESU

13.04.2030
Dyr. Place H. MD., PhD.
Departament Patafizyki
Wydział Archetypowców

CEL: Utrzymanie wymiarowości narracyjnej SCP-6747-A3 na poziomie, który czyni SCP-6747-C i jego wektory nieefektywnymi. Wymaga to niekończącego tworzenia fikcyjnych dokumentów dotyczących SCP-6747-A3 posiadających ogromne ilości energii narracyjnej, których baza danych jest przechowywana w nieujawnionej bazie danych w Ośrodku 87.

HIPOTEZA: Poprzez wprowadzenie wysokoenergetycznych struktur narracyjnych do SCP-6747-A3, zainteresowanie ze strony hipernarracyjnych bytów spowoduje, że zyska on więcej wymiaru narracyjnego i w konsekwencji stanie się bardziej "rzeczywisty". Będzie to postępować aż do momentu, gdy jego odchylenie od normalności będzie niewystarczające, aby umożliwić SCP-6747-C rozwinięcie zdolności internarracyjnych.

REZULTAT: Zabezpieczenie obiektu najwyraźniej się powiodło; od czasu procedury nie wykryto żadnych przypadków [DANE UTRACONO], ponieważ nie możne się już przenosić przez SCP-6747-C. Ponadto stwierdzono, że komediowe i przerysowane struktury narracyjne oraz karykatury mają największą skuteczność w podnoszeniu wymiarowości narracyjnej SCP-6747-A3; dodatkowo wszechświat ten od tego momentu jest desygnowany jako TL-6747-A ("LOLFundacja").


AKTUALIZACJA 06.06.2030

Regularne obserwacje aktywności hipernarracyjnej bytów czytelników SCP-001/SWANN ujawniły katastrofalne uszkodzenie integralności strukturalnej wyższych wszechświatów narracyjnych, częściowo odpowiedzialnego za wyobrażanie sobie różnych osi czasowych sąsiadujących z rzeczywistością podstawową. Odczyty zgodne z [DANE UTRACONO] zostały znalezione wśród struktur narracyjnych tego wszechświata, a następnie usunięte ze wszystkich istotnych dokumentów; zakres zaangażowania w to SCP-6747-C, jeśli w ogóle jakiś był, jest obecnie nieznany. Chociaż zwykle byłoby to powodem do niepokoju, wydaje się, że SCP-6747-A3 nie zagraża relacjom międzynarracyjnym, które są niezbędne dla istnienia Fundacji, gdyż jest on patafizycznie powiązany z rzeczywistością podstawową, a zatem jest od niej zależny.

KONIEC DODATKU

wrogi antynarrempleks usunięty;
BLOKADA SYSTEMU WYŁĄCZONA

czwarta ściana niestabilna! uwaga nadchodzi hipernarracyjna derealizacja!


CZWARTA ŚCIANA PRZEŁAMANA

nić opowieści wątek przejmuje
omija z dala żniwo śmiertelne;
w innej krainie na nowo kuje
karykatury wasze piekielne.

[DANE UTRACONO]
niech zabawa nigdy się nie kończy.

PRZES

REŻYSERIA RALLISTON
OBRAZKI AUTORSTWA STEPHLYNCH

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported