SCP-6760


9k.png

CROM AU GOD

ocena: +3+x

autorstwa Liryn i LORDXVNV

Identyfikator Podmiotu SCP-6760

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6760 aktualnie znajduje się pod nadzorem RAISA, w Jednostce 102-K w Skrzydle Euclid w Ośrodku 07. SCP-6760 nie ma być używany bez odpowiedniego zezwolenia, pod żadnym pozorem. Propozycje przyszłego wykorzystania SCP-6760 mają być kierowane do RAISA. SCP-6760 nie ma być używany w celu gromadzenia ewangelickich, metafizycznych, eschatologicznych, teleologicznych lub innych teologicznych danych i informacji.


Opis: SCP-6760 jest hyper-złożoną maszynową inteligencją zbudowaną przez Fundacyjny Departament Teologii Taktycznej. SCP-6760 posiada wiele eksperymentalnych komponentów które doprowadziły do następujących anomalnych zdolności analitycznych:

  • Ultrawiernych pomiarów i mapowania Infosfery;
  • Szeroko rozpowszechnionego przetwarzania danych patafizycznych;
  • Ontokinetycznego i semiontologicznego manipulowania rzeczywistością — dla celów ujawniania nieznanych i/lub niedostępnych informacji.

SCP-6760 został zbudowany jako oprogramowanie ramowe, dookoła istniejącego Fundacyjnego konstruktu sztucznej inteligencji CROM.aic — wybranego z powodu jego niezwykłych zdolności przetwarzania danych.

SCP-6760 został stworzony w celu ustalenia "obiektywnej prawdy" poprzez obszerne mapowanie całości ludzkiej wiedzy i jej dalszą ekstrapolację.


Dodatek 6760-1, Log Testów / Incydent 6760-A: Dnia 14.05.2030, wskutek pozwolenia od Rady O5, SCP-6760 został aktywowany, a jako terminal komunikacji z CROM.aic został zainicjowany.

Komunikacja z SCP-6760 jest osiągana w formie zapytań danych; operatorzy mogą przedstawić punkt danych, obiekt lub jednostkę. Informacja ta jest następnie przetwarzana przez SCP-6760 i i jest na nią generowana prosta opisowa odpowiedź. SCP-6760 zwraca także informację opisującą założyciela, przodka lub innego rodzaju twórcę danego konceptu, ale ze względu na podstawowe ograniczenia projektowe opisuje te byty twórcze jako "autorów"..Skracane do "au" w linii polecenia.

Złożone zapytania — te, które nie być mogą przekazane w formie wskazania pojedynczego obiektu bądź bytu — są niedozwolone, aby SCP-6760 nie podawał potencjalnie niebezpiecznych lub przytłaczających informacji, które mogą powodować szkody psychiczne lub fizyczne. Należy zauważyć, że SCP-6760 aktywnie unika odpowiadania na takie zapytanie celem uniknięcia takiego zdarzenia.

Poniżej zostały zamieszczone kopie transkryptów kolejnych testów i interakcji z inteligencją.

<CROM.AIC> Proszę podać ZAPYTANIE. CROM.AIC poda ODPOWIEDŹ.

<użytkownik> crom search miasto-nowy-jork

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1) WYNIK: new-york-city - osada - główna-populacja - ludzie - autor: Peter Minuit

<użytkownik> crom au peter-minuit

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1e5) WYNIKÓW (WYŚWIETLANIE NAJBARZIEJ PASUJĄCEGO): peter-minuit - holender - człowiek - gubernator. Najnowszą pracą tej istoty jest: ekspedycja-św-krzysztofa

<użytkownik> crom search miłość

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1) WYNIK: miłość - emocja - chemiczna reakcja - autor: ewolucja

<użytkownik> crom au ewolucja

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1) RESULT: ewolucja - proces - naturalny. Najnowszą pracą tej istoty jest: mutacja-s121xqesdf. autor: chemia

<użytkownik> crom search prawda

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (10+) WYNIKÓW: prawda - koncept - autorzy: różni

<użytkownik> crom search karma

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (20+) WYNIKÓW, PODSUMOWANIE NAJCZĘSTSZYCH: karma - konstrukt społeczny - autorzy: różni

<użytkownik> crom search sprawiedliwość

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (100+) WYNIKÓW, PODSUMOWANIE NAJCZĘSTSZYCH: sprawiedliwość - konstrukt społeczny - autorzy: różni

<użytkownik> crom search uniwersalna-sprawiedliwość

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

<CROM.AIC> Aktywacja Trybu ŚCISŁEGO. CROM.AIC pominie ludzkie interpretacje wystarczająco dalekie od obiektywnej prawdy i ludzkich autorów.

<CROM.AIC> Proszę podać ZAPYTANIE. CROM.AIC poda ODPOWIEDŹ.

<użytkownik> crom search nieśmiertelna-dusza

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

<użytkownik> crom search przeznaczenie

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

<użytkownik> crom search los

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

<użytkownik> crom search niebo

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

<CROM.AIC> Proszę podać ZAPYTANIE. CROM.AIC poda ODPOWIEDŹ.

<użytkownik> crom au bóg

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1000+) WYNIKI, WYBRANO LOSOWY: kurt-godel - człowiek - filozof - mężczyzna. Najnowszą pracą tej istoty jest: pewne-rozważania-wiodące-do-prawdopobnej-konkluzji-że-prawdziwą-mocą-kontinuum-jest-ℵ2

<użytkownikr> crom au bóg

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> (1000+) WYNIKI, WYBRANO LOSOWY: godfrid - człowiek - książe - fryzyjczyk - mężczyzna. Najnowszą pracą tej istoty jest spotkanie-z-charlesem-w-lobith

<użytkownik> crom edit mode:strict

<CROM.AIC> Aktywacja Trybu ŚCISŁEGO. CROM.AIC pominie ludzkie interpretacje wystarczająco dalekie od obiektywnej prawdy i ludzkich autorów.

<użytkownik> crom au bóg

<CROM.AIC> PRZETWARZANIE…

<CROM.AIC> BRAK WYNIKÓW.

Powodzenia następnym razem
Lewis Jones, Inżynier ds. Oprogramowania, Ośrodek 07


Dodatek 6760-2, Aktualizacja 16.05.2030: Odpowiedzialność za obsługę SCP-6760 zostało przekazane RAISA.

Używanie SCP-6760 jest obecnie poza zakresem uprawnień Departamentu Taktycznej Teologii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported