SCP-738
ocena: +9+x

Identyfikator podmiotu: SCP-738

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-738 należy przechowywać przez cały czas w trzech zamkniętych, połączonych ze sobą pomieszczeniach z uzbrojoną strażą i zdalnym detonatorem cały czas, jak również pod stałym nadzorem audiowizualnym. Z powodu rozmaitości i siły zaobserwowanych interakcji z SCP-738 oraz nieznanych ograniczeń SCP-738 należy ściśle przestrzegać poniższych procedur.

O ile nie jest w użyciu, składniki SCP-738 muszą być przechowywane pojedynczo w osobnych pomieszczeniach. W obszarze przechowywania należy zastosować mechaniczne rozwiązania do składania i rozkładania SCP-738.

Jeśli system demontażu mechanicznego zawiedzie, należy użyć wcześniej ustawionych ładunków kumulacyjnych w celu rozłożenia SCP-738. System ma następnie zostać naprawiony i zresetowany przez pojedynczego inżyniera wyposażonego w wybuchową obrożę.

Personel Klasy D wykorzystywany do testowania urządzenia musi być umiarkowanie opóźniony w rozwoju lub mieć porównywalnie upośledzone funkcje kognitywne i posiadać wybuchową obrożę. Wszystko to w celu zapobieżenia wyciekowi wiedzy o SCP-738 i użyciu w na szkodę Fundacji.

Personel Klasy D o IQ większym niż 60 i każdy inny członek personelu ma zakaz wstępu do pomieszczenia zawierającego SCP-738. Personel Klasy D może wejść do pokoju zawierającego SCP-738 tylko w celach eksperymentalnych i musi być pod stałym przewodnictwem personelu badawczego.

Opis: SCP-738 składa się z trzech elementów. Dopasowany zestaw mebli mahoniowych zawierający jedno (1) biurko oznaczone jako SCP-738-1, jedno (1) krzesło proste oznaczone obecnie jako SCP-738-2 i jedno (1) ozdobne krzesło biurowe stylizowane na tron, oznaczone obecnie SCP-738-3, wszystkie z mosiężnymi ozdobami i obiciem z fioletowego aksamitu królewskiego.

Działanie zaczyna się w momencie, kiedy świadome stworzenie siądzie na SCP-738-2 z "przodu" SCP-738-1, mając za sobą SCP-738-3. Kamery pokazują, że SCP-738-3 porusza się w czasie trwania efektu, często odchylając się do "stanu rozluźnienia" oraz przysuwając lub odsuwając od SCP-738-2. Okazjonalnie SCP-738-3 jest przesuwane przed SCP-738-2. Ponadto kamery pokazują dokumenty oraz teczki zawierające dokumenty opuszczające szuflady SCP-738-3. Dokumenty są wykonane z pergaminu. Wieczne pióro i butelka tuszu wyłaniają się z długiej szuflady. Pióro pisze na pergaminie.

Dyktafony rejestrują zniekształcony głos. Ten głos będzie składał oferty i obietnice, usiłując skusić osobę siedzącą w SCP-738-2. Znaczenie zostało wywnioskowane z tonu głosu. Jeśli w tym czasie istota siedząca w SCP-738-2 o coś poprosi, kuszenie i oferty ustaną. Po pauzie zostanie wymieniona cena. Można się o nią targować; jednak głos będzie nalegał na inne ceny o "równej wartości". Czasami w reakcji na prośbę głos odpowiada, twierdząc, że osoba "nie dość tego pragnie" lub że "w oczywisty sposób proszą za kogoś innego aby uniknąć płacenia pełnej ceny", w których to przypadkach prośba nie zostanie spełniona. Zdarza się to najczęściej w przypadku próśb które mogą wpłynąć na inne osoby lub które mogą zmienić posiadanie.

Zaakceptowanie umowy powoduje, że uzgodnione życzenie lub rozkaz zostają spełnione co do słowa, ale nic ponad to. Dodatkowo sprawi to, że zajdą okoliczności wymienione jako zapłata. Istota aktywnie stwierdzała, że okoliczności zapłaty mają spowodować ilość emocjonalnego i/lub fizycznego bólu równą temu, jak bardzo proszący pragnie tego, o co prosi. Sposób kalkulacji jest obecnie nieznany. Zostało również stwierdzone, że cena jest niezależna od bólu spowodowanego spełnieniem prośby. Zobacz dziennik testów dla przykładów zapłaconej ceny oraz złożonych próśb.

Na koniec należy wspomnieć, że personel siedzący na krześle zgłaszał, iż widzi istotę siedzącą w SCP-738-3. Jednak wszystkie próby zaobserwowania istoty bez siadania na SCP-738-2 zawiodły, a dalsze opisy istoty są niespójne pomiędzy sesjami, nawet w przypadku wielokrotnych sesji z tą samą osobą. Kiedy zapytana, istota twierdzi, że zawsze jest tą samą istotą. Niektóre powtarzające się opisy istoty zawierają słowa "uwodzicielski" i "czarujący". Sesje z tą samą sobą przeprowadzane w bliskim czasie wykazują podobny lub identyczny wygląd istoty. Opisy głosu nie pasują do głosu zarejestrowanego na sprzęcie.

Dodatek 738-2: Historia

SCP-738 został pozyskany z gabinetu ██████ ███████, katolickiego kardynała, po jego śmierci █.██.██. Dostał to w prezencie od Papieża za nadzwyczajne usługi z archiwów Watykanu. Fundacja stała się świadoma istnienia SCP-738 po [USUNIĘTO]. Po śmierci ████████ ██████████ i zakwestionowaniu jego testamentu w efekcie incydentu, personel Fundacji pozyskał biurko. Agenci Fundacji w Watykanie zameldowali pozyskanie części dokumentów związanych z SCP-738.

Dodatek 738-2: Wyniki testów

Test 1: Badacz siada na SCP-738-2 i czeka
Rezultaty: Badacz melduje nastąpienie kilku prób wmuszenia go w układ, z układami dotyczącymi m.in. miłości kobiety, której zapragnie; obiektu, który uczyniłby z niego poważanego badacza lub zapewnienie statusu O5. Przestraszony badacz opuszcza SCP-738-2, opuszcza pokój. Zapis przebiega jak następuje. Badacz zgłasza zniknięcie istoty, a potem powrót pióra, papierów i teczek do szuflad. Używając kamer określono prędkość powrotu przedmiotów na 120 m/s. Badacz melduje, że widział mężczyznę w czerwono-złotym garniturze.

Test 2: Personel D-██ siada na SCP-738-2. Wykonano analizę papieru i dokumentów
Rezultaty: Analiza spektrum potwierdziła, że pergamin został wykonany z ludzkiej skóry. Pióro z wiecznego pióra pochodzi od nieznanego ptaka. Obiektowi zaoferowano wolność i powiedziano, że ceną jest śmierć jego najlepszego przyjaciela. D-██ zaśmiał się i przystał, po czym znikł. D-██ został ponownie zatrzymany 5 godzin później. Dokumenty sporządzono po angielsku. D-██ biorący udział w teście meldował, że widzi piękną i uwodzicielską kobietę.

Test 3: Personel D-██, język ojczysty inny niż angielski, siada na SCP-738-2
Rezultaty: Dokumenty sporządzono w języku ojczystym D-██, podobnie z rozmową ustną. D-██ zaoferowano moc nigdy nie bycia zamkniętym ponownie w celi. Wymienioną ceną są wspomnienia matki D-██. D-██ przystaje na propozycję. Po zaakceptowaniu [USUNIĘTO], co spowodowało śmierć 12 strażników oraz D-██.

Test 4: Personel D-██, dyslektyczny i poważnie opóźniony w rozwoju, siada na SCP-738-2
Rezultaty: Język na pergaminie wydawał się składać z prymitywnych piktogramów reprezentujących układ, choć użyto też niektórych słów angielskich. Ogólnie użyte słowa angielskie były niepowiązane z obrazkami i często obrażały inteligencję D-██ twierdząc, iż istota nie jest pewna, ile z tego D-██ jest w stanie zrozumieć. D-██ zaoferowano Sloppy Joe. Przedstawioną ceną był Mopsy, zabawka którą pozwolono przeszmuglować D-██ do Fundacji. D-██ zaakceptował, a jedzenie pojawiło się na biurku, razem z antycznymi srebrami, talerzem z cienkiej porcelany chińskiej i kryształowym "kubkiem niekapkiem" z sokiem winogronowym o kolorze wina. D-██ wykazuje oznaki stresu kiedy po spożyciu posiłku odkrywa brak Mopsy'ego. D-██ melduje, że widzi dużego, różowego królika. Po dopełnieniu umowy i opuszczeniu krzesła przez D-██,rejestratory wychwyciły westchnienie. Sygnatura głosu nie odpowiada głosowi D-██.

Dodatek do testu 4: D-██ wyposażono w zabawkę identyczną do "Mopsy'ego"
Rezultaty: Kiedy tylko D-██ określił zabawkę jako Mopsy, ta znikła. D-██ wykazuje oznaki wielkiego stresu emocjonalnego.

Test 5: Próba destrukcji
Rezultaty: [USUNIĘTO], materiały wybuchowe, ogień, broń palna, mechaniczna niszczarka do drewna zawiodły. Bezpośredni atak na biurko za pomocą siekiery zostawia pojedynczy ślad głębokości 3 mm i powoduje [USUNIĘTO] oraz śmierć personelu wykonującego atak. Ślad pozostaje na biurku. Zapisy wideo pokazują, że ślad goi się z prędkością 1 µm na dzień.

Test 6: Badacz siada w SCP-738-2. Pyta "Czym jesteś"
Rezultaty: Istota, przyjmująca postać dużego węża, odpowiada "Wybacz. Jest to wbrew zasadom, aby podawać dane personalne. Aczkolwiek mogę zainteresować cię [USUNIĘTO]". Badacz powstał z krzesła, trzęsąc się i kończąc sesję. Po tym badacz został umieszczony w Ośrodku psychiatrycznym 5 oczekując na badania związane z informacjami ujawnionymi przez ofertę.

Test 7: Sheldon Katz, Sz. P., starszy doradca oddziału prawnego Fundacji
Rezultaty: Przy rozpoczęciu testu Dr Katz zaprezentował istocie poświadczony notarialnie i apostil poświadczający, że bierze on udział w teście nie jako agent Fundacji, lecz sam z siebie. Około czterdzieści jeden godzin po rozpoczęciu testu pan Katz stracił przytomność z powodu wycieńczenia. Pan Katz opisał wygląd istoty jako identyczny do jego profesora kontraktów z pierwszego roku studiów prawniczych, ale odmówił wyjawienia oferty, jaka została mu zaproponowana. Zameldował, że tuż przed utratą przytomności był w trakcie negocjowania precyzyjnej definicji technicznej słowa "winien". Katz stwierdził, iż obecnie szkic roboczy umowy nad którym pracował wraz z istotą miał przynajmniej dziewięćset stron, wyłączając dowody rzeczowe i terminarze, oraz iż żałuje on, że nie zachował kopii do swojej teczki. Przy panie Katz znaleziono czerwoną kopertę pachnącą siarką, zawierającą ręcznie pisaną notkę o następującej treści: "Proszę wrócić przy dogodnej okazji. Od dawna się tak nie ubawiłem". Pan Katz wniósł o ponowny przydział.
Pozostałe testy wymagają 4 lub wyższego poziomu uprawnień dopóki deklasyfikacja nie dobiegnie końca.

Dodatek 738-3: Notatki

Podczas ostatnich testów oferty były składane bezpośrednio badaczom wydającym polecenia obiektowi. Zaleca się wstrzymanie wszelkich badań. ~O5-██

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported