SCP-736
ocena: +6+x
iapetus.jpg

Obraz Japeta uzyskany przez statek kosmiczny Cassini-Huygens.

Identyfikator podmiotu: SCP-736

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Bezpośrednia obserwacja SCP-736 jest koordynowana przez komórki Fundacji ulokowane w Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA, Chińskiej Narodowej Administracji Kosmicznej oraz Rosyjskiej Federalnej Agencji Kosmicznej. Następna misja bliskiej obserwacji SCP-736 planowana jest na 2022, jako tajny cel Europejskiej Agencji Kosmicznej podczas misji Jupiter Icy Moon Explorer. Naziemna obserwacja teleskopowa Japeta oraz systemu Saturna jest przeprowadzana bez przerwy.

Wszystkie ważne astrofizyczne centra badawcze i uniwersytety muszą być monitorowane przez Fundacyjne Biuro Anomalii Kosmicznych pod kątem świadomości istnienia SCP-736. Podczas wydarzeń z udziałem SCP-736, ruch internetowy musi być monitorowany pod kątem doniesień o nieregularnościach w orbicie Japeta. W momencie zauważenia SCP-736 przez obserwatorów spoza Fundacji, zastosowane muszą być środki amnezyjne oraz protokoły tłumienia informacji w celu zapobiegnięcia globalnej świadomości o obiekcie w środowisku naukowym.

Opis: SCP-736 jest anomalią wpływającą na księżyc Saturna - Japet. W czasie krótkich okresów, trwających na ogół około kilka dni, zmieniają się jego ekscentryczność, okres orbitowania lub obie te właściwości. Orbita Japeta wraca do zwyczajnego stanu po minięciu tego okresu. Modele tymczasowych orbit wskazują na zmniejszający się promień orbity Japeta, co w najbliższych 150-300 latach może doprowadzić do kolizji z Saturnem lub jego księżycami. Wszystkie zaobserwowane orbity stoją w bezpośredniej sprzeczności z matematycznymi modelami zarówno klasycznych i relatywistycznych reguł fizycznych, które nie przewidują zmniejszania się orbity Japeta z powodu sił pływowych lub fal grawitacyjnych.

Dodatkowo, zmiany w ekscentryczności i okresu orbitowania Japeta nie występują regularnie, lecz w różnych i relatywnie dużych interwałach. Od rozpoczęcia analizy SCP-736 w 2007, badacze zarejestrowali 159 wariacji zmian w promieniu orbity Japeta.

Analiza statystyczna tendencji zmian SCP-736 oraz wielokrotne wyniki modelowania komputerowego orbity Japeta ujawniły, iż zmiany nie wydarzają się losowo. Pojawiają się w grupach, skupionych wokół zestawu wartości liczbowych oraz ciągu operacji w celu osiągnięcia ich dat. Aktualnie odkryto 8 odrębnych orbit Japeta.

Zakłada się, iż SCP-736 jest sterowany przez inteligentną istotę. 10 września 2007 roku, podczas przelotu Cassini-Huygens w pobliżu Japeta, statek odebrał kontakt od nieznanego wcześniej źródła transmisji radiowych. Analiza danych wykazała, iż źródło transmisji znajdowało się na powierzchni Japeta. Jednostki Fundacji w NASA natychmiastowo przechwyciły te informacje i przeprowadziły blokadę informacji publicznej. Około 8.2 terabajta danych zostało nadanych z powierzchni Japeta podczas dwunastosekundowej transmisji. Analiza danych nie dała jednoznacznych wyników, gdyż te składały się głównie z losowych konfiguracji liczb, wyrażonych przez ciąg powtarzających się tonów. Mimo tego, transmisja ta posłużyła za dowód świadomej, technologicznie zaawansowanej obecności na Japecie. Wszystkie dotychczasowe próby komunikacji przeprowadzane przez pracowników Fundacji pozostały nieodwzajemnione.

Dziennik Badań 736-4: Lista Symulacji Zmian Orbity Japeta

Data modelu Zmiana ekscentryczności Zmiana okresu Przewidywany czas do kolizji Rezultaty
22.04.2007 -.000382 .34 d 289 lat, 4 miesiące, 11 dni Japet zderza się z Saturnem, powodując lekką zmianę w jego orbicie, bez efektu na innych ciałach niebieskich.
02.11.2007 -.000512 .77 d 244 lata, 8 miesięcy, 23 dni Japet zbliża się do Dione przed zderzeniem z Saturnem, powodując lekką zmianę orbit obu ciał, bez wpływu na inne obiekty.
17.07.2008 -.000883 1.23 d 231 lat, 5 miesięcy, 2 dni Japet zbliża się do Dione i Tetydy przed zderzeniem z Saturnem, powodując znaczne zmiany w orbicie Tetydy i pogłębiając swój zanik orbitalny.
08.01.2009 -.000919 1.59 d 216 lat, 11 miesięcy, 8 dni Dochodzi do kolizji Japeta z Reą, a następnie do zderzenia z Saturnem, skutkując zmianami w orbitach większości księżyców Saturna. Zmianom ulega także orbita Saturna.
31.05.2009 -.001255 2.70 d 201 lat, 5 miesięcy, 18 dni Japet zderza się z Tytanem przed uderzeniem w Saturna. Orbity obu ciał ulegają lekkim zmianom, lecz nie wpływają na inne obiekty.
01.06.2010 -.005928 8.13 d 175 lat, 3 miesiące, 9 dni Japet zderza się z Tytanem, skutkując dużymi zmianami w jego orbicie. Model przewiduje załamanie orbity Tytana i opuszczenie systemu Saturna w ciągu 38 lat. Trajektoria Tytana wydali go z Układu Słonecznego.
25.12.2010 -.006012 9.01 d 168 lat, 7 miesięcy, 30 dni Japet zderza się z Tytanem, skutkując dużymi zmianami w jego orbicie. Model przewiduje załamanie orbity Tytana i opuszczenie systemu Saturna w ciągu 24 lat. Analiza trajektorii Tytana przewiduje zderzenie z Marsem w 2209 roku.
13.11.2011 -.007299 11.11 d 152 lata, 2 miesiące, 3 dni Japet zderza się z Tytanem, skutkując dużymi zmianami w jego orbicie. Model przewiduje załamanie orbity Tytana i opuszczenie systemu Saturna w ciągu 22 lat. Analiza trajektorii Tytana przewiduje bliskie spotkanie z Ziemią w 2258 roku, mijając ją o 800,000 km. Uwaga: Wydarzeniu SCP-736 poprzedzającemu tą analizę towarzyszyła pochodząca z Japeta transmisja, skierowana na będącą w posiadaniu Fundacji stację odbiorczą w Kostaryce. Transmisja ta, według analizy, zdawała się składać z liczby 7.048 miliarda powtórzonej 17 razy, oraz liczby 0 powtórzonej 17 razy.

Dodatek 736-1: SCP-736 przeklasyfikowany na Keter od 03.02.2012. - O5-4

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported