SCP-678
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-678

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-678 należy przechowywać w zabezpieczonej skrytce w pojemniku odpornym na próby przełamania zabezpieczeń Poziomu Drugiego. Strażnicy przydzieleni do obiektu nie powinni być świadomi, czego strzegą, gdyż może to grozić ryzykiem uwolnienia. W aktualnej sytuacji SCP-678 nie wykazuje zagrożenia przełamania zabezpieczeń, lecz jeżeli pojemnik zostanie uszkodzony lub obiekt zostanie z jakiegoś powodu z niego usunięty, personelowi zakazuje się jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z obiektem.

Opis: SCP-678 jest małą statuetką śpiącego anioła niewykazującą żadnych szczególnych cech charakterystycznych pod wizualną inspekcją. Przy bezpośrednim fizycznym kontakcie z SCP-678 usuwa on wszelkie skrajnie traumatyczne wspomnienia z pamięci testera, pozostawiając po nich pustą przestrzeń. Właściwość ta jest aktualnie rozpatrywana jako nowa klasyfikacja środków amnezyjnych, jednakże dalsze efekty wystawienia na obiekt na dzień obecny nie pozwalają na takie zastosowanie. Proces usuwania wspomnień stosowany przez SCP-678 jest szkodliwy dla osób wystawionych, a w przypadku, w którym kontakt nadal będzie stosowany przez następny tydzień, wymazywanie wspomnieć dalej będzie zachodziło. Wymazywanie to nie zatrzymuje się, lecz doznaje punktu krytycznego po od sześciu do dziewięciu dniach, kiedy to osoby wystawione zaczynają zatracać podstawowe czynności mózgowe takie jak bicie serca, oddychanie i inne procesy homeostatyczne. Na tym etapie osoby wystawione zazwyczaj umierają z powodu uduszenia. Autopsja nie wykazuje żadnych fizycznych obrażeń mózgowych, w związku z czym metoda usuwania pamięci stosowana przez obiekt pozostaje nieznana. Po tego typu wydarzeniu SCP-678 zmienia formę na pozycję stojącą z otwartymi oczami i zaciśniętymi zębami. Następny bezpośredni kontakt z SCP-678 spowoduje przeniesienie wszystkich odebranych poprzedniemu wystawionemu wspomnień na aktualnie dotykającą obiekt osobę i jego powrót do standardowej pozycji.

Osoby wystawione będące przesłuchiwane podczas fazy usuwania opisują siebie jako przerażonych, jednak źródła owego strachu nie są w stanie stwierdzić. Tak długo, jak ich poczucie tożsamości zanika kontynuują oni zgłaszanie przerażenia, aż nie zanika u nich zdolność mowy, co zazwyczaj następuje po trzech dniach. Ci, których poformowano o zbliżającej się śmierci, zdają się nie przywiązywać do tego zbytniej uwagi, dalej skupiając się na nieokreślonym "problemie" i strachu przed nim. Personel psychologiczny podejrzewa, że zatracenie mowy wynika zarówno z uszkodzenia funkcji mózgowych za nią odpowiedzialnych, jak i z braku umiejętności do opisania stanu przez szkody psychiczne. Po tym, jak zdolność do mowy osoby wystawionej zaniknie, taka zazwyczaj, jeżeli będzie w stanie, usadowi się w kącie i będzie trzymać się za głowę, ostatecznie zapadając w śpiączkę aż do zgonu po dniu.

SCP-678 został odzyskany z rąk Pana ████ ██████████ po jego zatrzymaniu przez personel Fundacji. ██████████ był "podróżującym kapelanem", który odwiedzał szpitale we Wschodnich Stanach Zjednoczonych, w których rezydowano weteranów, oferując sesje doradcze dla każdej chętnej osoby. Podczas tych sesji zachęcał on różnymi sposobami swoich klientów do wejścia w kontakt z SCP-678, kiedy on sam dotykał go jedynie przez rękawiczki, które nosił specjalnie do tego celu. ██████████ niedługo po tym kończył sesje i opuszczał szpital. Raporty z przesłuchań ujawniły, że ██████████, obywatel Belgi był prawdopodobnym patronem Marshall, Carter, and Dark Ltd. i wykorzystywał obiekt do przenoszenia "doświadczeń" dla własnej rozrywki. ██████████ został wysłany do Odziały Psychologicznego 14 na ocenę, a jego terminacja pozostała zawieszona pod kątem rozpatrzenia możliwości wykorzystania go jako kartę przetargową Fundacji.

Notatka: Zakończyć ewaluacje wartości i przesunąć datę terminacji Pana ██████████. Jest on poważnym kryminalistą i nie zezwalam na żadne próby ani pracę nad powszechnym wykorzystaniem środków amnezyjnych, które mu zaaplikowaliśmy. Lepiej jest po prostu zamknąć go na dobre. - O5-██

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported