SCP-7009
SCP-7009
By: KubKacKubKac
Published on 19 Aug 2022 20:22
ocena: +4+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +4+x

SCP-7009

Mars%20Theater.png

SCP-7009-018 odkryty przez łazika marsjańskiego Curiosity

Identyfikator podmiotu: SCP-7009

Klasa podmiotu: Euclid N/A

Specjalne Czynności Przechowawcze: I/O MINERVA ma za zadanie monitorować internet i media informacyjne w poszukiwaniu kluczowych słów powiązanych z nowo odkrytymi instancjami SCP-7009, które mają zostać zatuszowane lub zdyskredytowane, jeżeli będzie to potrzebne.
AKTUALIZACJA: Po rozpadzie Zasłony zaprzestano zabezpieczenia SCP-7009. Badania będą kontynuowane we współpracy z Pekińskim Instytutem Anomalnej Nauki.

Opis: SCP-7009 jest powszechnym zjawiskiem probabilistycznym powiązanym ze Starożytnym Rzymem.

Instancja SCP-7009 Opis
SCP-7009-004 Zbiorcza desygnacja na 31 osobnych incydentów, kiedy generator przypadkowego tekstu wytworzył Eneidę..Poemat epicki napisany przez rzymskiego poetę Publiusza Wergiliusza Maro. Skany wskazują, że żadna aktywność taumaturgiczna lub ontokinetyczna nie była powiązana.
SCP-7009-018 Replika rzymskiego teatru Thugga.Starożytny teatr, w którym znajdował się kapitol Béja w Tunezji. Przeprowadzany w nim był coroczny Międzynarodowy Festiwal Thugga aż do 2025 roku, kiedy lokalne Wydarzenia Lethe sprawiły, że organizacja wydarzenia stała się niemożliwa. w skali 3:2, którą odkryto na Marsie. Wygląda na to, że powstała naturalnie z pobliskich kamieni w wyniku erozji. Nie wykryto żadnej aktywności taumaturgicznej lub ontokinetycznej.
SCP-7009-095 Meteoryt w kształcie Sarkofagu Velletri,.Ozdobnie wyrzeźbiony rzymski sarkofag z okresu lat 140–150 n.e.. który został odkryty na powierzchni Plutona. Analizy sugerują, że jego kolizja z powierzchnią karłowatej planety przyczyniła się do uszkodzenia go, w sposób, który doprowadził do jego obecnego kształtu. Nie wykryto żadnej aktywności taumaturgicznej lub ontokinetycznej.
SCP-7009-146 Lingua Fehma..Główny język Fehmatian, gatunku kosmitów, który komunikuje się poprzez wydzielanie gazów ze złączy jego egzoszkieletu. Pomimo że Fehmaci znacząco różnią się sposobem komunikacji, postać pisemna Lingua Fehma jest funkcjonalnie nie do rozróżnienia od klasycznej łaciny.
SCP-7009-264 Rzymska kolumna zwycięstwa o wymiarach 4,3 km na 0,9 km na planecie TRAPPIST-1e. Wygląda na to, że wcześniej była górą, która przeszła bardzo silną aktywność sejsmiczną.
SCP-7009-338 Mira Ceti.. Pulsująca gwiazda zmienna typu czerwony olbrzym, która znajduje się około 200–400 lat świetlnych od Słońca. Jest częścią ziemskiego Gwiazdozbioru Wieloryba. Jej nieregularne zmiany w jasności, kiedy spojrzy się na przebiegu wielu tysiącleci, są możliwe do odczytania kodem Morse'a, tłumacząc na "VENI VIDI VICI".
SCP-7009-509 Kosmiczna cywilizacja, która dawniej zamieszkiwała planetę Kepler-753b, która zapoczątkowana została przez gatunek ruchomego koralowca. Jej kultura, a także w większości znana historia jest prawie identyczna ze Starożytnym Rzymem. Kepler-753b około 1,2 miliarda lat temu przeszedł Scenariusz Końca Świata Klasy XK, kiedy jego największy superwulkan wybuchł. Dowody życia na Kepler-753b istnieją wyłącznie przez grubą warstwę pyłu wulkanicznego, który od tamtego czasu pokrył 83.1% powierzchni planety.

SCP-7009 zdaje się być formą "zbieżnej prawdopodobności". Podobnie jak zbieżna ewolucja jest zjawiskiem rozwojowym niepowiązanych gatunków dochodzących do analogicznych wyników, zbieżna prawdopodobność jest przyczynowo skutkowym zjawiskiem polegającym na tym, że niepodobne przyczyny mają ten sam wpływ.

Odkąd byłam dzieckiem miałam obsesję na punkcie próbowania znalezienia sensu we wszechświecie. Po wejściu w okres dojrzewania na krótko po upadku Zasłony, dorastałam w powstałym wtedy kulturowym obłędzie wobec anomalii. Z perspektywy czasu to było nieuniknione— bycie jedenastoletnią dziewczynką i dowiedzenie się, że magia była prawdziwa? Zajmowało to każdą moją świadomą chwilę. Jak mogłoby być inaczej?

Dla mojego młodego umysłu zaglądanie zza całunu Fundacji było fascynujące i przerażające, odkrywając, że świat był pełen rzeczy, których nie dało się wytłumaczyć lub nawet opisać. To był sen na jawie i niemożliwy do wybudzenia się koszmar. Nie potrafiłam się od tego oderwać. Im więcej się dowiedziałam, tym bardziej rozumiałam jak mało w ogóle wiedziałam.

Kiedy rozpoczęłam moją pracę w Pekińskim Instytucie Anomalnej Nauki, zaczęłam dostrzegać pewną ulgę od tego egzystencjalnego strachu w chaosie. Świat jest nieprzewidywalny i przepastnie dziwny, zgadza się, jednak to wszystko nadal działa w oparciu na skomplikowany system fundamentalnych praw. Weźmy na przykład drugie prawo termodynamiki; pomimo wszystkiego można przynajmniej zaufać, że wszechświat będzie zawsze zmierzał do staniu niższej energii. Entropia zapewnia pewien rodzaj zimnego pocieszenia w swojej całkowitej pewności.

Te filozoficzne obawy nie były jakoś daleko od mojego umysłu, kiedy zaczęłam badać SCP-7009. Po raz kolejny stawiłam czoła wszechświatowi, który nie ma sensu. SCP-7009 nie powinno być możliwe bez żadnego stopnia zmian rzeczywistości— jednakże cokolwiek znaleźliśmy, poziom Hume'ów pozostawał stabilny. Nie znaleziono żadnych śladów po taumaturgicznej lub ontokinetycznej aktywności.

SCP-7009 to jedynie dziecko przypadkowej szansy— jednak "przypadkowość" tak naprawdę nie istnieje. Chaos jest wynikiem niezmierzonych, skomplikowanych praw. I tak wpatrując się w otchłań całkowitej nieprawdopodobności, dochodzę do wniosku, żeby zmienić moją starą mantrę:

Wszechświat zawsze będzie zmierzał do stanu niższej energii. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

—Dr Xiu Huang

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported