SCP-765
ocena: 0+x
duckpond-new.jpg

SCP-765

Identyfikator podmiotu: SCP-765

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-765 musi być odizolowany od reszty Ośrodka 88 drucianym ogrodzeniem wysokim na co najmniej 1.22 metra. Instancje SCP-765-1 nie stwarzają zagrożenie poza tą strefą, a efekty obiektu nie sięgają na tą odległość. SCP-765 powinien być nadzorowany przez zmieniającą się grupę ochroniarzy i naukowców. Ten personel należy zmieniać co każde 6 dni, aby uniknąć negatywnych efektów SCP-765. Naukowcy, którzy nie byli w SCP-765 przez co najmniej miesiąc, mogą złożyć wniosek o ponowne przydzielenie do niego.

Opis: SCP-765 jest stawem z kaczkami odkrytym w regionie █████████ Południowej Karoliny w 197█. SCP-765 zdaje się emanować emocjonalnym efektem powodującym to, co naukowcy określają "spokojem". Naukowcy, personel ochrony i testerzy w środku SCP-765 zgłaszają odprężenie, zadowolenie z życia i pogodzenie się ze swoimi wyborami. Jednakże po siedmiu do dwunastu dniach zmienia się to na letarg, znudzenie i depresję. Dalsze oddziaływanie jest sprawdzane na D-02841, D-02844 i D-02851, którzy są wystawieni już od ███████ █████. Psychologiczne sprawozdania tych osób są dostępne na życzenie u Doktora G████.

Ze względu na swoją relaksacyjną naturę, SCP-765 jest udzielany personelowi cierpiącego na stres czy przejawy depresji. Efekt zdaje się nie być w żaden sposób uzależniający czy memetyczny.

Dodatek SCP-765-1, 197█:

Niczym dziwnym był fakt, że dziś kilka osobników z rodziny Anatidae pokazało się i zostało sklasyfikowanych jako SCP-765-1. Mimo iż osobniki nie zdają się być pod efektem obiektu, personel zgłosił zwiększenie się uczucia spokoju i wydłużenie czasu, zanim nastąpią negatywne efekty. Zalecone są badania z innymi gatunkami ptactwa wodnego. - Dr. █████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported