SCP-749
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-749

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-749 zabezpieczony jest wewnątrz zapieczętowanej Krypty Przechowawczej Organizmów, do której ochrony przydzielonych jest zawsze nie mniej niż trzech uzbrojonych strażników. Strażnicy na służbie muszą być wyposażeni w chemiczne agregaty rozpraszające, które zawsze muszą być wypełnione odpowiednimi środkami owadobójczymi.

Ściany krypty muszą być nachylone, aby uniemożliwić SCP-749 wspinanie się po nich; na wszystkich oknach obserwacyjnych zainstalowane muszą być elektryczne siatki zdolne do porażenia obiektu ładunkiem elektrycznym o napięciu 5000 voltów.

W celu nakarmienia SCP-749 należy uruchomić przeznaczone do tego zraszacze i wprowadzić do przechowalni ssaka o wadze nie mniejszej niż 70 kilogramów. Zraszacze muszą pozostać włączone przez co najmniej godzinę. Karmienia należy dokonywać co pięć dni; w czasie egzekwowania tej procedury wzbronione jest wprowadzanie dodatkowego personelu do przechowalni.

Opis: SCP-749 to drapieżnik ze szczytu łańcucha pokarmowego, który powierzchownie przypomina przedstawicieli podtypu wijów. Obiekt mierzy w przybliżeniu 3 metry i posiada od dwustu do trzystu par odnóży. Każdy osobnik SCP-749 posiada silne odnóża z zębami jadowymi, które wydzielają silny związek kwasowy o pH rejestrowanym na poziomie 0,3.

SCP-749 demonstruje chęć polowania podczas ulew i wykazuje znajomość ludzkich zabudowań. Preferowane metody polowania obiektu to m.in. wspinanie się po ścianach domów, a następnie wykorzystanie odnóży z zębami jadowymi do przedostania się do środka (zwykle poprzez wywiercenie dziury w ścianie lub oknie). Następnie obiekt zacznie żywić się śpiącymi organizmami wewnątrz zabudowania. SCP-749 wykazuje wybitnie wysoką inteligencję w ocenianiu potencjalnych ofiar: we wszystkich znanych atakach SCP-749, osobnik żywił się najmniejszymi organizmami, które przebywały z dala od innych; nawyki żywieniowe obiektu w przechowalni nieprzerwanie potwierdzają to założenie o inteligencji osobników.

SCP-749 najwyraźniej unika zauważenia przed atakiem poprzez wykorzystywanie kamuflażu zarówno wizualnego, jak i akustycznego: w czasie łowów SCP-749 będzie modyfikował ubarwienie swojego ciała, aby dopasowywać je nawet do najbardziej skomplikowanych powierzchni, takich jak kamieniarki, przez co obiekt pozostanie praktycznie nierozpoznawalny w aspekcie wizualnym do momentu przeprowadzenia ataku. Unikalny wzorzec poruszania się i formacja odnóży obiektu sprawiają, że emuluje on (maskując swoją obecność) dźwięki uderzania kropli deszczu o twarde powierzchnie. Jednakże z powodu dokładności, z jaką SCP-749 powiela odgłosy i dźwięki te odpowiadają różnym powierzchniom uważa się, że SCP-749 jest albo na tyle inteligentny, aby wykorzystywać odpowiednie wzorce poruszania się na odpowiednich powierzchniach, albo wywiera efekt niewibracyjny, przez który ofiara może usłyszeć obiekt jako uderzenia kropli deszczu o powierzchnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported