SCP-7760
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-7760

Klasa podmiotu: Bezpieczne Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie pozostałe 40 instancji SCP-7760 są przechowywane wewnątrz wysoce strzeżonych pojemników na anomalne dokumenty w Ośrodku 19. Cały personel mający dostęp do jakiejkolwiek instancji SCP-7760 musi przejść pełne szkolenie 4 Poziomu z dotykowych zagrożeń poznawczych i musi być wyposażony w standardowe wyposażenie przeciw dotykowym zagrożeniom poznawczym. Użycie i/lub testowanie jakiejkolwiek instancji SCP-7760 wymaga bezpośredniego zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka i Komitet ds. Etyki.

Opis: SCP-7760 to zestaw składający się z 46 40 kart do gry. Karty są wydrukowane na typowym materiale do produkcji kart z połowy XIX wieku, wykorzystując nieanomalną mieszankę tuszu. Na żadnej z instancji SCP-7760 nie znajduje się żadna etykietka czy znak producenta.

Właściwości SCP-7760 ujawniają się, gdy osoba dokona bezpośredniego kontaktu fizycznego z jakąkolwiek instancją SCP-7760. Po kontakcie, przyczynowość i prawdopodobieństwo danej osoby zostaną zmienione przez nieznany mechanizm,1 powodując, że osoba doświadczy zwiększonej ilości negatywnych wydarzeń w swoim życiu. Do tych wydarzeń zaliczają się m.in.:

  • Wystąpienia urazów/wypadków;
  • Pojawienie się chorób przewlekłych/śmiertelnych;
  • Znacznych osobistych utrata pieniędzy i innych finansowych niedoli;
  • Rozpadu stabilnych kontaktów społecznych i utraty znajomości;
  • Wystąpienie kataklizmów naturalnych w pobliżu miejsca zamieszkania;
  • Śmierć.

Skala tego efektu jest wprost proporcjonalna do długości czasu od kontaktu z SCP-7760 i wartości danej instancji, z którą miało się kontakt. Odnotowano, że instancje SCP-7760 posiadające wyższą wartość w tradycyjnych, zachodnich grach karcianych (tj. Asy, Królowie, Królowe, Walety, itd.) powodowały znacznie poważniejsze efekty.2 Nie zauważono żadnych odstępstw w efekcie pomiędzy różnymi ułożeniami SCP-7760. Ponadto, wpływ SCP-7760 zdaje się kumulować. Odnotowano, że osoby wystawione wielokrotnie na działanie podmiotu lub kilka osób wystawionych jednocześnie otrzymywało znacznie poważniejsze efekty.

Testy wykazały, że anomalie, które w podobny sposób manipulują przyczynowością są w stanie zniwelować efekt SCP-7760. Do testowanych anomalii zaliczały się:

W podobny sposób testy wykazały, że efekty SCP-7760 są przenoszone na jakikolwiek dokument, w którym umieszczono przynajmniej 20 mikrogramów którejkolwiek z instancji, gdzie po usunięciu fragmentów podmiotu efekt ustaje. Propozycje utworzenia dodatkowych instancji SCP-7760 w celach badawczych są obecnie zatwierdzane w pojedynczych przypadkach.

Dodatek 7760-A: Odkrycie

SCP-7760 został po raz pierwszy zabezpieczony przez Fundację w 1990 roku, po wielu odejściach pracowników z Pentagramu.6 Pozyskana dokumentacja z zapisów Pentagramu wskazują, że SCP-7760 został wstępnie odkryty w Deadwood, Południowej Dakocie przez agentów ASCI7 w 1879 roku, po zniszczeniu miasta. Nieznane jest, w jaki sposób ASCI wykorzystywało po odkryciu SCP-7760, gdyż zapisy zostały utracone w trakcie przyłączania wielu aktywów z ASCI do Pentagramu.

SCP-7760 był powszechnie wykorzystywany przez agentów Pentagramu podczas zimnej wojny, kiedy wykorzystywany był jako zagrożenie poznawcze przeciwko celom Stanów Zjednoczonych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szeroko zakrojony użytek obiektu przyczynił się do utraty sześciu instancji SCP-7760 w tamtym czasie,8 pozostawiając jedynie 46 instancji SCP-7760 w momencie przejęcia przez Fundację.

Próby ustalenia, które jeśli jakiekolwiek, wydarzenia historyczne były potencjalnie powiązane z wykorzystaniem SCP-7760 przez rząd Stanów Zjednoczonych obecnie trwają. Zapisy sugerują, że największe użycie obiektu w Związku Radzieckim i jego krajach sojuszniczych miało miejsce pomiędzy lutym 1960 a październikiem 1962 roku, a także grudniem 1980 i kwietniem 1986 roku. Pomyślne zabezpieczenie wielu fragmentów SCP-7760 na terenach dawnego Związku Radzieckiego na krótko po przejęciu całej anomalii przez Fundację potwierdzają te fakty. Zapisy Pentagramu sugerują również wysokie wykorzystanie anomalii na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko jego wewnętrznym celom politycznym pomiędzy marcem 1963 a listopadem 1963 roku, a także czerwcem 1979 i majem 1981 roku, aczkolwiek doniesienia te pozostają niezweryfikowane.

Dodatek 7760-B: Aktualizacja Klasy Podmiotu

3 marca 2010 roku, po pomyślnym wykorzystaniu instancji SCP-7760 przez MFO Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers"), Delta-5 ("Front Runners"), Iota-10 ("Damn Feds"), Lambda-14 ("One Star Reviewers"), Mu-3 ("Highest Bidders") i Alfa-1 ("Red Right Hand") podczas operacji terenowych, klasa podmiotu SCP-7760 została zmieniona na Thaumiel.

Wykorzystanie terenowe obejmowało m.in.:

  • Umieszczenia fragmentów SCP-7760 w listach i innych korespondencjach;
  • Umieszczenia fragmentów SCP-7760 w wizytówkach oferowanych przez firmy przykrywkowe;
  • Umieszczenia fragmentów SCP-7760 w metkach ubrań PoI;
  • Wprowadzenia fragmentów SCP-7760 w systemy filtracji powietrza budynków należących do GoI9.

Ze względu na zwiększoną utratę operatorów MFO od 1995 roku, szkolenie w taktycznym wykorzystywaniu SCP-7760 jest oferowane w zależności od potrzeby.

Dodatek 7760-C: Incydent SCP-7760-16

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported