SCP-690
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-690

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-690 powinien być przechowywany w zamkniętym kontenerze chłodniczym w Sektorze-7 dla podmiotów klasy Euclid. Temperatura wewnątrz przechowalni nie może przekroczyć 10 stopni Celsjusza. Dostęp do SCP-690 jest ograniczony do personelu poziomu 2 lub większego. Eksperymenty uwzględniające SCP-690 muszą zostać zatwierdzone przez pracownika posiadającego dostęp Poziomu 4 zanim odbędą się badania.

Personel z jakimikolwiek cięciami, zadrapaniami lub innymi urazami skóry ma bezwzględny zakaz dostępu do SCP-690. Jeżeli jakikolwiek nieupoważniony personel użyje bandaża z SCP-690, należy natychmiast wezwać służby ochrony w celu podporządkowania winnego personelu, a następnie pozbyć się bandaża jako odpad biologiczny.

Opis: SCP-690 wydaje się być standardowym pudełkiem dostępnych w sprzedaży samoprzylepnych bandaży. Obecnie znajduje się w nim czterdzieści siedem (47) bandaży. Logo na pudełku stwierdza, że jego zawartość to „Anty-Bandaże (64 w pudle) — dla praktycznego żartownisia!” i że są dostarczane przez „twoich kolegów z Fabryki”.

Kiedy bandaż SCP-690 zostanie nałożony na ranę, uniemożliwi jej naturalną regenerację, pogarszając ją i powodując infekcję. Analiza bandaży ujawniła, że nie jest to wynik anomalnych właściwości: bandaże wykonane są z azbestu i włókna szklanego oraz wypełnione są mikrokapsułami, które rozpuszczają się pod wpływem temperatury ciała. Mikrokapsuły zawierają mieszaninę silnie skoncentrowanych leków przeciwzakrzepowych (heparyna, hirudyna, brodifakum) i szczególnie złośliwe (ale nie anomalne) odmiany bakterii Streptococcus, Yersinia, Staphylococcus i Clostridium.

Anomalne właściwości SCP-690, narzucają na pobliskich poszkodowanych przymus założenia bandaża na ich rany, niezależnie od powagi urazu. Co więcej, po nałożeniu bandaża dotknięty nim użytkownik uwierzy, że bandaż pomaga wyleczyć ranę i odmówi jego usunięcia. Przymus ten nie jest na tyle silny, żeby pojawiły się zachowania agresywne; jednak dotknięty personel okazywał wytrzymałość, aby tylko użyć lub kontynuować używanie SCP-690. Więcej informacji w Dzienniku Testów 690-A.

Dodatek: Podczas pierwszego odkrycia SCP-690 zawierał sześćdziesiąt cztery (64) bandaże. Podczas przechowywania siedemnaście (17) bandaży zostało wyjętych i użytych do celów doświadczalnych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported