SCP-7450
ocena: +4+x
SCP-7450
Poziom1
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
megiddo
Poziom zakłóceń:
amida
Poziom ryzyka:
krytyczny

angel.png

SCP-7450. Elementy wywołujące zagrożenie poznawcze zostały usunięte, zmienione lub ukryte.


Przypisany Ośrodek:
N/A
Dyrektor Ośrodka:
N/A
Nadzorca Projektu:
N/A
Przydzielone MFO:
N/A

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-7450 nie są zabezpieczone. Fundacja SCP w swojej obecnej formie nie posiada już środków i personelu wymaganego do zabezpieczenia SCP-7450. Mało prawdopodobne jest, że inne organizacje zajmujące się zjawiskami paranormalnymi, jeżeli w ogóle jeszcze istnieją, byłyby w stanie zabezpieczyć SCP-7450.

Ze względu na zagrożenie, jakie SCP-7450 stwarza wobec rozumnych form życia, cały personel Fundacji objęty jest wymogami Protokołu MAGOG. Szczegółowe wymagania można znaleźć na centralnym serwerze Fundacji — podstawowe założenia wyglądają następująco:

  1. Pod żadnym pozorem personel nie może opuścić obrębu ich lokalnego ośrodka Fundacji podczas przemieszczania się SCP-7450;
  2. Pod żadnym pozorem personel nie może przemieszczać się do miejsca, które będzie znajdować się w ciągu 72 godzin na trasie przemieszczania się SCP-7450;
  3. Pod żadnym pozorem personel nie może patrzeć lub słuchać SCP-7450.

Decyzją Administratora Rady Nadzorczej Fundacji, wszelki personel, który celowo lub nieumyślnie złamie jedno z tych wymagań zostanie poddany natychmiastowej egzekucji przez któregokolwiek z członków Fundacji SCP. Stosowanie się do tych wymagań jest nadrzędne do pomyślnego przetrwania gatunku ludzkiego.

W wyniku niezdolności Fundacji do zabezpieczenia SCP-7450 i wynikających okoliczności, które pojawiły się po ich wyniesieniu, Komitet Klasyfikacji Fundacji SCP przegłosował 3-0 za zaktualizowaniem desygnacji zabezpieczenia SCP-7450 z Klasy Apollyon na Klasę Megiddo, aby odróżnić byty i anomalię, które nieuchronnie doprowadzą do końca świata, od tych, które już to zrobiły.

Opis: SCP-7450 jest zbiorową desygnacją na cztery masywne humanoidalne eigenbronie, które dokonały wyniesienia do boskości w dniu 13 grudnia 2028 roku. Wyniesienie SCP-7450 zostało oparte o przybycie niebiańskiego bytu 981-AJAX w dniu 14 października 2025 roku. Końcowym produktem interakcji pomiędzy 981-AJAX a SCP-7450 była całkowita anihilacja zagrożenia i natychmiastowo po tym gwałtowna eskalacja wydarzenia "Końca Świata" Klasy XK spowodowanego przez zagrożenie poznawcze i katastroficznie ontokinetyczne właściwości spowodowane przez obecność anomalii na Ziemi.

Byty SCP-7450 mierzą od 18,9 km do 23,5 km w wysokości. Z wyglądu są humanoidalne z sześcioma ptasimi skrzydłami wyrastających z górnej i dolnej części pleców. Obiekty posiadają pojedynczą prawą rękę i dłoń, w której trzymają krótki,1 zakrzywiony sierp. Byty posiadają przypominające ludzkie nog, które kończą się przy kostkach i prawdopodobnie są niezdolne do przemieszczania się poprzez nie — dokonując tego poprzez lewitację, aczkolwiek w tym procesie poruszają się, jakby normalnie szły. Przetrwałe opisy SCP-7450 wskazują na występowanie dodatkowych zwierzęcych cech, takich jak pazury, pióra na rękach i nogach, wężowy ogon itp. Byty nazywają się w kolejności od największego — Pallas, Judith, Rachel i Argine.

Dokładne określenie cech ich twarzy jest niemożliwe — obecnie nie udało się zmodyfikować zdjęć twarzy bytów do stopnia umożliwiającego wizualną ocenę, bez pozbycia się zagrożenia poznawczego. Podobnie jest z nagraniami dźwiękowymi wokalizacji SCP-7450, gdyż nie mogą zostać odsłuchane przez żadnego świadomego słuchacza — zarówno ludzie i świadome SI są podatni na zagrożenie poznawcze obecne w głosach SCP-7450.

Od momentu ich wyniesienia, każda z czterech instancji SCP-7450 stale okrąża planetę, z prędkością zależną od instancji — Rachel jest najszybsza i okrąża glob co każde czterysta szesnaście dni, kiedy najwolniejsza, Pallas, kończy obieg w ciągu czterystu sześćdziesięciu ośmiu dni.

Rozumne stworzenia wystawione na obraz lub głos którejkolwiek instancji SCP-7450 natychmiast zostaną zmuszone do podążania za nimi w ich przemieszczeniu się po planecie. Po tym, jak osoba została dotknięta przez ten efekt, nie jest możliwa do odratowania — istoty, które zostaną poddane wpływowi przymusu SCP-7450 będą unikać wszystkiego, co mogłoby utrudnić ich możliwość do dołączenia w masowym podążaniu za SCP-7450 i niemożliwe jest zatrzymanie ich bez całkowitego zniszczenia ciała. Dotknięte osoby z czasem przejdą zmiany swojej fizjologii — zaprzestaną starzenia się, ich ciała staną się bardziej odporne na uszkodzenia i rozkład, a ich wygląd powoli zacznie przypominać instancję SCP-7450, za którą podążają. Będą podążać za swoją instancją, dopóki ich stopy nie zetrą się do kostek, po czym zaczną lewitować wraz z innymi podobnymi obiektami. Ostatecznie, podmioty zaczną imitować wokalizacje SCP-7450 i choć kontakt z nimi przez osoby niedotknięte nie powoduje natychmiastowego efektu przymusu, po krótkim czasie zaskutkuje nim.

Dodatek 7450.1: Orędzie Nadzorcy Fundacji 02.11.2025

Dodatek 7450.2: Orędzie Nadzorcy Fundacji z 11.12.2028

rise.jpg

Zdjęcie pozyskane z materiału monitoringu zamkniętego obwodu z dnia 13 grudnia 2028 roku.

Dodatek 7450.3: Wpisy z dziennika osobistego


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported