SCP-748
ocena: +6+x
SCP-748
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
niski


interior

Wnętrze SCP-748.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nieanomalna struktura powyżej SCP-748 została przekształcona w Ośrodek 68. W przypadku napotkania cywila pracownicy ochrony powinni stosować nieśmiercionośną siłę w połączeniu z podawaniem środków amnestycznych. Ogrodzenie ze stalowego drutu kolczastego musi być utrzymane w promieniu czterech km dookoła SCP-748. Znaki ostrzegające o toksycznym zanieczyszczeniu należy umieszczać na ogrodzeniu co trzy metry.

W świetle ostatnich zmian SCP-748 ochrona została zwiększona. Naukowcy muszą podróżować i pracować w grupach nie mniejszych niż 3 i przez cały czas musi im towarzyszyć uzbrojona eskorta. Personel ochrony musi być wyposażony w zamontowane na hełmie urządzenia do nagrywania audio/wideo na żywo, a cały personel musi być wyposażony w moduł śledzenia GPS.

Opis: SCP-748 jest opuszczonym kompleksem przemysłowym zdolnym do masowej produkcji za pomocą anomalnej technologii. Zlokalizowany w Lowell, Massachusetts, SCP-748 został skonstruowany poniżej nieanomalnej fabryki. Anomalne maszyny w SCP-748 są zardzewiałe, uszkodzone i głównie wyłączone. W oparciu o odzyskane dokumenty maszyny te wymagałyby poziomu mocy równego reaktorowi fuzyjnemu, ale ich źródło mocy nie zostało jeszcze odkryte. Konstrukcja SCP-748 wydaje się niekompletna. Dowody na to obejmują zamurowane drzwi, ślepe korytarze, czy przewody/rury, które nie łączą się z niczym. Plakaty rozmieszczone w kompleksie zawierają motywacyjne/propagandowe hasła, włączając (między innymi) "CIĘŻKO PRACUJĄCY PRACOWNIK TO SZCZĘŚLIWY PRACOWNIK" i "AKTYWNE UMYSŁY PROWADZĄ DO BEZCZYNNYCH RĄK".

Pierwszy podziemny poziom jest dostępny poprzez zawaloną część najwyższego poziomu SCP-748. Metalowe znaki desygnują tę lokację jako “Wejście 03/1200 – Ι: 21”. Poziom jest charakteryzowany przez osiem korytarzy (bloki cel 1-8), każdy zbiega się w okrągłym pokoju wyposażonym w dużą windę mechaniczną. Cele są przeznaczone do przetrzymywania pracowników. Szacuje się, że poziom został zaprojektowany z myślą o możliwości zakwaterowania od 4,000 do 6,000 osób w zatłoczonych, niesanitarnych warunkach.

Drugi podziemny poziom to prostokątna komora. Pomimo jej dystansu od powierzchni wydaje się, że została zaprojektowana do pakowania i wysyłki produktów; lokalne znaki desygnują ten poziom jako “Wysyłka 03/1200 – Φ: 5190”. Poziom zawiera dwadzieścia jeden mechanicznych wind włączając centralną - windy są najprawdopodobniej używane do transportu przedmiotów z poziomu montażu.

W środku znajdują się trzy maszyny o identycznej konstrukcji przyłączone do południowej, wschodniej i północnej ściany i są kolejno oznaczone jako Νότος,1 Εὖρος,2 i Βορέας.3 Chociaż są wyłączone, odzyskane dokumenty sugerują, że ich cel był związany z transportem obiektów. Wygląda na to, że w zachodniej ścianie znajdowała się kiedyś taka maszyna, ale wydaje się, że została zniszczona. Te maszyny zostały sklasyfikowane jako SCP-748-1.

Ciężko zardzewiałe skrzynie zostały odkryte przypadkowo rozrzucone po obszarze. Skrzynki są nieanomalne, a ich anomalny ładunek został przeniesiony do Ośrodka ██ do badań. Anomalne obiekty odzyskane ze skrzyń uwzględniają:

  • 500 koni na biegunach, biologicznie żywe. Krzyczą, kiedy są obserwowane. Wysoce radioaktywne.
  • 500 futer stworzonych ze skór różnych nieznanych gatunków. Permanentnie płoną.
  • 2,000 karabinów, które powierzchownie przypominają M1903 Springfield. Żadnych obserwowalnych anomalii, ale liczniki Kanta zarejestrowały >50 Hm, sugerując wysokie poziomy potencjalnej nierealności.
  • 800 meloników, które nie mogą zostać ściągnięte po założeniu. Powodują, że użytkownik wydala osy z każdego otworu.
  • 200,000 papierosów. Bezpośrednia inhalacja przekształca konsumenta w rekina olbrzymiego. Dotknięte osoby wybuchną po kompletnej transformacji (proces trwający około 30 minut).
  • 10 ton metrycznych zgniłego mięsa. Analiza genetyczna ujawniła hybrydowe gatunki ludzi, świń i kałamarnic. Wysoce radioaktywne.

Trzeci podziemny poziom to półokrągła komora dostępna poprzez centralną windę. Znaki desygnują ten poziom jako “Produkcja 03/1200 - Ω : 91”. Lokacja jest złożona z taśm produkcyjnych, rur pneumatycznych, lamp elektronowych i rur – wszystkie są podłączone do dużej maszyny (sklasyfikowanej jako SCP-748-2) zlokalizowanej w południowej sekcji komory. Na podstawie odzyskanych dokumentów, zamierzony cel SCP-748-2 był bardzo podobny do asemblera molekularnego.4 Jednakże jego konstrukcja i mechanika nie korelują z takim hipotetycznym konstruktorem lub z ustalonymi prawami natury, co czyni proces całkowicie anomalnym.

Wydaje się, że SCP-748-2 poniósł znaczne szkody w pewnym momencie w przeszłości, wydarzenie prawdopodobnie powiązane z neutralizacją SCP-748. Szacuje się, że miało to miejsce we wczesnych latach 50, pomimo zapisów twierdzących, że fabryka na powierzchni została zamknięta i opuszczona w 1915.

Dodatek: Dnia 14.05.1996, zablokowanie z kości i złomu zostało usunięte z kilku dużych rur używanych w kompleksie. Usunięcie to spowodowało zalanie rur wodą, co spowodowało utratę jedenastu pracowników. Po tym incydencie w całym kompleksie włączyły się światła elektryczne (migotały i były przyciemnione, co sugeruje niską moc) i otwarł się otwór w miejscu, gdzie wcześniej zakończył się szyb windy centralnej, łącząc się z dodatkowym poziomem.

Czwarty podziemny poziom to sferyczna komora dostępna poprzez szyb windy centralnej. Metalowe znaki desygnują ten poziom jako “Zarządzanie 03/1200 - Δ : 586”. Poziom ten posiada 200 maszyn w kształcie kolumny połączonych ze sobą za pomocą miedzianych drutów, brązowych rur i lamp elektronowych. Każde urządzenie zawiera szklany walec mieszczący niezidentyfikowaną zieloną ciecz i jeden zachowany ludzki mózg. Mózgi te są biologicznie żywe, ale zostały uszkodzone w sposób zgodny z lobotomią. Te urządzenia są sklasyfikowane jako SCP-748-3 i podłączają się do dużej i skomplikowanej aparatury w północno-wschodniej części poziomu, która od tego czasu została sklasyfikowana jako SCP-748-4.

SCP-748-4 jest ważącą 275 ton metrycznych bio-mechaniczną maszyną powiązaną z kontrolą i zarządzaniem SCP-748. Komponent mechaniczny SCP-748-4 jest porównywalny do komputera analogowego (choć o niewiarygodnej złożoności), a jego organiczny komponent to żywy ludzki mózg twierdzący, że jest Randolphem T. Metzgerem. Głos SCP-748-4 jest często zniekształcany przez szum - nie wiadomo, w jaki sposób może mówić i słyszeć.

Dodatek: Sześciu pracowników zniknęło w niewytłumaczalny sposób, pierwszy incydent miał miejsce 14.08.1996. Każda osoba była niewidoczna w chwili zniknięcia, a w niektórych przypadkach znajdowała się w pobliżu, ale była jedynie zasłonięta podczas skręcania za róg lub poruszania się za maszyną. Przyczyna tych zniknięć pozostaje nieznana. Procedury bezpieczeństwa zostały zaktualizowane, aby rozwiązać ten problem.

Zapytany o zniknięcia, SCP-748-4 odpowiedział, stwierdzając: "Wypadki się zdarzają. Wasze bezpieczeństwo nie jest moim problemem."

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported