SCP-6781
ocena: +4+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Twój profil posiada Poziom Upoważnienia (PU) 3/6781 dla tego pliku. Znaczna część tego pliku wymaga PU 4/6781. Z tego powodu wyświetlona zostaje jego ograniczona wersja, zawierająca dostępne dla ciebie informacje. Jeżeli uważasz, że jest to błąd, prosimy o natychmiastowy kontakt z lokalnym przedstawicielem RAISA.Close_To_The_Edge_%28cave%29.jpg

Wejście do SCP-6781 przed wybudowaniem Ośrodka 7B.

Identyfikator podmiotu: SCP-6781

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ośrodek 7B i SCP-6781 znajdują się na terenie federalnym o ograniczonym dostępie cywilnym, co w naturalny sposób zmniejsza szanse ich przypadkowego odkrycia przez osoby nieupoważnione. Pracownicy Ośrodka 7B mogą schodzić do części SCP-6781 niezajmowanych przez Ośrodek 7B tylko podczas wyznaczonych do tego misji ekspedycyjnych.

Opis — Uproszczony: SCP-6781 to system jaskiń o nieokreślonej głębokości i złożoności, zlokalizowany na półwyspie Sewarda, w stanie Alaska, Stany Zjednoczone. W jaskini znajduje się Ośrodek 7B Fundacji: placówka pomocnicza głównego Ośrodka 7, położonego w odległości ~43 mil od brzegu w zatoce Norton.

SCP-6781 wykazuje naturalną odporność na zdarzenia i zjawiska ontokinetyczne oraz zmieniające rzeczywistość. Siła zdolności ontokinetycznych maleje w obszarze bezpośrednio otaczającym wejście do obiektu; stając się końcowo całkowicie nieskutecznymi w odległości 5 metrów. Fundacja zbudowała Ośrodek 7B wewnątrz jednego z rozgałęzień systemu jaskiń, w celu wykorzystania tego efektu anomalii.

W 1984 roku, Rada O5 przegłosowała przekształcenie SCP-6781 w Ośrodek 7B jako lokalizację dla planowanej Krypty RAISA (zobacz Dodatek 6781.1). W 1985 roku, w połowie budowy, odkryto istniejącą już w anomalii infrastrukturę; w odpowiedzi na to ograniczono obszar Ośrodka 7B tylko do stworzonej na obecną chwilę części, a plany ewentualnej dalszej rozbudowy archiwum Ośrodka 7B zostały anulowane.


Dodatek 6781.1:Wycinek z Dokumentacji Bezpiecznej Placówki, Ośrodek 7B/Krypta RAISA

WYCINEK Z DOKUMENTACJI BEZPIECZNEJ PLACÓWKI

PLACÓWKA POMOCNICZA, OŚRODEK 7B

360px-Svalbard_Global_Seed_Vault%2C_inside_the_vault_-_panoramio.jpg

Wnętrze Archiwum Ośrodka 7B.

Położenie: Półwysep Sewarda, Alaska, Stany Zjednoczone.

Personel: 41 archiwistów i techników RAISA; 12 oficerów ochrony placówki (oddelegowanych z Ośrodka 7, od oficera dowodzącego Pierre Gauthiera i oficera egzekwującego Priya Kareema)

Historia: Po uruchomieniu sieci SCiPnet we wszystkich placówkach Fundacji w 1971 r., dyrektor RAISA Maria Jones zaproponowała siedmiopunktowy plan stopniowej digitalizacji 4,5 miliona dokumentów tekstowych, mikrofilmów i innych zapisów analogowych do sieci SCiPnet, połączonych z utworzeniem placówki przeznaczonej do przechowywania tych zapisów i ich ochrony przed uszkodzeniami, zarówno anomalnymi jak i nieanomalnymi. Ze względu na swoje anomalne właściwości na miejsce realizacji projektu, nazwanego "Kryptą RAISA", wybrano SCP-6781, który został dodatkowo wzmocniony specjalnymi mechanizmami mającymi w pełni zabezpieczyć placówkę przed jakimikolwiek uszkodzeniami danych. Nazwa kodowa systemów użytych do ulepszenia SCP-6781 pochodziła od pierwotnej nazwy jaskini, używanej przez rdzennych Inuitów: "ᐃᑎᔪᖅ ᐃᒪᖅ ᐊᖕᒪᔪᖅ", co w przybliżeniu tłumaczy się na "Deep Well" (pol. "Głęboka Studnia").

Po przeprowadzeniu licznych testów, specjaliści techniczni RAISA potwierdzili, że dokumenty przechowywane w Krypcie RAISA pozostają w oryginalnym, zachowanym stanie, bez względu na zmiany konsensusu rzeczywistości czy długi okres czasu, które w przeciwnym razie spowodowałyby utratę danych lub zniszczenie dokumentów.


Dodatek 6781.2: Informacja od Dowództwa O5

INFORMACJA OD DOWÓDZTWA O5


DO: Dyrektor RAISA Maria Jones; Dowództwo Ośrodka 7
W SPRAWIE: Ośrodek 7B; "Krypta RAISA"


map-pl.png

Mapa SCP-6781 wykonana podczas jego eksploracji przez zespół budowlany Ośrodka 7B. Jaskinia ciągnie się głębiej na obszary poza mapą.

Głosowaniem większości Rady, budowa Ośrodka 7B została tymczasowo wstrzymana z powodu odkrycia prawdopodobnie anomalnych materiałów w nieznanych wcześniej częściach SCP-6781. Za namową dyrektor RAISA Marii Jones budowa została wznowiona, ale ograniczona wyłącznie do początkowego, zbadanego głównego odgałęzienia jaskini.

Ponadto zakres działania Ośrodka 7B ma zostać rozszerzony o katalogowanie bieżących danych Fundacji w miarę ich digitalizacji. Personel Ośrodka 7B będzie od tego momentu badał także zapisy odzyskane z SCP-6781 i próbował ustalić:

  • ich wiek;
  • wyjaśnienie istnienia już w SCP-6781 prototypowej, nowo zaprojektowanej fundacyjnej technologii systemu DEEPWELL;
  • punkt końcowy systemu jaskiń SCP-6781, jeśli w ogóle istnieje;
  • pochodzenie dokumentów pozyskanych z jaskini;
  • znaczenie zajmowania przez Ośrodek 7B jedynego pustego odgałęzienia jaskini.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported