SCP-752
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-752

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Strefy od 752-1 do -4 zostały zbudowane niedaleko czterech znanych wejść do SCP-752. Żaden personel nie ma pozwolenia na wejście do SCP-752, aczkolwiek dozwolone są bezzałogowe misje infiltracyjne, przy użyciu technologii pozyskanej z SCP-752. W przypadku niekontrolowanego przełamania zabezpieczeń, Protokół Shangdu-47 musi zostać zaimplementowany. W przypadku niepowodzenia protokołu, terminacja nie jest zalecana, ponieważ może doprowadzić do uwolnienia SCP-752-1.

Złapane instancje SCP-752-1 muszą zostać przetransportowane do Ośrodka 17 w celu przesłuchania i zbadania, pod żadnym pozorem nie można pozwolić na powrót do SCP-752. Instancje SCP-752-1 zbliżające się do któregoś ośrodka 752, mają od razu zostać poddane terminacji.

Opis: SCP-752 jest podziemnym miastem w północnych Górach █████████, sięgającym ███ km2, z populacją zbliżoną do 10,000. Szereg elektrycznych urządzeń oświetleniowych, zasilanych przez generator geotermalny tworzy dzień i noc, odpowiadając rytmowi zewnętrznego świata. Osłona zbudowana z nieznanego metalu otacza całe miasto i blokuje wszystkie znane sygnały i promieniowania, wliczając w to sonar. Badanie tego metalu jest ograniczone do wysiłków na miejscu, by zminimalizować ryzyko przełamania zabezpieczeń.

SCP-752-1 są mieszkańcami SCP-752. Fizycznie, SCP-752-1 przypomina człowieka. Jednakże, społeczne zachowanie wykazywane przez SCP-752-1 w dużych grupach nie przypomina zachowania ludzi lub innego ssaka społecznego (aczkolwiek podobieństwa istnieją u mrówek i innych owadów społecznych). Osobniki SCP-752-1 posiadają brak interesu własnego i są motywowane wyłącznym pragnieniem rozwijania ’większego dobra’ SCP-752. SCP-752-1 posiada obecnie bardziej zaawansowaną technologię, niż będąca poza SCP-752; jednakże, ich tempo rozwoju zaczęło ulegać stagnacji.

Dokumenty odzyskane z ośrodków wskazują, że SCP-752 został stworzony ███ lat temu, przez grupę niezidentyfikowanych naukowców i filozofów, operujących pod pseudonimem ‘Eudajmon.’ SCP-752-1 został zaprojektowany przez Eudajmon, jako próba stworzenia ‘idealnego społeczeństwa.’

Dokument 752-3 (odzyskany z Ośrodka 752-1)

Dzień 1
Eudajmon-Alfa-1
Populacja Eudajmonii: 100
Cóż za chwalebny, nowy dzień. Tego dnia, Homo eudaimonia ustawi swoje kalendarze. Po ostatniej baterii masowych testów, wprowadziliśmy pięćdziesięciu mężczyzn i pięćdziesiąt kobiet do końcowego obszaru testowego. Nic, tylko oni, sztuczne słońce, świątynia oraz kilka gatunków zwierząt i roślin, które wprowadziliśmy do udomowienia.
Eudajmonowi nie pozostało nic, tylko obserwowanie.

Dokument 752-7 (odzyskany z Ośrodka 752-3)

Rok 8, Dzień 24
Eudajmon-Gamma-1
Populacja Eudajmonii: 124

Wzrost populacji był ponad normę, tak jak spodziewaliśmy się po naszych Eudajmończykach. Zamiast rywalizować, współpracują ze sobą we wszystkim. Wszystkie gatunki zwierząt zostały pomyślnie udomowione dla żywności i pracy. Nie ma jeszcze oznak działalności rolniczej. Rozwój technologiczny przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, na podstawie danych, które zostawiliśmy im w świątyni.

Dokument 752-22 (odzyskany z Ośrodka 752-4)

Rok 15, Dzień 212
Eudajmon-Delta-4
Populacja Eudajmonii: 170

Rozrost jest kontynuowany, wykazując znaczące odchylenie od normalnych ludzkich zachowań społecznych. Zważywszy, że Homo sapiens nigdy nie był stworzony do życia w grupach większych, niż kilkuset, H. eudaimonia będzie doskonale funkcjonował w grupach liczących tysiące lub miliony osób. Rolnictwo idzie teraz pełną parą, wykorzystując dostępne formacje wodonośne do nawadniania.

Zaczęły się pojawiać zachowania dewiacyjne. Wydaje się, że tabu przeciwko kanibalizmowi zniknęło, a martwi Eudajmończycy zaczynają być pożerani dla wyżywienia. Co więcej, upośledzone lub słabe osobniki popełniają samobójstwo albo są zabijani w niepokojącym tempie. Beta-1 chcę się wtrącić, spróbować określić moralne wytyczne, jednak Alfa-1 upiera się, że uznawanie tych rzeczy za odrażające, jest jednym z problemów naszego społeczeństwa, a każda interakcja mogłaby ‘splugawić‘ Eudajmończyków.

Rozwój technologiczny postępuje znacznie szybciej, niż szacowane tempo. Rozpoczęto budowę kilku konstrukcji o nieznanym przeznaczeniu. Co ciekawe, biorąc pod uwagę to, że wcześniej w Eudajmonii nie istniały wcześniej żadne budynki.

Dokument 752-70 (odzyskany z Ośrodka 752-2)

Rok 24, Dzień 4
Eudajmon-Beta-4
Populacja Eudajmonii: ~300

Rozrost populacji nagle eksplodował, prawie podwajając ją w mniej, niż dekadę. Wzrost jest prawdopodobnie powiązany z budynkami.

Parę innych, niezwykle niepokojących zachowań zaczęło się pojawiać. Eudajmończycy stworzyli merytokratyczny system kastowy, zmuszając najsilniejszych i najmniej inteligentnych do budowania dla nich. Nie, nie zmuszając — robotnicy robią to dobrowolnie, jednak zapracowują się na śmierć. Faktem jest to, że wszyscy w tym społeczeństwie przepracowują się na śmierć. Szacunkowa długość życia wynosi około czterdziestu-piędziesięciu lat, jednak udowodniliśmy podczas wewnętrznych badań, że Eudajmończycy mogą łatwo dożyć 150. Jak dokąd brak oznak rozwoju kulturowego, poza tym, że przekształcili niejasne wskazówki boskiego 'stworzyciela', znanego jako Eudajmon, w brutalnie ścisły system moralny. Z drugiej strony, wzieli sobie do serca pomysł, że pewnego dnia, Eudajmon powróci po nich i zaprowadzi ich do innego świata, tak jak zaplanowano.

Nazywaliśmy te dziwne zachowania ‘dewiacją’, ale one nimi nie są. To społeczeństwo nie ma żadnych dewiacji. Wszystkie innowacje są oceniane pod względem ich zalet, oraz implementacji lub odrzucenia. Zaczynam mieć poważne wątpliwości co do wartości tego wszystkiego. Alfa-1, oraz jego zespół genetyków wydaje się dziwnie niezaskoczona tymi osiągnięciami; Założę się, że oni wiedzieli, że to może nastąpić.

Dokument 752-142 (odzyskany z Ośrodka 752-1)

Rok 40, Dzień 325
Eudajmon-Alfa-1
Populacja Eudajmonii: ~1000

Populacja ciągle rośnie. Sprawność technologiczna nadal zwiększa się wykładniczo. W tym tempie osiągną nasz poziom, niedługo przed wypuszczeniem.

Beta, Gamma, oraz Delta nie mają żadnej wizji — moje wspaniałe twory coraz bardziej wzbudzają w nich obrzydzenie. Nigdy bym ich nie przyjął do projektu, jednak potrzebowałem ich wiedzy, do skonstruowania komory rozwojowej. Podjąłem środki, by upewnić się, że nigdy nie odkryją zawartości Eudajmońskich żłobków; miejmy nadzieję, że to wystarczy, aby powstrzymać bunt.

Dokument 752-314

Rok 70, Dzień 87
Eudajmon-Delta-1
Populacja Eudajmonii: ~3000

Wzrost populacji nie wykazuje oznak zwalniania. Oprócz nieznanych budynków, schrony typu wieżowego są teraz budowane, aby umożliwić dalszy rozrost. Postęp technologiczny kontynuuje przekraczanie oczekiwań wszystkich. Możemy jedynie mieć nadzieję, że się zatrzyma, po tym gdy przejdą przez to, co im zostawiliśmy w świątyni. Niepożądane zachowania pogorszyły się. Gamma próbował interweniować, lecz został zabity. Reszta z nas próbowała dokonać zamachu przeciw Alfie. Alfa-3 udawał, że współczuję, ale zdołał śmiertelnie wytruć większość Bety.

Niemniej jednak, zamach był udany. Wciąż nie wiemy co się znajduję w tych budynkach, ale biorąc pod uwagę co się przydarzyło Gammie, nie ruszajmy tego. Alfa-1, -2, i -5 uciekły; reszta została zabita lub złapana. Wyłączyliśmy mechanizm uwalniający i zapieczętowaliśmy miejsce, jak tylko potrafiliśmy. Eudajmończycy nadal wierzą, że nie ma żadnego innego świata poza osłoną, którą zbudowała Gamma. Teraz, miejmy nadzieję, że nigdy się nie dowiedzą.

Bezzałogowa Jednostka Eksploracyjna 752-a została wysłana do SCP-752, dnia ██.██.20██. Materiał filmowy odzyskany ze struktur 'żłobka', wskazuje na rozległe i najwyraźniej dobrowolne [USUNIĘTO], tuż przed poczęciem. BJE-752-a przeszedł w tryb offline po ██ godzinach podczas ekspedycji, a w ciągu dwóch (2) miesięcy, technologia pochodząca od niego widocznie została użyta w SCP-752. Dalsze wyprawy muszą wykorzystywać jak najmniej zaawansowaną technologię, jeżeli to możliwe.

Ponieważ przewiduje się, że bezpośrednia konkurencja pomiędzy Homo sapiens, a SCP-752-1 doprowadzi do Scenariusza Zmiany Dominacji Klasy SK, za wszelką cenę należy utrzymać SCP-752-1 w niewiedzy o świecie zewnętrznym, znajdującym się poza ich grotą.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported