SCP-7290
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-7290

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Szyki ukrytych sensorów mają za zadanie monitorowanie pod kątem manifestacji SCP-7290 do czasu aż opracowana zostanie metoda na fizyczne przechowanie podmiotu. Miejscowi pracownicy mają podawać preparaty amnestyczne SCP-7290-A i wszystkim świadkom oraz w razie potrzeby oczyszczać obszar manifestacji.

Opis: SCP-7290 to długie na 9 metrów, półprzezroczyste, spektralne kończyny przypominające nabrzmiałe ludzkie ręce z sześcioma palcami.

SCP-7290 pojawiają się w nieprzewidywanych odstępach czasu w nocy w pobliżu sklepów z amunicją i fabryk, porywają samotną osobę (dalej SCP-7290-A), po czym wznoszą się i znikają. SCP-7290-A powraca sam po czasie od 52 sekund do 4 minut i natychmiastowo upada na ziemię.

W około 80% przypadków SCP-7290-A doznaje tylko zawrotów głowy i pomniejszych obrażeń od upadku. Wszystkie instancje zgłaszały uczucie bycia umieszczanymi w zimnej, ciemnej, metalowej tubie przez SCP-7290 i następnie szybko obracanymi. Niektóre instancje zgłaszały również odgłosy mechanicznego klikania, odległe niezrozumiałe głosy i zapach alkoholu.

W pozostałych przypadkach SCP-7290-A remanifestuje się nagle w zmasakrowanym stanie w towarzystwie głośnego odgłosu wystrzału z broni palnej i kilkuset litrów niehumanoidalnych wnętrzności i kości. Znaleziono również ślady po wystrzale.

W jednym unikatowym przypadku instancja SCP-7290-A była nietknięta pomimo wystąpienia odgłosu wystrzału w pobliżu podmiotu. Jednakże odgłos ten był znacznie cichszy niż zwykle. Podczas przesłuchania instancja stwierdziła, że po jej usunięciu z metalowej tuby przez chwilę widziała kilka dużych, spektralnych humanoidów, których wielkość i opis są zgodne z SCP-7290. Humanoidy te rzekomo rozmawiały, po czym pozbyły się metalowego, ręcznego przedmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported