SCP-701
ocena: +30+x
Volgun701.jpg

SCP-701-1; klatka z SCP-701-19██-A

Identyfikator podmiotu: SCP-701

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie materiały związane z SCP-701 znajdują się w posiadającym potrójne zamknięcie archiwum w Ośrodku Magazynowym ██. Obecnie przechowywane są tam: dwie (2) wciąż istniejące kopie czterotomowego wydania z 1640; dwadzieścia siedem (27) kopii wydania tragedii w miękkiej oprawie z 1965; dziesięć (10) kopii wydania tragedii w twardej oprawie z 1971; dwadzieścia jeden (21) dyskietek zapełnionych danymi z rajdów na [USUNIĘTO]; jedna (1) kaseta VHS (oznaczona jako SCP-701-19██-A); jeden (1) stalowy nóż nieznanego pochodzenia (oznaczony jako SCP-701-19██-B). Powyższych przedmiotów pod żadnym pozorem nie można usunąć z archiwum - jego obszar podlega całodobowemu monitoringowi, a dostęp przyznać mogą (tylko osobiście) doktorzy L████, R█████ i J██████.

Opis: SCP-701, czyli Tragedia Powieszonego Króla, to powstała w czasach panowania Stuartów tragedia w pięciu aktach. Jej wystawianie związane jest z przejawianiem nagłych psychotycznych i samobójczych zachowań wśród aktorów i widowni, a także z pojawieniem się tajemniczej postaci sklasyfikowanej jako SCP-701-1. Historyczne szacunki wskazują, iż na przestrzeni ostatnich trzystu lat sztukę obejrzało od █████ do █████ osób.

Wystawienie Tragedii Powieszonego Króla nie zawsze kończy się manifestacją. Spośród ██ odnotowanych wykonań sztuki, tylko ██ (36.78%) zaowocowało pojawieniem się efektów związanych z SCP-701. Opierając się o dokumentację historyczną i przeprowadzone badania, manifestacje zazwyczaj przebiegają w następujący sposób:

 • 1 do 2 tygodni (7 do 14 dni) przed Wydarzeniem: Podczas wykonywania prób generalnych, poszczególni członkowie obsady zaczynają odbiegać od tekstu tragedii, jednak zamiast improwizować lub popełniać celowe błędy, wszyscy mówią w sposób zgodny i uporządkowany, zupełne jakby tworzyli nową wersję scenariusza. Mimo to zarówno członkowie obsady, jak i reszta zespołu produkcyjnego wyda się nie zauważać żadnych zmian, a jeśli się im o takowych wspomni, oznajmią, iż sztuka wyglądała w ten sposób od samego początku.
 • 2 do 3 godzin przed Wydarzeniem: Manifestacja zazwyczaj ma miejsce podczas nocy premierowej lub w dniu, kiedy spodziewana jest najwyższa frekwencja wśród publiczności (stopniowo zmniejsza swoje oddziaływanie w ciągu tygodnia od zagrania tragedii).
 • 1 do 2 godzin przed Wydarzeniem: SCP-701-1 jest dostrzegalny podczas finałowej sceny aktu I, zazwyczaj w tle; nie bierze udziału w akcji właściwej. Można odnieść wrażenie, iż wchodzi lub schodzi ze sceny, jednak nie pojawia się za kulisami — zwyczajnie znika, gdy nie jest na scenie. Początkowo członkowie obsady nie zauważają jego obecności.
 • Wydarzenie: SCP-701-1 pojawia podczas odgrywania znajdującej się w akcie V sceny bankietowej. Zostanie przedstawiony jako "Powieszony Król". W tym momencie obsada albo wzajemnie się wymorduje, albo popełni samobójstwo, czasem używając w tym celu elementów scenografii (zazwyczaj pojawiających się znienacka). Wśród publiczności wybuchną zamieszki — widzowie zaczną atakować losowe osoby znajdujące się w pobliżu, niezależnie czy są ze sobą w jakiś sposób powiązane, czy nie.
 • Po Wydarzeniu: Jeśli którykolwiek członek widowni przetrwa manifestację, może opuścić strefę, w której wystawiana była sztuka — wówczas nadal poszukiwać będzie okazji do wszczęcia bójki lub zaatakowania przypadkowej osoby. Normalne zachowanie ofiar manifestacji wrócić powinno po upływie około 24 godzin; w tym czasie należy je unieruchomić lub podać środki uspokajające. Ofiary, które manifestację przetrwały, przejawiać będą zachowania świadczące o przeżyciu traumatycznego doświadczenia; część zapomni o całym wydarzeniu. Pozostali mogą popaść w permanentną śpiączkę lub psychozę.

Aby lepiej zrozumieć istotę manifestacji, należy zapoznać się z Raportem z incydentu SCP-701-19██-1, czyli analizą wydarzeń prowadzących do ostatniego niezabezpieczonego wystąpienia SCP-701 podczas przedstawienia teatralnego w 19██, w szkole w █████████████, ████. Informacje dotyczące dramatu samego w sobie odnaleźć można w Dokumencie SCP-701-1640-B-1.

W skrócie — SCP-701 jest ewolującym niezależnie od czynników zewnętrznych wirusem memetycznym przenoszonym w nieznany sposób przez tekst tragedii. Dr L████ przedstawił teorię, według której wydarzenia związane z podmiotem mogą zawierać [USUNIĘTO]. Hipoteza ta jest zgodna ze skokiem poziomu ████ ██████ wykrytym przez satelity w pobliżu wskazującego na [USUNIĘTO] incydentu w 19██.

Agenci Fundacji są zobligowani do tuszowania wszelkich przypadków odegrania tragedii bądź znalezienia jej kopii. Niestety, mimo najszczerszych starań Fundacji, by temu zapobiec, sztukę wciąż można za darmo pobrać z sieci (czasem posiada inny tytuł). Wszelkie próby wykrycia lub wyizolowania źródła, z którego pochodzą kopie dramatu, nie przyniosły rezultatu. Drukowane publikacje tragedii udało się wstrzymać, niszcząc przy tym pochodzące z roku 1971 wydania szkolne, zanim te trafiły do dystrybucji. Niemniej pochodzące z 1965 kopie wydania w miękkiej oprawie odnajdywane są regularnie w bibliotekach należących do college'ów i szkół średnich. Zadaniem agentów jest pozyskanie lub zniszczenie wszystkich egzemplarzy.

Historia: Pierwsze, czterotomowe wydanie Tragedii Powieszonego Króla pochodzi z roku 1640. Autor sztuki pozostaje nieznany. Niedługo potem wydawca, William Cooke, zniknął z dokumentacji historycznej. Co nietypowe, w Stationers' Register nie występują żadne wzmianki o dramacie.

Pierwsza manifestacja SCP-701 miała miejsce w roku 18██ podczas wystawiania sztuki w ██████, ██, USA. Wspomnieć warto również o: występie w małym teatrze w ██████, ███, ██ w roku 19██; występie na Uniwersytecie ███████████, ███████████, ███████ w roku 1964; występie w 19██ na Uniwersytecie ██████, gdzie po raz pierwszy Fundacji udało się zatuszować manifestację; występie przeprowadzonym przez grupę uczniów w roku 19██ w ███████, Kalifornia; adaptacji filmowej wydanej w roku 19██ przez ██████████ Broadcasting Corporation (na skutek działań Fundacji, adaptacji nie wyemitowano); incydencie mającym miejsce w roku 19██ w ██████████████, Ohio, nazwanym SCP-701-19██-1.

Historia publikacji:

 • Oryginalne wydanie czterotomowe, rok 1640 (wszyscy znane kopie znajdują się w posiadaniu Fundacji);
 • Wydanie z ilustracjami w twardej oprawie, rok 1733 (wydane ponownie w 1790);
 • Wydanie Cambridge University Press, rok 1813;
 • Wydanie w miękkiej oprawie, rok 1965;
 • Wydanie w twardej oprawie, rok 1971.

Uwagę agentów powinien zwrócić fakt, iż kopie dramatu często pojawiają się pod innym bądź inaczej zapisanym tytułem. Ponadto zdjęcia treści tragedii z 1965 roku odnajdywano na kółkach teatralnych prowadzonych w college'ach w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

Dodatki:

 • Mając w pamięci wysokie prawdopodobieństwo [USUNIĘTO], ponownie zalecam reklasyfikację SCP-701 do klasy Keter. Memetyczny wirus zawarty w podmiocie może stanowić fundament dla scenariusza inwazji. Ponadto [USUNIĘTO] - dr L████, 1237116060.
 • Odrzucono. Żadna z posiadanych przez nas obecnie informacji na temat SCP-701 nie wskazuje na scenariusz klasy XK. Dopóki nie zdobędziemy dodatkowych danych, obiekt pozostanie Euclidem. — Spójrz prawdzie w oczy, doktorze. Kot już dawno wyskoczył z worka. A w naszej branży możemy mówić o szczęściu, jeśli raz na dziesięć lat umrze tylko jakaś setka ludzi. - O5-█, 1237197060.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported