SCP-6802
ocena: +5+x
soupdog.jpg

SCP-6802 podczas eksploracji Ośrodka 64 w stanie poszukiwania.

Identyfikator podmiotu: 6802

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6802 ma być przechowywany w standardowej komorze przechowawczej dla zwierząt i ma otrzymywać standardową psią karmę dwa razy dziennie. SCP-6802 może otrzymywać niskosodowy bulion jako nagroda za dobre sprawowanie. Raz na miesiąc, wyszkolony fryzjer dla zwierząt powinien przyciąć pazury i przystrzyc futro SCP-6802 z pomocą tresera.

Podczas stanu poszukiwania, opieka nad SCP-6802 jest przyznawana Młodszemu Badaczowi. Jeśli żaden personel nie dyżuruje do stanu poszukiwawczego SCP-6802, rola jest uzupełniana przez najbliższego chętnego członka personelu ośrodka. Podczas stanu poszukiwawczego SCP-6802 ma dostęp do znacznej części ośrodka, w tym publicznych dormitoriów, stołówki i kuchni; pełna lista jest dostępna w Dokumencie 6802-B.

Skrytki 300 litrowych beczek powinny być umiejscowione dokoła Ośrodka 18. Dla urozmaicenia, beczki powinny być regularnie tasowane i zamieniane miejscami.

Opis: SCP-6802 jest dużym psem, najbliżej przypominającym golden retrievera. Jest ubrany w zieloną uprząż i smycz, przypominające te dla psów-przewodników używanych przez osoby niepełnosprawne, z napisem "SOUP DOG" ("PIES OD ZUPY"). Badania wykazały, że taka dywizja nigdy nie została sklasyfikowana przez Ustawę o Niepełnosprawnych Amerykanach (ADA), Brytyjski Equality Act of 2010, Nowozelandzki Dog Control Act 1996 ani żaden inny taki organ polityczny. Uprząż SCP-6802 może zostać zdjęta w zwykły sposób, jednak wydaje się to powodować cierpienie emocjonalne u SCP-6802, wobec czego zabrania się zdejmowania uprzęży poza testami.

SCP-6802 zachowuje się jak nieanomalny pies do wejścia w stan poszukiwania, który ma miejsce losowo około 3-4 razy tygodniowo. Podczas stanu poszukiwawczego SCP-6802 wydaje się być w stanie znacznego przymusu, chodząc, skomląc i szczekając, by zwrócić na siebie uwagę. Osoby, które widzą SCP-6802 w tym stanie od razu postrzegają go jako "chętnego na zupę". Osoba ta spróbuje złapać smycz SCP-6802 i pójść z nim znaleźć zupę, priorytetyzując bezpieczeństwo SCP-6802, swoje, i znalezienie zupy w wymienionej kolejności. Stan poszukiwania będzie trwał dopóki SCP-6802 nie znajdzie zupy w formie i temperaturze pozwalającej na spożycie.

Po znalezieniu zupy SCP-6802 zacznie ją łapczywie pochłaniać z prędkością do 100 litrów na godzinę, równej w przybliżeniu prędkości przeciętnego komercyjnego węża strażackiego. Po spożyciu zupy, SCP-6802 ponownie wejdzie w stan poszukiwania, pozostając w nim dalej dopóki nie spożyje łącznie około 120 litrów zupy. Po tym SCP-6802 wróci do normalnego zachowania i może być poprowadzony z powrotem do swojej komory przechowawczej.

Potrzeba zupy SCP-6802 będzie wzrastać jeśli zostanie on pozostawiony bez niej w stanie poszukiwania, w ostateczności doprowadzając nawet do prób przełamania zabezpieczeń. Siła z jaką osoby postronne czują potrzebę pomocy SCP-6802 także wzrasta, w ostateczności, po około trzech godzinach od zostawienia SCP-6802 w stanie poszukiwania bez pomocy staje się on zagrożeniem memetycznym klasy 4.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported