SCP-689
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-689

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Procedury Przechowawcze: SCP-689 musi być przechowywany w dużej, betonowej komorze, wyposażonej w lampy jodkowo-sodowe o dużej mocy. Lampy te muszą być podłączone do całkowicie oddzielnych systemów zasilania, tak, aby SCP-689 był zawsze mocno oświetlony.

Przynajmniej trzech pracowników Fundacji musi znajdować się w trybie gotowości, w placówce przechowującej, w każdym momencie: dwóch pracowników Klasy-D w komorze i jeden Poziomu-2 lub wyższego w stacji operatora poza komorą. Operator musi być całkowicie ślepy, bądź wyposażony w hełm całkowicie odcinający zdolność widzenia, który nie może być zdejmowany na czas trwania pracy na stanowisku. Operator pod żadnym pozorem nie może spojrzeć do środka komory. Klasa-D musi trzymać SCP-689 między sobą tak, aby cały czas, bez żadnej przerwy móc obserwować podmiot. W przypadku zgaszenia świateł w komorze, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, lub jeżeli wystąpi przerwanie obserwacji, wszyscy członkowie personelu, którzy widzieli SCP-689 muszą zostać natychmiast poddani terminacji. Zaleca się, by zrobić to ze stacji operatora poprzez specjalne urządzenia uśmiercające uruchamiane zdalnie.

Jeżeli SCP-689 opuści komorę przechowawczą, zespołu odzyskujące, składające się z pracowników niewidomych, bądź z odciętym zmysłem wzroku, wyposażonych w echolokatory, wraz z asystą personelu Klasy-D, muszą zostać wysłane do lokalizacji ostatniej osoby która widziała SCP-689. Zespoły odzyskujące natychmiastowo wyznaczą perymetr bezpieczeństwa i zasłonią obiekt przed powróceniem z nim do komory przechowawczej tak szybko jak to możliwe. W czasie transportu, obserwatorzy Klasy-D znajdować się będą pod zasłoną zakrywającą obiekt i będą go obserwować przez cały czas. Każdy członek personelu o poziomie upoważnień 1 lub niższym, który w czasie naruszenia przechowalni widział obiekt, ma zostać natychmiast poddany terminacji. Personel o wyższym poziomie upoważnień zostanie tymczasowo zabezpieczony, jednak w przypadku ponownego naruszenia przechowalni również zostanie poddany terminacji.

Podania o badania nad SCP-689 muszą zostać składane doktorowi ████████████ przynajmniej 7 dni wcześniej, wraz z dokładnym opisem proponowanych eksperymentów oraz ich uzasadnieniem. Każdy badacz bezpośrednio obserwujący SCP-689 powinien być świadom, że ryzykuje tym nagłą i doraźną terminację w przypadku jakiegokolwiek naruszenia czynności przechowawczych, jak zostało to opisane powyżej.

Opis: SCP-689 wygląda jak niewielka zielona figurka zrobiona z wapienia, o wysokości 30 cm. Wyrzeźbiona została na kształt czegoś, co wygląda na nieznanego bożka świata umarłych, jest to siedzący szkielet z dłoniami zaciśniętymi na kolanach. Została odkryta przez ███████ ██████████████ w czasie jednej z przedwojennych, niemieckich ekspedycji archeologicznych na obszarze ████████ w Indiach, a po wojnie została przejęta przez Biuro Służb Strategicznych. Jej lokalizacja w czasie wojny pozostaje nieznana.

SCP-689 pozostaje nieruchoma tak długo, jak jest obserwowana przez przynajmniej jedną osobę. Zwykłe czynności takie jak mruganie nie przerywają "obserwowania", jednak jakakolwiek chwila odwrócenia uwagi od obiektu, nawet krótka, sprawia że obserwator wystawia się ryzyko anomalnego działania SCP-689. Gdy tylko obiekt przestaje być obserwowany, znika. W ciągu 15-20 sekund jedna z osób, które wcześniej obserwowały SCP-689 natychmiastowo umiera, a SCP-689 pojawia się ponownie, tym razem na jej zwłokach. Jeżeli żaden z poprzednich obserwatorów nie żyje, obiekt pojawia się w miejscu z którego zniknął.

Testy wykazały, że efekt ten nie dotyczy zwierząt, jednak każdy człowiek który bezpośrednio zobaczył SCP-689 jest potencjalnie zagrożony. Dotychczas nie znaleziono konkretnej przyczyny śmierci, z wynikami autopsji wahającymi się od ataków serca i wylewów aż do całkowitego rozerwania wszystkich narządów wewnętrznych. Mechanizm na podstawie którego wybierana jest kolejna ofiara nie jest znany, z jednym wyjątkiem, jako, że obiekt częściej wybiera cele otoczone dużą ilością ludzi, bądź znajdujące się w tłumie, zapewne w celu zwiększenia ilości ofiar. Zdjęcia i nagrania SCP-689 nie wywołują tych efektów.

Ze względu na możliwość wystąpienia "reakcji łańcuchowej", w przypadku gdy obiekt opuści komorę przechowawczą, uważa się za absolutnie krytyczne poddanie terminacji wszystkich członków personelu którzy widzieli SCP-689, nie ważne jak długo ta obserwacja trwała.

Dodatek: Personel z Poziomem Upoważnień 2 powinien zapoznać się z treścią dokumentu #689-B

Dokument #689-B: Propozycja eksperymentu z udziałem SCP-682.

Po porażkach i wyczerpaniu innych możliwości, oraz ze względu na priorytet jakim obdarzone jest zadanie skutecznego uśmiercenia SCP-682, doktorzy ████████ i █████ zaproponowali, żeby SCP-682 został wystawiony na działanie SCP-689, poprzedzające wyłączenie świateł bądź inne akcje mające wywołać anomalne właściwości SCP-689. Personel zajmujący się SCP-689 ostrzegł, że w przypadku porażki kontrolowanej obserwacji, każdy członek personelu, który widział SCP-689, musi zostać poddany terminacji albo umieszczony w komorze przechowującej z wyznaczonym celem, tak, aby pewne było, że obiekt nie opuści przechowalni. Ze względu na losowość wyboru ofiary, możliwe jest, że wymagane będzie wiele prób zanim SCP-682 stanie się celem obiektu. W przypadku takiego scenariusza, personel zaleca terminację Klasy-D w celu zwiększenia szans sukcesu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported