SCP-6938


ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-6938

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6938 jest samozabezpieczony. Pracownicy Departamentu Nierzeczywistości, którzy zostali dopuszczeni do kontaktu z SCP-6938 powinni skontaktować się z kierowniczką projektu, Jane Doe.

Opis: SCP-6938 jest obiektem zdolnym do niwelowania efektu sił narracyjnych. Ta właściwość ma dwa korzystne efekty uboczne: zapobiega dalszemu rozwojowi sił narracyjnych i stwarza środki wymagane do ich powstrzymania. Ze względu na wpływ SCP-6938 na ten dokument, żadne dodatkowe informacje na temat obiektu nie mogą być załączone.

Dodatek-6938-A: Log Przesłuchania

Poniższe spotkanie zostało przeprowadzone w ramach wspólnego projektu badawczego nad skutkami SCP-6938 przez Departament Patafizyki i Departament Nierzeczywistości. W spotkaniu uczestniczył Dr Placeholder McDoctorate, dyrektor Departamentu Patafizyki, oraz Badacz Alex Thorley, łącznik z Departamentem Nierzeczywistości.

WEWNĘTRZNY LOG WIDEO
INT. — DEPARTAMENT PATAFIZYKI

[ POCZĄTEK LOGU ]

[Obie osoby siedzą naprzeciwko siebie.]

Badacz Thorley: Cześć.

Dyr. McDoctorate: Witaj.

[Badacz Thorley wyciąga ze swojej torby dokumenty. Przekazuje je Dyr. Placeholderowi.]

Badacz Thorley: Te są dla ciebie.

Dyr. McDoctorate: Mm-hmm.

[Obaj zaczynają przeglądać dokumenty.]


[POMINIĘTO 45:00.]


Badacz Thorley: Więc, uch—

[Dyr. McDoctorate wstaje.]

Dyr. McDoctorate: Cóż. Mam kolejne spotkanie za kilka minut.

Badacz Thorley: Och! Dobrze w takim razie.

[Dyr. McDoctorate gestykuluje w stronę Thorley'a, który wychodzi.]

[ KONIEC LOGU ]

Dodatek-6938-B: Log Posiedzenia Rady O5

[ POCZĄTEK LOGU ]


[FRAGMENT POMINIĘTY ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.]


O5-2: Dobrze, następny punkt obrad, SCP-6938. Propozycja reklasyfikacji na Thaumiel. Ktoś przeciw?

O5-3:

O5-10:

O5-9:

O5-5:

O5-13:

O5-12:

O5-6:

O5-1:

O5-8:

O5-11:

O5-7:

O5-4:

O5-2: Dobrze. Następny punkt obrad to—


[FRAGMENT POMINIĘTY ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.]


[ KONIEC LOGU ]

Rezolucja Rady O5 6938-000: Głosowanie nad reklasyfikacją SCP-6938 na Thaumiel.

ZA PRZECIW WST.
O5-1
O5-2
O5-3
O5-4
O5-5
O5-6
O5-7
O5-8
O5-9
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported