SCP-7654
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +3+x

SCP-7654
Poziom5
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
thaumiel
Poziom zakłóceń:
dark
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Gdy podmiot nie znajduje się w bezpiecznej szafce przechowawczej w Ośrodku 01, SCP-7654 ma być w posiadaniu O5-1. W przypadku zgubienia SCP-7654 odzyskanie ma zostać przeprowadzone przez Mobilną Formację Operacyjną Alfa-1 ("Red Right Hand"). Jeśli SCP-7654 jest odnaleziony przez innego członka Rady O5, mają oni zwrócić go do Ośrodka 01 przy pierwszej możliwej okazji.

Jeśli większość Rady O5 zgodzi się na rozwiązanie głosowania za pomocą rzutu monetą użycie SCP-7654 jest kategorycznie zabronione. W takich przypadkach zajmujący się Ośrodkiem 01 Hellenistic.aic ma przeprowadzić wirtualny rzut monetą.

Opis: SCP-7654 to moneta pamiątkowa stworzona przez fundacyjnego Administratora █████ ████████ i dana jako prezent O5-1. Powierzchnia SCP-7654 przypomina 24 karatowe złoto, a masa i kształt podmiotu są podobne do zwyczajnej amerykańskiej monety ćwierćdolarowej. Na jednej stronie SCP-7654 wygrawerowane zostało logo Fundacji SCP, a na drugiej symbol używany do reprezentowania obiektów klasy Thaumiel.

Anomalna właściwość SCP-7654 manifestuje się tylko wtedy, gdy jest on użyty przez obecnego członka Rady O5. Jeśli członek Rady O5 wykona SCP-7654 rzut monetą by ustalić jego wynik, to prawdopodobieństwa wyrzucenia danej strony znacznie różnią się od tych normalnej monety. Testy wykazało, że stosunek wyrzucenia "Thaumiela" do "SCiP" wynosi:

X : Y, gdzie X = obecnej liczbie Propozycji SCP-001 dostępnych z pozycji SCP-001 w bazie danych, a Y = obecnej liczbie różnych obiektów SCP obecnie zarejestrowanych w bazie danych SCiPnet.

Ze względu na tę właściwość SCP-7654 funkcjonował jako prawie perfekcyjnie wyważona moneta od czasu podarowania podmiotu O5-1 po utworzeniu Fundacji w roku 19██. Nie jest wiadome w jaki sposób Administrator nadał SCP-7654 jego anomalną właściwość, ani w jaki sposób obiekt funkcjonował perfekcyjnie przed utworzeniem bazy danych SCiPnet. Jednakże O5-1 potwierdził, że Administrator został zainspirowany do stworzenia SCP-7654 przez specyficzne wydarzenie z wczesnej historii Fundacji, patrz Dodatek 01.

Dodatek 01: Rys historyczny

Podczas jednego z najwcześniejszych spotkań oryginalnych członków Rady O5 głosowanie w nieujawnionej sprawie zakończyło się remisem 6-6. Administrator był obecny przy głosowaniu ze względu na jego powiązanie z tematem głosowania. Jednakże ze względu na jej stosunki osobiste O5-1 nie zagłosowała, a Rada O5 zgodziła się, że w tym przypadku nieodpowiednie byłoby, gdyby Administrator jak zazwyczaj otrzymał głos decydujący. Pomimo intensywnych rozmów Rada O5 nie była w stanie rozstrzygnąć remisu, w związku z czym O5-7 zasugerował zakończenie sporu rzutem monety1. Poirytowana Radą, O5-1 szybko zgodziła się na propozycję O5-7 i wyciągnęła monetę,2 by wykonać rzut. Zmęczona długą i nieproduktywną debatą reszta Rady zgodziła się z O5-1. Ze względu na to, że O5-7 zagłosował TAK, O5-1 poprosiła O5-11, który był najgłośniejszym głosem na NIE, by wybrał stronę. O5-11 zgodził się, wybrał "Reszkę", a O5-1 rzuciła monetą.

Moneta wylądowała w pobliżu środka stołu w pokoju Rady, jednakże rezultatem rzutu było zbalansowanie się monety na boku. Wszyscy obecni pracownicy byli całkowicie cicho przez około 7 sekund. Następnie nagły ruch ze strony O5-53 spowodował lekkie wibracje stołu i w następstwie moneta spadła na "Reszkę" lądując "Orłem" do góry. Spowodowało to wrzawę, po której miała miejsce wściekła debata pomiędzy różnymi członkami Rady. O5-1 próbowała przesunąć dyskusję na kiedy indziej, ale została rozproszona przez głośny śmiech Administratora. O5-11 kwestionował rzetelność rzutu i domagał się jego powtórzenia. By "zakończyć tę farsę" O5-8 zmienił swój głos na TAK i w związku z tym głosowanie zakończyło się wynikiem 7-5.

W latach po tym spotkaniu zorganizowano testy i badania z celem ustalenia możliwego satysfakcjonującego wyjaśnienia wyniku rzutu. Nie znaleziono dowodów na to, by moneta, O5-1 lub stół z pokoju były anomalne. Wysunięto wiele teorii z zamiarem wyjaśnienia wyniku, ale większość z nich było odrzucanych ze względu na stronniczość lub niemożność do ich potwierdzenia i obalenia:

 • O5-10 zasugerował, że O5-2 użył taumaturgii, by wpłynąć na wynik, ale O5-2 temu zaprzeczał. O5-1 stwierdziła, że "Jeśli dwa miałby magię na tyle subtelną, by wpływać na wyniki rzutów monetą, dlaczego spowodował, że moneta upadła na bok, a nie orłem do góry?"
 • Po stworzeniu Współczesnej Teorii Hume'ów, O5-11 spekulował, że ktoś obecny na spotkaniu użył manipulacji rzeczywistością by wpłynąć na wynik. Jednakże nie ma żadnych dowodów na to, by ktokolwiek obecny na spotkaniu był Humanoidem Typu Zielonego.
 • Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, wysunięte przez O5-13, twierdzi, że podczas spotkania miało miejsce Zjawisko Nadnaturalne. Ze względu na naturę Zjawisk Nadnaturalnych niemożliwe jest definitywne potwierdzenie lub obalenie tej teorii.

W roku 20██, parze statystyków Poziomu 4 z Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) przydzielono specjalny dostęp do dokumentacji SCP-7654, po tym, jak Rada O5 zagłosowała 12-1, by odkryć najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie wyniku rzutu. 7 miesięcy później para przyniosła do biura O5-1 opracowanie badawcze. Zgodnie z ich analizą wszystkich informacji odnośnie wydarzenia, jest "całkiem prawdopodobne", że żadna anomalna lub nieanomalna manipulacja zewnętrzna nie nastąpiła. "Najbardziej prawdopodobnym" wyjaśnieniem jest to, że moneta naturalnie wylądowała na boku, co jest rzadkim, ale nie niemożliwym, przypadkiem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported