SCP-6871


ocena: +8+x

Autorstwa Ralliston

6/6871 POZIOM 6/6871
Uniwersalnie Tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-6871
Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instrukcje dotyczące potrzebnych składników oraz przeprowadzenia SCP-6871 są dostępne tylko dla Rady O5 Administratora. Wszystkie nieupoważnione osoby próbujące uzyskać te informacje mają zostać zlikwidowane na miejscu.

Wszystkie testy z udziałem SCP-6871 mają mieć co najmniej 5 oddzielnych świadków,1 którzy mają bezwzględnie stacjonować w Ośrodku Wykluczenia 01 razem z dokumentacją SCP-6871 podczas procedury. Również, aby uniknąć paradoksalnej pętli czasowej, osoba przeprowadzająca test ma znajdować się w obrębie wspomnianego Ośrodka, a przedmiot, na którym wykonywany jest SCP-6871, poza nim.

Opis: SCP-6871 jest taumaturgicznym rytuałem zdolnym do retroaktywnego usuwania osób, obiektów i/lub zjawisk z linii czasu. Jeśli zostanie wykonany prawidłowo, wpływ i działania celu w linii czasowej zostaną wstecznie wymazane i zmienione.

Odkrycie: [USUNIĘTO Z NADZYCZAJNEGO ROZKAZU DELTA-T/RAISA]

Dodatek 6871-1: Log testów SCP-6871

Numer Testu Osoba Przeprowadzająca Przedmiot Usunięcia Rezultat
#1 D-51832 Losowy jednodolarowy banknot Nie odnotowano żadnych różnic.
#2 D-51832 Banknot jednodolarowy użyty wcześniej przez Dr Brendę do zakupu kawy Dr Brenda była wyraźnie bardziej zmęczona w ciągu dnia, co skutkowało wyraźnie mniejszymi niż wcześniej postępami w realizacji jej bieżącego projektu.
#3 D-81920 D-51832 Wszystkie wcześniejsze testy, jak również ich wyniki, zostały w rezultacie cofnięte.
#4 D-91726 D-81920 Rzeczywistość została przywrócona do identycznego stanu jak w teście #2, z wyjątkiem nieistnienia D-81920.
#5 D-51832 Dr Brenda Badania nad licznymi anomaliami, nad którymi pracowała Dr Brenda, były wyraźnie bardziej zaawansowane, a Dr Williams, osoba, z którą konkurowała o stanowisko, uzyskał znacznie wyższy poziom upoważnienia niż ona.
#6 D-51832 Dr Williams Stanowisko, o które wcześniej konkurowali Dr Brenda i Dr Williams pozostało nieobsadzone, co doprowadziło do nieodkrycia siedmiu wcześniej znanych obiektów SCP.
#7 D-51832 Dr Elias Shaw Choć obecny nosiciel Dr Shawa został usunięty z rzeczywistości, SCP-963, wraz ze świadomością Dr Shawa, pozostał nietknięty.
#8 D-51832 126 wszystkich gospodarzy Dr Eliasa Shawa Mimo że wszystkie 126 osobników zostało usuniętych zgodnie z wynikiem standardowym, kolejne 126 osobników okazało się nosicielami Dr Shaw.
#9 D-51832 SCP-963 Świadomość Dr Shaw, wraz z całym postępem badawczym, jaki osiągnął, została utracona.
#10 D-17253 D-51832 Rzeczywistość została przywrócona do stanu identycznego jak przed testami D-51832, z wyjątkiem nieistnienia D-51832.
#11 Administrator SCP-6871 N/A —Odrzucony przez RCT-Δt, aby uniknąć paradoksu czasowego.
#12 O5-12 SCP-682 Pomimo poprawnego wykonania rytuału i początkowego usunięcia obiektu wraz ze szkodami jakie spowodował, sekundy później SCP-682 pojawił się ponownie w celi przechowawczej, komentując to następującymi słowami: "Żałosne." Odmówił również dalszych wyjaśnień dotyczących tego incydentu.
#13 O5-12 SCP-1000 Cała rasa Dzieci Nocy została usunięta, w wyniku czego ludzkość stała się dominującym gatunkiem od momentu jej powstania. Społeczeństwo ludzkie było nie do poznania z licznymi bóstwami i niezwykle zaawansowaną technologią.
#14 D-91826 O5-12 Ponieważ poprzednie trzy testy zostały przeprowadzone bez bezpośredniego rozkazu Rady i z katastrofalnym skutkiem, rzeczywistość została przywrócona do stanu sprzed testu #12.
#15 O5-2 Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 ("Red Right Hand") Rebelia Chaosu, wraz z 12% personelu naukowego Fundacji i 10% jednostek MFO zniknęło z rzeczywistości podstawowej. Dalsze badania fenomenu trwają.
#16 O5-8 D.C. al Fine D.C. al Fine, wraz z Globalną Koalicją Okultystyczną, zniknęły. W rezultacie Fundacja SCP stała się główną organizacją anomalną na świecie, rywalizującą obecnie z ogólnoświatową rebelią prowadzoną przez Wielkiego Karcistę Iona oraz Klavigaarów.
#17 O5-3 Wielki Karcysta Ion Społeczeństwo ludzkie cofnęło się do epoki brązu. Większość ludzkiego postępu, wraz z Kościołem Zepsutego Boga i wszystkimi członkami Rady O5, zniknęła z rzeczywistości. Zapiski wskazują, że ludzkość nie była w stanie posunąć się dalej od wspomnianego wieku przez ponad 3000 lat. Dalsze badania fenomenu trwają.
#18 Administrator        Przepraszam, że na to wszystko pozwoliłem. Tak bardzo, bardzo przepraszam.

Komentarz do Pliku: Powyższy dokument został odnaleziony w archiwach Deepwell w ruinach budynku oznaczonego jako "Ośrodek Wykluczenia 01" zlokalizowanego Oregonie, USA, podczas nalotu Koalicji po cywilnych doniesieniach o niezidentyfikowanych ruinach znalezionych w lesie. Badania wskazują, że budynek ten liczy co najmniej 2000 lat i należał do globalnej organizacji specjalizującej się w zabezpieczeniu anomalnych zjawisk, zwanej jako "Fundacja SCP".

Żadna organizacja o takiej nazwie ani dowody na jej działalność nie istnieją.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported