SCP-714
ocena: +5+x
SCP-714.jpg

SCP-714 krótko po pozyskaniu.

Identyfikator podmiotu: SCP-714

Klasa obiektu: Bezpieczne

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-714 jest umieszczony w zbrojonej szafce o wysokim poziomie zabezpieczenia, do której dostęp — z powodu częstych przypadków nadużyć w stosunku do obiektu — mogą otrzymać tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu 4. i wyższego.

Opis: SCP-714 to mały, wykonany z zielonej odmiany jadeitu pierścień, który zmienia rozmiar w celu dopasowania się do palca dotykającej go osoby; jest to jednak jego najmniej istotna właściwość. Zmiana rozmiaru SCP-714 następuje tylko w czasie, kiedy dotyka go nowy właściciel.

SCP-714 posiada kilka wartych odnotowania właściwości, a skutki jego noszenia to:

1) Wyczerpanie, przemożna chęć odpoczynku, zaśnięcia.
W ciągu kilku minut po założeniu SCP-714, użytkownicy zgłaszają poczucie wyczerpania psychofizycznego. W związku z tym będą odczuwać chęć odpoczynku na najbliższym z dostępnych mebli (odnosi się to do wszelkiego rodzaju krzeseł, foteli, łóżek itp.), po czym prawdopodobnie zasną w ciągu następnych kilku godzin. Jeśli osoba mająca na sobie SCP-714 zaśnie, niemożliwe stanie się jej obudzenie. Jedynym sposobem jest usunięcie obiektu z palca testera. Efekty wyczerpania będą oddziaływać przez następne dwie lub trzy godziny od usunięcia SCP-714, jeśli zostanie usunięty w czasie, kiedy tester jest w pełni świadomy. Osoby, które zasnęły, mając na sobie SCP-714, stwierdzają doświadczenie poczucia wypoczęcia, nawet jeśli SCP-714 został usunięty podczas kilkuminutowej drzemki.

SCP-714 nie "rozważa" potrzeb fizjologicznych swojego użytkownika w trakcie jego przymusowego snu, choć większość funkcji organizmu, takich jak oddychanie, jest kontynuowana. Jeżeli SCP-714 nie został usunięty, a osoba nosząca się obudziła, w większości przypadków umrze z odwodnienia lub głodu w ciągu kilku dni. Wpływ na starzenie (jeżeli istnieje) pozostaje niezbadany.

Posiadacze będący zmęczeni przed oddaniem SCP-714 są narażeni na poważne ryzyko zaśnięcia w pozycji stojącej, nawet podczas chodzenia. Jeśli w pobliżu nie znajduje się żaden mebel ani przedmiot do niego podobny, tester spróbuje stworzyć miejsce do odpoczynku z dostępnych materiałów (takich jak poduszki, koce itp.).

Potrzeba snu może zostać przełamana, ale wymaga to ogromnej siły woli i samokontroli ze strony użytkownika. Mimo to następujący wpływ czyni owo postępowanie praktycznie niemożliwym w warunkach otwartej przestrzeni.

2) Spowolnione reakcje, spowolniony ruch
Testerzy noszący SCP-714 cierpią z powodu ciężkich zaburzeń czasu reakcji; czujny i sprawny fizycznie użytkownik podmiotu może mieć duże problemy ze złapaniem nawet powoli poruszającego się obiektu, mimo iż wcześniej go dostrzegł i miał czas na przygotowanie się do działania. Bez względu na okoliczności, nikt, kto w danej chwili nosi na sobie SCP-714, nie może być dopuszczony do obsługi ciężkich maszyn ani prowadzenia pojazdów.

3) Ograniczone zdolności psychiczne
Z powodu efektu zmęczenia psychicznego wywieranego przez obiekt, każda osoba nosząca SCP-714 twierdzi, że jej myślenie jest wolniejsze niż zazwyczaj. Nosiciele nie są zdolni nawet do odnalezienia właściwych słów potrzebnych do swobodnej komunikacji. Testerowi może zająć bardzo dużo czasu, aby odpowiedzieć na trywialne pytanie (przykład: "Jakiego koloru jest czerwona kulka?").
Po usunięciu SCP-714 z palca testera, jego zdolności psychiczne powracają do normy w ciągu kilku minut.

4) Mentalna osłona
Jedną z "korzyści" ograniczonych zdolności umysłowych jest wyjątkowa odporność na czynniki psychiczne oraz środki memetyczne, włączając w to brak reakcji na rozkazy wydawane testerom. Słabsze wpływy mogą być całkowicie usunięte przez obiekt. We wszystkich przypadkach nosiciel wykazuje silny, instynktowny lęk przed źródłem wpływów. Strach zmusza testerów do niezwłocznego szukania schronienia bądź podejmowania prób pozbycia się owego źródła. Osłona mentalna trwa tak długo, jak SCP-714 znajduje się na palcu testera.
Istnieje jednak ryzyko narażenia na wpływy memetyczne działające z opóźnieniem. Całkowita ochrona przyznawana przez obiekt nie została w pełni udokumentowana.
Ponadto obrazy lub dźwięki wywołujące obrzydzenie zdają się nie wywierać wpływu na testera; po usunięciu obiektu nie będzie on nawet o nich pamiętał. Środki przekonujące lub propagandowe (na przykład motywacyjne przemówienia) nie będą miały żadnego wpływu, niezależnie od umiejętności mówcy ani jego charyzmy.

5) Tolerancja na środki chemiczne
Podobnie jak w przypadku blokowania memetycznych wpływów, ciała nosicieli SCP-714 spowalniają lub blokują wpływ różnych substancji chemicznych na organizm. Substancje mocno trujące nie są do końca blokowane przez obiekt, lecz te, które działają na układ nerwowy (środki uspokajające lub pobudzające), mają nadzwyczaj ograniczoną efektywność. Wraz z usunięciem SCP-714, efekt natychmiast zanika. Noszący wciąż cierpi efekty przedawkowania podczas noszenia SCP-714.


Sposób (lub sposoby), w jaki SCP-714 powoduje u swojego właściciela poszczególne skutki, nie został dotychczas poznany, ani nie wykryto żadnych nietypowych, wywołanych przez obiekt emisji, mimo ciągłego monitorowania. Jeżeli SCP-714 zostaje uszkodzony, na przykład podzielony na dwie lub więcej części, jego efekty natychmiast zanikają. Jeśli kawałki SCP-714 zostaną umieszczone w pobliżu siebie, będą one stopniowo formować się z powrotem w SCP-714. Kawałki zdają się zamieniać w płyn, który po chwili łączy się w jedną całość. Po tej czynności funkcje obiektu powrócą do pierwotnego stanu. SCP-714, po zeszlifowaniu na drobny pył, zachowuje się tak samo w stosunku do odnowy, jak we wszystkich innych przypadkach. Mimo że nie udokumentowano dokładnego powodu takiego zachowania, istnieje teoria, iż SCP-714 może przejść samoodnowę nawet w przypadku całkowitej zmiany stanu skupienia w gaz, jednak, ze względu na niski poziom zagrożenia ze strony SCP-714, podejmowanie takich działań zostało uznane za niepotrzebne. Materiały filmowe ukazujące samoodnowę SCP-714 dostępne są na życzenie dr. █████ lub po rozpatrzeniu innych odpowiednich wniosków.

Próby poznania pochodzenia oraz pierwotnych właścicieli SCP-714 okazały się bezskuteczne z uwagi na charakter pozyskania obiektu. Agent ████████ odczuwał wyjątkową senność, nawet po wypiciu kilku kubków mocnej kawy. Okazało się, że SCP-714 znajdował się na palcu agenta, a on sam nie był tego świadom. Agent ████████ został stosowanie pouczony, a SCP-714 zapewniono odpowiednie środki przechowawcze w przeznaczonej dla niego szafce.

Osłabiające efekty oraz chęć do przymusowego odpoczynku użyte jako środek ochronny przeciwko działaniu określonych obiektów SCP okazały się wysoce niepraktyczne. Na tę chwilę uważa się, że wszelkie skutki, jak odwodnienie oraz niedożywienie pracowników, którzy zasnęli, mając na sobie SCP-714, powodują trudności z obudzeniem się aż do działań mających na celu odżywienie testera.

Uwagi z eksperymentów: Transkrypcje z audiologów, opracowane przez dr. █████.
Wpis z dnia 01.05.20██ r.
"Do tej pory wszystkie próby mające na celu odnalezienie przyczyny zachowania SCP-714 okazały się bezowocne. Muszę podkreślić, jak przydatny może być obiekt, gdy będzie można go zdejmować bez żadnych negatywnych skutków, jednakże wszystko, co do tej pory udało nam się osiągnąć, sprowadza się do nadania obiektowi klasy Bezpieczne/Euclid. Wiemy, co obiekt robi, jednak nie znamy przyczyny jego działania. Uważam SCP-714 za obiekt w 100% bezpieczny, jednakże nie wiemy o nim jeszcze wszystkiego".

Wpis z dnia 12.05.20██ r.
"Postępy w badaniach nadal są bardzo małe. Próby odnalezienia wieku SCP-714 dają nam różne wyniki. Jego wiek szacuje się na 100 — 200 rok n.e., natomiast prawdopodobnie pochodzi z Chin. Relatywnie rzecz biorąc, kolejne badania wskazują na późniejszy okres wykonania… zdaje się, jakby został stworzony z kilku części, jednak biorąc pod uwagę jego strukturę, bez wątpienia jest to jeden kawałek zielonego jadeitu. Przynajmniej mieliśmy szczęście dowiedzieć się, kto posiadał go wcześniej. Dzięki ciągowi raportów o posągach wykonanych z jadeitu okazało się, że jednemu z nich brakuje pierścienia odpowiadającego wyglądem SCP-714. Co za zbieg okoliczności. Hmm…".

"Być może ciekawa zdolność do samoodnowy SCP-714 jest wynikiem tego, że asymiluje on inne kawałki jadeitu? Badania wykazały, że SCP-714 jest znacznie cięższy niż wynosi średnia gęstość tej odmiany jadeitu. Może jest to jakaś forma pozawymiarowego miejsca, jakkolwiek dziwnie to brzmi? Pewnie jest to sposób na transportowanie części SCP-714 pomiędzy wymiarami, heh".

Wpis z dnia 27.05.20██ r.
"OK, mamy więcej szczęścia w poszukiwaniu pochodzenia obiektu. W latach 1870 — 1880 w jego posiadaniu był archeolog podróżujący po całym świecie i poszukujący przeróżnych jadeitowych artefaktów, jak statuetki czy figurki, które można znaleźć w grobach albo w świątyniach. Podczas przeszukiwania pewnego grobu, jedynym jadeitowym artefaktem był SCP-714. Zastanawiające… Bardzo niewiele dokumentów historycznych opisuje obiekty podobne do SCP-714, więc dokładne datowanie obiektu jest teoretycznie niemożliwe. Irytujące, nieprawdaż?".

"Osobiste pamiętniki i zapiski archeologa nie przetrwały upływu lat, a jego inne pisma pozostawiają wiele do życzenia. Nie wiadomo, czy w czasie jego posiadania nosił obiekt na sobie, czy też nie. Co można zrobić z faktem, że po podzieleniu pierścienia na kilka kawałków i zostawieniu ich na noc w kilku osobnych pomieszczeniach, te złączyły się w jedną całość bez jakichkolwiek oznak włamania do owych pomieszczeń…".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported