SCP-718
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-718

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wzbronione jest przeprowadzanie dłuższych obserwacji SCP-718. Wszelkie działania obserwacyjne i interakcyjne z obiektem są ograniczone odpowiednio przedziałami czasowymi pięciominutowym i dziesięciominutowym; rotacje pracowników mają miejsce co dwadzieścia cztery godziny. Należy zachować daleko idącą ostrożność w odniesieniu do SCP-718, ponadto wszystkich pracowników obowiązuje noszenie pełnych kombinezonów hazmat. Należy w trybie natychmiastowym raportować o wszelkich uszkodzeniach SCP-718.

Pracownicy obserwujący bądź wchodzący w interakcje z SCP-718 w przedziałach czasowych dłuższych niż zalecono, muszą zostać usunięci; jeżeli to konieczne, to nawet przy użyciu siły. Pracownicy zachowujący się niekonsekwentnie lub agresywnie zostaną przeniesieni.

Opis: SCP-718 to oko o rozmiarze bliskim wielkości piłki do baseballu. Obiekt jest podtrzymywany na długich, cienkich trzonach wykonanych ze ścięgien i naczyń krwionośnych. Podmiot jest wysoki na 1,22 [m] (4 stopy) i najwyraźniej nie wymaga karmienia ani nie wydala materii przetworzonej. Oko obraca się i podąża za każdą żywą istotą znajdującą się w jego polu widzenia. Trzony mogą dokonywać ograniczonych poruszeń, i podążają za wszystkimi istotami żywymi w polu widzenia oka. SCP-718 wpatruje się również we wszystkie urządzenia obserwacyjne w przechowalni, o ile nie znajdują się w niej istoty żywe. SCP-718 najprawdopodobniej bardziej preferuje patrzeć na ludzi niż na zwierzęta.

Spojrzenie SCP-718 może w krótkim czasie indukować poczucie dyskomfortu i paranoi, co często prowadzi do tego, że testerzy usiłują zniszczyć SCP-718. Jeżeli oko zostanie uszkodzone, eksploduje przezroczystym płynem na wszelkie pobliskie powierzchnie, aby następnie wysuszyć się do formy proszku. Wszystko, co zostało dotknięcie owym płynem, zostanie pokryte pęcherzowym bąblem, który powoli będzie czerniał. Po dwudziestu czterech godzinach "pęcherz" wybuchnie, a z jego środka wyjdzie 20,32 [cm] (8 cali) kopia SCP-718; pełny rozmiar osiągnie ona w kilka dni. Efekt ten najwyraźniej dotyczy wszystkich powierzchni organicznych oraz wielu nieorganicznych.

Istoty żywe pokryte (wyżej opisanym) płynem, z których wyjdą kopie SCP-718, będą z nimi permanentnie złączone. Próby chirurgicznego usunięcia SCP-718 wywoływały skrajne natężenia bólu u testerów, jednakże wykonanie zabiegu jest możliwe. Poza słabymi, acz nieprzerwanie nachodzącymi testerów chęciami zniszczenia innych kopii SCP-718, nie cierpią oni żadnych efektów ubocznych w związku z procedurą oddzielenia ich od instancji obiektu.

Jeżeli SCP-718 nie zostanie oddzielony od istoty żywej, wg wyników badań tester będzie w stanie "widzieć" przez SCP-718. Widzenie z SCP-718 jest inne, gdyż dostrzec można [USUNIĘTO] przy zaniku zwyczajnych funkcji zmysłowych oczu. Efekt ten jest niezwykle szkodliwy dla testerów, ponieważ drastycznie obniża stabilność psychiczną i często prowadzi w ten sposób do samobójstw. Śmierć istoty-gospodarza jest równoznaczna z wybuchem instancji SCP-718.

Aktualnie w komorze przechowawczej znajduje się osiemdziesiąt sześć instancji SCP-718.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported