SCP-7179

E jak Eon

ocena: +6+x
hell.jpg

SCP-7179.

Identyfikator podmiotu: SCP-7179

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że niemożliwe jest wejście lub obserwacja SCP-7179 poprzez nieanomalne środki, zabezpieczenie go jest niewymagane.

Opis: SCP-7179 odnosi do nieznanej liczby sześciennych przestrzeni pozawymiarowych, mierzących około 10 km przy każdej z krawędzi. Po śmierci człowieka, jego świadomość jest przenoszona do instancji SCP-7179, gdzie fizycznie pojawia się w tym samym stanie, w jakim był podczas śmierci, za wyjątkiem faktu, że zawsze będzie w idealnym stanie zdrowotnym. Opierając na ograniczonych obserwacjach i eksperymentach, nie są znane żadne przypadki ludzkiej śmierci, po której świadomość nie pojawia się w SCP-7179.

Pomijając nieznaczne różnice pomiędzy każdą z nich, instancje SCP-7179 są funkcjonalnie identyczne. Każda przestrzeń jest oceanicznym środowiskiem z pojedynczą tropikalną wyspą na jej środku. Środowisko przestrzeni pozostaje w stałej temperaturze: zapewniającej komfort zmarłej osobie. Ponadto, instancje SCP-7179 nigdy nie przejawiają burzliwej lub innej gwałtownej pogody, a słońce nieustannie pozostaje nad wyspą, utrzymując wieczny dzień. Jako że zdaje się, że na SCP-7179 nie występuje naturalny wiatr, nie jest obecna także naturalna aktywność wody. Osoby próbujące opuścić SCP-7179 skończą po przeciwnym krańcu tej samej przestrzeni, co oznacza, że obiekt jest funkcjonalnie samo zamknięty. Dodatkowo, upływ czasu wewnątrz anomalii jest wysoce niezgodny z tym w podstawowej rzeczywistości.

Roślinność w SCP-7179 obfituje w wiele różnych gatunków jadalnych, tropikalnych owoców. Występują również owoce nieznanych gatunków, których właściwości są analogiczne do substancji takich jak alkohol, metaamfetamina i kokaina. Do fauny zalicza się szeroka różnorodność tropikalnych ptaków, motyli i kilka świń domowych.

Na wybrzeżu każdej z wysp znajduje się domek przy plaży, który zawiera różne wyposażenie i meble niezbędne do przetrwania. Każda chatka jest zamieszkiwana przez co najwyżej trzy istoty ludzkie o seksualnych preferencjach odpowiadających osobie przebywającej w anomalii; byty te zdają się nie posiadać własnej woli i są całkowicie lojalne wobec zmarłego, jednak poza tym są identyczne z normalnymi ludźmi. Rany doznane przez osoby w SCP-7179 goją się w normalnym tempie, aczkolwiek śmierć w anomalii jest niemożliwa; pozorne śmiertelne urazy samoistnie leczą się, choć są bardzo bolesne.

Dodatek 7179.1: Departament Teologii Taktycznej był w stanie w pełni zaobserwować instancję SCP-7179, wykorzystując eksperymentalny Inteligentny Konstrukt Międzypłaszczyznowej Duszy, Dante.isic. Konstrukt ma charakter memetyczny i łączy się ze świadomością poprzez noosferę, pozwalając przesyłać dane do świata fizycznego.1

Dante.isic został powierzchownie wprowadzony do Paula Hiddlestona, 34 letniego mężczyzny zdiagnozowanego na nieuleczalny nowotwór mózgu. Hiddleston zmarł na krótko po umieszczeniu konstruktu, a jego świadomość została przeniesiona do SCP-7179.

[Przybycie]: Hiddleston przybywa na swoją instancję SCP-7179. Stoi obok małego domku przy plaży. Trzy kobiety, wyglądające na około dwadzieścia lat, wychodzą z chatki, żeby go przywitać. Po opanowaniu się mężczyzna zaczyna brać udział w rekreacyjnych aktywnościach na wyspie, takich jak jedzenie, picie, zażywanie narkotyków i współżycie seksualne.

[2 lata]: Z czasem Hiddleston zaczyna pić i jeść owoce wpływające na jego umysł z większą częstotliwością niż wcześniej.

[3 lata]: Hiddleston zaczyna lekceważyć potrzebę jedzenia przez znaczne odstępy czasu. Sporadycznie próbuje rozmawiać z kobietami na wyspie, jednak frustruje się ich brakiem osobowości.

[5 lat]: Hiddleston zaprzestaje wszystkich poprzednich aktywności, spędzając większość swojego czasu na wędrowaniu po SCP-7179.

[6 lat]: Hiddleston zaczyna panikować i próbuje opuścić SCP-7179, budując tratwę z drzew na wyspie. Za każdym razem, kiedy dopływa do krańca SCP-7179, pojawia się po przeciwnej stronie. Po wielu próbach, Hiddleston popada w rozpacz na kilka dni, po czym odzyskuje spokój i kontynuuje swoje wcześniejsze aktywności.

[7 lat]: Hiddleston wykorzystuje dziką przyrodę i roślinność z wyspy do prowadzenia działalności kulinarnej. Buduje podstawowe farmy i zagrody, aby utrzymywać i rozmnażać zwierzęta. Jego stan psychiczny się poprawia, kiedy kontynuuje rozwijanie swoich zdolności.

[18 lat]: Hiddleston został ekspertem w gotowaniu, zarówno odtwarzając dania z pamięci i tworząc zupełnie nowe. Nie wykazuje żadnych oznak znużenia w próbach rozmnażania różnych gatunków roślin.

[37 lat]: Hiddleston kontynuuje swoje starania, aczkolwiek zaczyna przejawiać oznaki znużenia.

[81 lat]: Hiddleston kolejny raz popada w stan depresji. Szuka innych sposobów na zajęcie czasu i końcowo zaczyna uczyć się budownictwa. Buduje narzędzia i wyposażenie budowlane.

[101 lat]: Po wielu próbach i błędach, Hiddleston kończy swój pierwszy dom. Kontynuuje budowanie.

[287 lat]: Poprzez ciągłe utrzymywanie drzew i częstych projektów budynków, Hiddleston jest w stanie pokryć wyspę podstawowymi strukturami. Następnie skupia swoje starania na utrzymywaniu i polepszaniu struktur, aż do opanowania ich umocnienia.

[416 lat]: Hiddlestonowi poprzez naukę, badania i doświadczenia udało się w pełni umocnić każdą strukturę zdatną do zamieszkania. Zaczyna poszerzać swoje struktury, dodając kolejne piętra i wystrój wewnętrzny, a także budować przeróżne statki.

[850 lat]: Motywacja Hiddlestona znowu zaczyna się powoli wypalać, kiedy jego zdolności w obróbce drewna i zbieraniu naturalnych surowców osiągnęło równowagę z jego budowlaną ekspansją. Zaczyna niszczyć i przebudowywać struktury na nowe sposoby, przerabiając je przez wieki.

[2 009 lat]: Pomimo wykonywania częstych aktywności, Hiddleston przejawia pogarszające się objawy depresji i niepokoju, a także zaczyna poważnie rozważać koncepcję nieskończonego życia w SCP-7179. Jego stan psychiczny stale się pogarsza, wraz z poszukiwaniem innych możliwości utrzymania rozsądku.

[5 478 lat]: Hiddleston zaczyna niszczyć swoje struktury bez żadnego powodu; cała wioska zostaje zniszczona po kilku miesiącach. Zaczyna ją znowu odbudowywać.

[11 902 lat]: Hiddleston atakuje trzy kobiety i rozrywa ich ciała na części. Przejawia oznaki silnego stresu po dokonaniu tego i próbuje odebrać sobie życie poprzez utopienie się, jednakże nie udaje mu się to. Z czasem kontynuuje budowanie, jednak urozmaica budowanie swoich projektów samookaleczaniem swojego ciała.

[19 600 lat]: Trzy kobiety w pełni regenerują się. Od tego momentu, Hiddleston nabrał zobojętnienia na koncept przemocy i zaczął cielesne badania na nich.

[124 000 lat]: Hiddleston buduje prymitywną strukturę skonstruowaną do zmiażdżenia go pod ciężarem kilku tysięcy ton drewna i kamienia. Po aktywacji, całkowicie wykręca i niszczy jego ciało.

[900 000 lat]: Hiddleston w pełni regeneruje się. Podczas gdy eksperyment okazał się być bardzo bolesny dla niego, bodziec ten pozwolił mu ulżyć w znużeniu. Powtarza ten proces na wiele różnych sposobów.

[5 800 000 lat]: Hiddleston podpala się żywcem. Jego ciało zostaje w pełni zredukowane do popiołu, po czym ogień gaśnie.

[16 000 000 lat]: Hiddleston w pełni regeneruje się. Dokonuje wielu podobnych prób samookaleczania, ale z każdym razem staje się bardziej obojętny na to doświadczenie.

[1 200 000 000 lat]: Hiddleston przestaje wykazywać racjonalność, wraz z poszukiwaniem nowego bodźca do zajęcia go na przełomie dziesięcioleci.

[8 500 000 000 lat]: Hiddleston próbuje odejść. Nie udaje mu się.

[30 000 000 000 lat]: Hiddleston spogląda w stronę słońca. Nie zaszło.

[1 000 000 000 000 lat]: Hiddleston zaprzestaje jakiejkolwiek aktywności fizycznej, jako że żadne doświadczenie nie jest w stanie dostarczyć mu nowych bodźców.

[5x1028!2 lat]: Wszystkie potencjalne permutacje cząsteczek w SCP-7179 teoretycznie zostały osiągnięte.

[10100! lat]: Minęła jedna sekunda wieczności.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported