SCP-682
ocena: +63+x
monster8editub9-new.jpg

SCP-682 na krótko po ucieczce z przechowalni; w trakcie regeneracji po zanurzeniu w kwasie.

Identyfikator podmiotu: SCP-682

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-682 musi zostać zniszczony najszybciej jak to możliwe. Aktualnie, żadne środki dostępne zespołom SCP nie są w stanie zniszczyć SCP-682, a jedynie wywołać w obiekcie obszerne obrażenia fizyczne. SCP-682 powinien być zamknięty w komorze o wymiarach 5 [m] : 5 [m] : 5 [m], której wszelkie powierzchnie wewnętrzne wyścielone powinny być wzmacnianą blachą stalową odporną na działanie kwasów o grubości 25 [cm]. Komora przechowawcza powinna być wypełniana kwasem chlorowodorowym, do momentu zanurzenia i pozbawienia SCP-682 przytomności. Na wszelkie próby poruszania się, mówienia lub uszkodzenia przechowalni przez SCP-682 powinna zachodzić szybka i pełnomocna reakcja, ukierunkowana zaistniałymi okolicznościami.

Personel nie posiada prawa do mówienia do SCP-682, do czego podstawę stanowią obawy o możliwość wywołania stanu wściekłego. Wszelki nieautoryzowany personel usiłujący dokonać komunikacji z SCP-682 zostanie obezwładniony i usunięty za pomocą siły.

W związku z wysoką częstotliwością wystąpień prób uszkodzenia przechowalni, trudnością z przechowywaniem i pozbawianiem obiektu przytomności, oraz wysokim zagrożeniem związanym z oddziaływaniem podmiotu na Fundację, SCP-682 należy przechowywać na terenie [ZMIENIONO]. Fundacja dołoży wszelkich starań i wykorzysta swoje zasoby w najlepszy sposób, aby w promieniu pięćdziesięciu (50) kilometrów od placówki nie znajdowały się żadne skupiska ludzkie.

Opis: SCP-682 to duże, gado-podobne stworzenie o nieznanym pochodzeniu. Obiekt wykazuje posiadanie skrajnie wysokiej inteligencji, ponadto zaobserwowano, iż dokonał kompleksowej komunikacji z SCP-079 podczas ograniczonego czasowo wystawieniu obiektów na wzajemne oddziaływanie. SCP-682 zdaje się nienawidzić wszelkiego życia, co zostało wyjawione przez obiekt podczas kilku przesłuchań, mających miejsce, kiedy podmiot znajdował się w zabezpieczeniu. (Szczegóły w Dodatku 682-B).

Wielokrotnie zaobserwowano, iż SCP-682 posiada skrajnie wysoką siłę i refleks oraz może rozwijać skrajnie wysokie prędkości; jednakże dokładne wyniki obserwacji są zróżnicowane. Fizyczne ciało SCP-682 szybko dokonuje rozrostu i zmian; może zwiększyć lub zmniejszyć swój rozmiar adekwatnie do rozmiaru obiektu, który zamierza skonsumować lub wykorzystać. SCP-682 zbiera energię ze wszystkiego, co strawi - bez względu na rodzaj pokarmu: organiczny, nieorganiczny. Trawienie w obiekcie wydaje się zachodzić z pomocą zestawu blaszek filtrujących wewnątrz nozdrzy SCP-682, które są w stanie oddzielić materię użyteczną od każdego roztworu ciekłego. Umiejętność ta pozwala obiektowi dokonywać stałej regeneracji od działania kwasu, w którym jest zanurzony w przechowalni. Zdolności regeneracyjne SCP-682 oraz jego żywotność są zdumiewające; zaobserwowano poruszanie się i mówienie obiektu pomimo uszkodzenia lub zgnicia jego ciała w 87%.

W wypadku uszkodzenia przechowalni, SCP-682 należy wyśledzić i pozyskać za pomocą wszystkich dostępnych Mobilnych Formacji Operacyjnych, w których zespołach nie może znajdować się mniej niż siedmiu (7) członków. Do dnia ██-██-████, liczba prób uszkodzenia przechowalni oscyluje na siedemnastu (17), podczas gdy udane uszkodzenia przechowalni zostały dokonane w liczbie sześciu (6). (Szczegóły w Dodatku 682-D).


Dodatek 682-B: Fragment transkryptu ██████.

<Początek Logu, skok do 00h-21m-52s>

Dr ██████: Teraz powiedz, dlaczego zabiłeś tych farmerów?

SCP-682: (Brak komunikacji werbalnej).

Dr ██████: Jeżeli nie będziesz mówił, zostaniesz usunięty z powrotem do…

SCP-682: (Niezrozumiałe).

Dr ██████: Słucham? (Gestem prosi o przybliżenie mikrofonu do obiektu).

SCP-682: (Niezrozumiałe).

Dr ██████: Głośniej. (Do D-085) Przybliż mikrofon.

SCP-682: …byli (Niezrozumiałe)…

Dr ██████: (Do D-085) Ten mikrofon ma ograniczony dystans działania, przybliż go do obiektu!

Pracownik D-085: Ma rozwalone gardło, patrz! Nie mówi… (Sapanie i krzyki).

SCP-682: (Wygląda, jakby atakował ciało D-085) …byli… obrzydliwi…

Dr ██████: (Opuszcza pokój).

<Koniec Logu>


Dodatek 682-D: Uszkodzenia przechowalni w związku z SCP-682:

1: Pierwsze Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Agent ███████, Agent ███, Agent ████████ (ZWA), Pracownik D-129 (ZWA), Pracownik D-027 (ZWA), Pracownik D-173 (ZWA), Pracownik D-200 (ZWA), Pracownik D-193 (ZWA)

2: Drugie Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Agent ███, Agent ████████████, Dr ███████, Pracownik D-124, Pracownik D-137 (ZWA), Pracownik D-201 (ZWA), Pracownik D-202 (ZWA), Pracownik D-203 (ZWA)

3: Trzecie Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Agent ███████, st. sierż. █████████, Agent ████████, Agent ██████ (ZWA), Pracownik D-018 (ZWA),Pracownik D-211 (ZWA), Pracownik D-216

4: Czwarte Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Agent ████████, st. sierż. ██████, st. sierż. █████, szer. ████████, szer. █████, por. ████████████, st. sierż. ████████ (ZWA), płk ████████ (ZWA), szer. ███████ (ZWA), szer. ██████ (ZWA), Agent ███ (ZWA)

5: Piąte Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Pracownik D-221, Agent ██████████ (ZWA), Agent ████████ (ZWA), Agent ██████ (ZWA), Pracownik D-028 (ZWA), Pracownik D-111 (ZWA), Pracownik D-281 (ZWA), Pracownik D-209 (ZWA)

6: Szóste Wystąpienie, ██-██-████: Reagowali: Agent ██████████, Agent ██████, Pracownik D-291 (ZAG. WA), Agent ████████ (ZWA), Agent █████████████ (ZWA), Pracownik D-299 (ZWA), Pracownik D-277 (ZWA), Pracownik D-278 (ZWA), Pracownik D-279 (ZWA)


Dodatek 682-E: Możliwości Terminacji:

Log Zdarzenia 682-E18: Dr █████ usiłuje użyć SCP-409 na SCP-682. Generał ███, generał ██████ i dr ██████████ obserwują.

0400: Wystawienie na oddziaływanie. SCP-682 zaczyna łzawić w momencie kontaktu, wyrządza obszerne zniszczenia w okolicy. SCP-682 kilkakrotnie pyta się, z czym ma do czynienia.

0800: Początek krystalizacji, rozprzestrzenianie znacznie wolniejsze niż zwykle.

1200: SCP-682 wykazuje oznaki skrajnego natężenia bólu, wykazuje także oznaki drgawek.

1300: Krystalizacja kończy się w momencie wykonania procesu w 62%. Skrystalizowany obszar eksploduje, wywołując obszerne obrażenia fizyczne SCP-682.

1400: SCP-682 dokonuje regeneracji, pomimo utraty kończyn i narządów wewnętrznych. SCP-682 rozpoczyna regenerację oświadczając, iż będzie usiłował zabić i skonsumować wszystkich pracowników związanych z przebiegiem Wydarzenia 682-E18.

SCP-682 wydaje się teraz być odporny na działanie SCP-409. Wykorzystywanie innych podmiotów SCP do terminacji SCP-682 musi uprzednio zostać przetestowane na próbkach SCP-682, dopiero po tym można dokonywać pełnomocnych testów.

W związku z zaleceniami dr. ████████ (szczegóły w Dokumencie 27b-6), dr ███████ oraz dr █████ wnieśli o zezwolenie na usiłowanie terminacji SCP-682 za pomocą SCP-689. Wniosek aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez ████████.

Wpłynęła również sugestia dr. Gearsa, aby wykorzystać SCP-182 w celu dokonania próby komunikacji z SCP-682. SCP-182 wyraził niechęć, oraz odmawia wejścia do przechowalni SCP-682, jeżeli to możliwe.


Dodatek 682-F: Log Terminacji:
Dziennik Eksperymentów T-98816-OC108/682

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported