SCP-7477

ocena: +2+x

autorstwa stormbreath

Identyfikator podmiotu: SCP-7477

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie znane wektory SCP-7477 zostały zniszczone. Potrzeba terminacji ostatniego nosiciela SCP-7477 jest obecnie podmiotem dyskusji.

Opis: SCP-7477 to wirusowe zagrożenie poznawcze dojrzewające w organizmach próbujących ustalić rozwiązanie dla skomplikowanego problemu lub projektu (definiowanego przez zarażonego). SCP-7477 jest w stanie infekować organizmy, które nie pracują nad takim problemem, a w takim przypadku podczepi się do odpowiedniego problemu, gdy zarażony organizm rozpocznie nad nim prace. SCP-7477 wykazał niezwykłą wszechstronność co do nosicieli i jest w stanie zainfekować ludzi jak i inne organizmy.

Bazując na możliwych do pozyskania informacjach i świadectwach jedynego pozostałego nosiciela SCP-7477, gdy zainfekowany osiągnie wykonalne rozwiązanie dla powiązanego problemu SCP-7477 eksploduje. W związku z tym głowa zainfekowanego organizmu również zostaje spontanicznie zdetonowana. Siła eksplozji rośnie wykładniczo proporcjonalnie do rozmiaru głowy zarażonego organizmu; ludzka głowa eksploduje z siłą porównywalną do granatu, a głowa zainfekowanego płetwala błękitnego z siłą równą 10 kT TNT.

Osoby, które zaobserwują wybuch SCP-7477, wejdą w interakcje ze szczątkami nosiciela (w szczególności z głową) lub w inny sposób bezpośrednio wejdą w interakcje z wybuchem SCP-7477 lub jego efektami zostaną zainfekowane SCP-7477. Jeśli informacje dotyczące SCP-7477 są wystarczająco zniekształcone to zagrożenie poznawcze zanika. Przykładowo prochy z głów ofiar nie są nośnikami efektu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported