SCP-745
ocena: +6+x
745.jpg

16.05.1985 r. — Utrzymywanie stałej prędkości podczas operacji pozyskania jest najefektywniejszą metodą wymuszania rozejścia się par SCP-745.

Identyfikator podmiotu: SCP-745

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pochodzenie SCP-745 związane jest z porzuconym odcinkiem Autostrady nr ██ w północnej części stanu Nowy Meksyk. Fundacja wykupiła obszar wokół, a autostrada została przekierowana. Ochroniarze placówki są przebrani za agentów Patrolu Autostradowego i za zadanie mają usuwać z obszaru wszelkie nieupoważnione osoby oraz pozyskiwać nowe, polujące osobniki SCP-745. Wszystkie złapane obiekty SCP-745, i żywe, i martwe, muszą zostać załadowane do pojemników przechowawczych BCU klasy 3, w których oczekiwać będą na transport do Ośrodku 17. Procedury bezpieczeństwa, stworzone na potrzebę zachowania osobników SCP-745 w stanie żywym, są ciągle rozwijane, a żaden z dotychczas pozyskanych obiektów nie przetrwał więcej niż jednego tygodnia w niewoli; jako że nie zaobserwowano nowych instancji SCP-745 poza zamkniętym obszarem, uważa się, iż zostały one efektywnie zabezpieczone. Wnioski o udzielenie dostępu do zwłok SCP-745 należy przedkładać bezpośrednio do dr. Langforda.

Opis: SCP-745 to dwunożny, aktywny w nocy drapieżnik. Głowę osobnika tworzy nadęty wór czystej skóry, pozbawionej jakichkolwiek uwidocznionych narządów sensorycznych czy czaszki. Mózg kreatury można zaobserwować bezpośrednio; jest on owinięty siecią podskórnych organów bioluminescencyjnych. Skóra pokrywająca resztę ciała jest koloru czarnego. Żywe osobniki SCP-745 są w stanie produkować z głowy stały strumień światła o skuteczności świetlnej pomiędzy 1400 a 3200 lumenów. Nocą efekt ten w zupełności przysłania resztę ciała obiektu, ponieważ całościowo przybiera on wygląd unoszącego się punktu światła. Podczas obrony i komunikacji z innymi przedstawicielami jego gatunku światło to może zmieniać kolor i gasnąć w kontrolowanych interwałach. Struktura genetyczna SCP-745 nie bazuje na węglu.

SCP-745 prawie zawsze polują w parach, zbierając się przy dalszych odcinkach autostrady. Dwójka osobników jest w stanie jednocześnie poruszać się z prędkością do 180 [km/h], przez co mogą zostać uznane za światła frontowe szybko poruszającego się pojazdu. SCP-745 poluje na pojedyncze pojazdy znajdujące się na autostradzie, przy czym para osobników usiłuje zepchnąć cel z drogi poprzez szarżowanie bądź pościg. Po zjechaniu ofiary z drogi bądź zwykłym zatrzymaniu się, pary dokonują rozdziału, po czym atakują i konsumują istoty znajdujące się w pojeździe. Nie zaobserwowano jeszcze bezpośrednio procesu konsumpcji przez SCP-745, gdyż pojmane osobniki odmawiały przyjmowania pożywienia; z kolei udane ataki na pojazdy zawsze kończyły się terminacją wszystkich świadków. SCP-745 rzadko kiedy pozostawia za sobą jakiekolwiek pozostałości po ofierze, poza materiałami odzieżowymi i butami. Pojazdy pozostałe po ataku SCP-745 z reguły nie noszą żadnych oznak siłowego wtargnięcia do środka i pokryte są odciskami palców podobnymi do dziecięcych, które pochodzą z przednich łap SCP-745.

Dodatek: Nie znaleziono żadnych kryjówek ani młodych osobników SCP-745. Obiekty zajmowały obszerne terytorium na przestrzeni południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych, zanim zespoły Fundacji nie rozpoczęły działań mających na celu wytrzebienie liczby osobników w latach 60. XX wieku; dzisiaj obserwacje SCP-745 mają miejsce już tylko na zabezpieczonym obszarze Nowego Meksyku. Raporty odnośnie do fantomowych świateł w innych częściach kraju zostały zbadane, a ich wyniki jak dotąd nie wskazały na obecność SCP-745.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported