SCP-7777
ocena: +6+x

INFORMACJE DOTYCZĄCA SPECJALNEGO DOSTĘPU

Poniższy dokument zawiera 1 (jeden) dodatek objęty klauzulą tajności 4/RAISA. Wszelkie informacje zawarte w nim pod żadnym pozorem nie mogą zostać nigdzie zewnętrznie rozpowszechnione. Uzyskując dostęp do tych informacji, zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy wszelkich zdobytych informacji, pod groźbą degradacji bądź zwolnienia.

r3vY6Mz.png
Część wygenerowanych liczb przez pierwsze RNG dotknięte przez SCP-7777. Najedź, aby powiększyć.

Identyfikator podmiotu: SCP-7777

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Po wydarzeniach opisanych w Dodatku Trzecim, plik ten jest dostępny wyłącznie dla osób posiadających poziom upoważnienia 4+/ETYKA lub 4+/RAISA. Ogólnie dostępna iteracja dokumentu SCP-7777 nie może zawierać żadnych dodatków ani obrazów. Ponadto, musi zawierać jak najmniejszą możliwą ilość informacji dotyczących samej anomalii i/lub jej czynności przechowawczych.


Opis: SCP-7777 to anomalne zjawisko wpływające na generatory liczb losowych (RNG) używane przez Fundację SCP. SCP-7777 może dokonać manifestacji w każdym programie RNG, który ciągle generuje dane wyjściowe jak i nie jest, w momencie manifestacji, monitorowany bezpośrednio przez istotę rozumną.1

Jeśli takowy program znajdzie się pod wpływem SCP-7777, zacznie natychmiastowo generować ciąg siódemek przeplatanych w pozornie losowych odstępach zerami. Będzie to trwało przez nieokreślony czas, zanim nagle ustanie. Po zakończeniu manifestacji SCP-7777, RNG będzie kontynuowało normalne generowanie liczb bez żadnych dalszych wykrywalnych odchyleń w swoim działaniu.

Jak dotąd, znaczenie SCP-7777, o ile w ogóle istnieje, jest nieznane. Zobacz poniżej.


Dodatek Pierwszy — Odkrycie


SCP-7777 został odkryty 28 stycznia 2018 roku w wyniku domniemanej awarii jednego z Detektorów Scenariuszy Klasy CK (CSD). Liczby wygenerowane przez wewnętrzny generator liczb pseudolosowych znacznie odbiegał od tych wygenerowanych przez jego zsynchronizowany odpowiednik, co mogłoby wskazywać na wystąpienie potencjalnego Scenariusza Klasy CK. Kiedy Technik Davis Silverstein (będący w pobliżu w tym czasie) sprawdził wygenerowane liczby, odkrył nietypowy ciąg składający się w całości wyłącznie z siódemek oraz zero i natychmiastowo zgłosił to swojemu koledze, Dr. [USUNIĘTO].

Dr [USUNIĘTO] szybko poinformował pozostałych członków swojego zespołu badawczego stacjonujących w Ośrodku 17 o tym fakcie, w tym członka Departamentu Analityki, Starszego Badacza [USUNIĘTO], który zażądał od Dr. [USUNIĘTO] kopii wygenerowanych danych wyjściowych. Z pomocą Davisa udało im się skopiować nietypowo wygenerowane liczby na osobny dysk i przekazać informację Departamentowi Analityki. Zjawisko zostało tymczasowo sklasyfikowane jako EE-770707.

W związku z innymi ważniejszymi sprawami, departament nadał badaniom nad EE-770707 niski priorytet. W rezultacie zjawisko to nie zostało jakkolwiek zbadane przez kolejne trzy tygodnie, aż Dr [USUNIĘTO] nie poprosił o dokładniejsze przeanalizowanie anomalii. Ponieważ Starszy Badacz [USUNIĘTO] był poza placówką w tym czasie, zadanie zostało przekazane Młodszemu Badaczowi [USUNIĘTO].

Po wielu próbach różnych metod analizy danych, [USUNIĘTO] udało się, ustalił, że liczba siódemek pomiędzy zerami w ciągu nigdy nie była większa niż 255. Zakładając, że liczby mogą odnosić się do wartości bajtów, zostały przetłumaczone na znaki ASCII. Poniżej znajduje się uzyskana w ten sposób wiadomość:

Dyrektor Ośrodka Franklyn Garnett zamordował Dr Theresę Booth 11 marca 2003 roku, podmieniając jej leki na związek Y-909 i wrabiając ją w przedawkowanie środków amnezyjnych.

Po rozszyfrowaniu wiadomości, [USUNIĘTO] wpadł w panikę i wysłał e-maila w tej sprawie do Łączniczki z Komitetem ds. Etyki z Departamentu Analityki, Flory Marinos. Po kilku godzinach Łączniczka Marinos odczytała e-mail i natychmiastowo zgłosiła sprawę do Komitetu ds. Etyki. Komitet rozpoczął oficjalne dochodzenie w sprawie Dyrektora Ośrodka 85, Franklyna Garnetta, ponieważ potwierdzono, iż Dr Theresa Booth rzeczywiście zmarła na skutek ciężkiego przedawkowania środków amnezyjnych klasy C, 11 marca 2003 roku. Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) powierzono zlokalizować dokładnego pochodzenia tych informacji.

Panującym ówcześnie wyjaśnieniem śmierci Dr Booth było to, że próbowała nieskutecznie zażyć środki amnezyjne klasy C celem usunięcia wspomnień związanych z traumatyczną stratą swojego rodzeństwa z ubiegłego miesiąca. Jednakże przegląd archiwalnych nagrań monitoringu ujawnił, że około trzy minuty nagrań zostały usunięte z różnych taśm — w tym tych z korytarza bezpośrednio przed dormitorium Dr Booth — w dniu poprzedzającym jej śmierć.

W świetle tych wydarzeń, Komitet ds. Etyki tymczasowo zawiesił Dyrektora Garnetta ze swojej funkcji na czas trwania dochodzenia. Jednak wkrótce potem Dyr. Garnett po zdaniu sobie sprawy z sytuacji, podjął nieudaną próbę ucieczki. Po zatrzymaniu go, przyznał się do zamordowania Dr Booth, aby uniemożliwić jej przedstawienie Komitetowi ds. Etyki dowodów na defraudację pieniędzy z jego strony. W świetle tego przyznania się do winy, cała wypłacona do tej pory pensja Dyr. Garnettowi została odebrana z jego prywatnego konta, a on sam został poddany działaniu środków amnezyjnych i zwolniony z Fundacji.

Od czasu tego wydarzenia, Fundacja odkryła kolejne 37 instancji SCP-7777.


Dodatek Drugi — Skrócony Log Instancji SCP-7777


Poniżej znajduje się skrócona lista odnotowanych przez Komitet ds. Etyki instancji SCP-7777 od momentu jego odkrycia.

Identyfikator instancji: 7777-2

Data: 3 lutego 2018 r.

Odkrycie: Instancja 7777-2 wygenerowała się w pRNG działającym obok SCP-1214,2 podczas testów prowadzonych przez Departament Analityki, mających na celu określenie różnicy pomiędzy SCP-1214, a standardowymi RNG. Kod został przetłumaczony i następnie wysłany do Łączniczki Marinos, która z kolei przekazała go do Komitetu ds. Etyki.

Przetłumaczony tekst:

Starszy Badacz Jackson Bell napastował seksualnie badaczkę podczas imprezy świątecznej w 2016, odbywającej się w Ośrodku 18.

Reakcja: Komitet ds. Etyki ustalił, że opisane wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, ale ze względu na pozycję starszego badacza nikt nie zgłosił tego incydentu odpowiednim organom. Bell zaprzeczył, żeby takowe zdarzenie miało rzeczywiście miejsce, nawet po ujawnieniu nagrań monitoringu; od tego czasu otrzymał stały zakaz udziału w wydarzeniach społecznych Fundacji, jak i jest poddawany długoterminowej terapii poprawczej wiążącej się z obniżeniem wynagrodzenia. Ofiara została zidentyfikowana i otrzymała odpowiednie odszkodowanie finansowe.

Identyfikator instancji: 7777-3

Data: 26 lutego 2018 r.

Odkrycie: Instancja 7777-3 została odkryta w podobny sposób jak instancja 7777-1, w generatorze pRNG CSD.3 Technik Davis Silverstein był obecny na miejscu i wykrył pojawianie się instancji, przetłumaczył ją i poprzez Łączniczkę Marinos wysłał ją do Komitetu ds. Etyki.

Przetłumaczony tekst:

Specjalistka Przechowawcza Sofia Rosario sfałszowała swoje referencje i splagiatowała skradzione projekty od swoich współpracowników.

Reakcja: Początkowo poszlaki wskazywały na to, że Rosario posiadała odpowiednie specjalizacje w swej dziedzinie, a żaden z byłych współpracowników jej nie twierdził, żeby ich projekty zostały przez nią skradzione, co mogłoby sugerować, że instancja SCP-7777 mogła nie być zgodna z faktami. Jednakże, pod naciskiem Łączniczki Marinos, przeprowadzono głębsze dochodzenie; odkryto, że w dokumentacji Rosario istniały różne drobne nieścisłości, sugerujące, że zostały one sfałszowane.

Rosario została przesłuchana 2 marca. Podczas pierwszego przesłuchania zaczęła doświadczać hiperwentylacji i drgawek, po czym upadła na ziemię. Zanim personelowi medycznemu udało przybyć się na miejsce, Rosario zmarła. Autopsja wykazała, że powodem śmierci było spożycie przez nią tabletki cyjanku. Jej prawdziwa tożsamość nie została jeszcze potwierdzona; ale od czasu jej śmierci trzech specjalistów przechowawczych przyznało, że Rosario ukradła im projekty i podała je za swoje własne.

[WPIS USUNIĘTY DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ]

Identyfikator instancji: 7777-6

Data: 12 maja 2018 r.

Odkrycie: Instancja wygenerowana podczas produkcji liczb do konsumpcji przez SCP-𝕐4

Przetłumaczony tekst:

Księgowy Gregory Caplin umożliwił popełnienie kilku przestępstw finansowych z powodu zaniedbań w księgowaniu ważnych projektów.

Reakcja: Caplin przyznał się do zaniedbania swoich obowiązków, twierdząc, że nie zostało to zrobione w złej woli i kierował się "wyższymi priorytetami". Po pewnej dyskusji zgodzili się przekazać całą dokumentację finansową Komitetowi ds. Etyki, a swoje dotychczasowe obowiązki powierzyć innym pracownikom księgowości. Zanim jednak został przeniesiony na inne stanowisko, O5-8 wystąpił o osobiste zajęcie się sprawą jego przeniesienia, co zostało akceptowane.

Dodatkowe uwagi: Obecne miejsce pobytu i stanowisko Caplina w Fundacji jest nieznane.

Identyfikator instancji: 7777-13

Data: 8 października 2018 r.

Odkrycie: Dr [USUNIĘTO] przekazał wykrytą instancję 7777-13 Łącznice Marinos. Twierdził on, że miał uruchomiane RNG na swoim osobistym laptopie przez ponad trzy miesiące, aż do momentu pojawienia się instancji SCP-7777.

Przetłumaczony tekst:

Dyrektor Ośrodka Thomas Graham zdewastował komorę przechowawczą SCP-4051 napisem "JEBANY ANOMALNY DEBIL", aby celowo sprowokować vego do przełamania zabezpieczeń.

Reakcja: Nagrania z kamer bezpieczeństwa w komorze przechowawczej SCP-40515 ujawniły, że wydarzenia opisane przez instancje SCP-7777 rzeczywiście miały miejsce. Jednakże personel Komitetu ds. Etyki przypadkowo również odkrył co najmniej dwa tuziny nieetycznych i celowo okrutnych eksperymentów przeprowadzonych na rozkaz Grahama na SCP-4051. Dogłębne śledztwo ujawniło, że tego typu zachowanie nie było jedynie wyjątkiem w przypadku SCP-4051 i dotyczyło również innych anomalii i personelu placówki.

Dalsza analiza poprzednich ośmiu lat kadencji Grahama jako Dyrektora Ośrodka 17 wykazała ogromną ilość przewinień przeciwko Fundacji, w tym m.in. zabójstwa, napaści, defraudacji, dopuszczania się łapówkarstwa, wymuszeń, przemocy zarówno słownej jak i fizycznej, krzywoprzysięstwa, rażącego nadużywania środków amnezyjnych oraz prowadzenia wewnętrznych spisków. Graham zaprzeczył wszystkim zarzutom i zażądał "interwencji Rady O5", co zostało natychmiastowo odrzucone. Graham następnie próbował zaatakować oficera ochrony, który szybko go obezwładnił.

Graham został usunięty ze swojego stanowiska i otrzymał stały status personelu Klasy D. Dodatkowo, Ośrodek 17 został przekazany pod bezpośrednią kontrole Komitetu ds. Etyki, a wszyscy pracownicy i anomalie skrzywdzone działaniami Grahama otrzymały rekompensatę oraz opcjonalną bezpłatną możliwość skorzystania z poradnictwa parapsychologicznego w placówce.

Dodatkowe uwagi: Pomimo dobrze udokumentowanego istnienia wszystkich przestępstw Grahama, nikt z personelu Ośrodka 17 nie zgłosił żadnych skarg na działania Grahama w okresie po pierwszych czterech latach jego kadencji jako dyrektora placówki, w tym po pojawieniu się instancji 7777-13. Nie jest jasne, dlaczego SCP-7777 zwrócił uwagę na to konkretne przewinienie.

Identyfikator instancji: 7777-17

Data: 1 stycznia 2019 r.

Odkrycie: Podczas imprezy z okazji nowego roku w Ośrodku 42 odbyła się loteria, w której można było wygrać różnorakie nagrody. W połowie obchodów uczestnicy zaczęli zauważać, że wszystkie kody losów składały się wyłącznie z siódemek i zer. Kiedy obecny na przyjęciu Łącznik z Komitetem ds. Etyki odkrył ten fakt, natychmiastowo wstrzymał dalsze rozdawanie losów (które i tak nie nadawały się do użytku), a następnie zebrał wszystkie, jakie był w stanie znaleźć i przekazał je, do Komitetu ds. Etyki. Chociaż brakowało części losów, można było je łatwo uzupełnić z kontekstu po przetłumaczeniu na ASCII.

Przetłumaczony tekst:

Dr Theron Sherman zaatakował Młodszego Badacza Rogera Radcliffa 12 września 2018 roku w pokoju socjalnym Ośrodka 42.

Reakcja: Roger Radcliff, zapytany o to, potwierdził ową informację. Jednakże zarówno fizyczna jak i pisemna dokumentacja wskazywała, że Dr Sherman nie znajdował się w Ośrodku 42, gdy miało dojść do rzekomego ataku. W rezultacie nie podjęto żadnych działań dyscyplinarnych wobec niego, pomimo sprzeciwu ze strony Radcliffa.

Dodatkowe uwagi: Zobacz Instancję 7777-26 celem uzyskania dodatkowego kontekstu.

Identyfikator instancji: 7777-18

Data: 4 stycznia 2019 r.

Odkrycie: Instancja 7777-18 została wygenerowana przez CSD i została odkryta przez Młodszego Technika Carmi Avraamu Watersa.6

Przetłumaczony tekst:

Młodszy Badacz Roger Radcliff próbował wrobić Dr. Therona Shermana, tworząc fałszywą instancję SCP-7777.

Reakcja: Choć Radcliff zaprzeczył zarzutom, śledztwo ustaliło, że młodszy badacz wszedł do obszaru technicznego i podmienił losy loterii na własne. Radcliff został wysłany na trzymiesięczny urlop.

Dodatkowe uwagi: Jest to pierwsza instancja, w której SCP-7777 odniósł się do samego siebie. Procedury przechowawcze SCP-7777 zostały zaktualizowane.

[WPISY USUNIĘTE Z ROZKAZU RADY NADZORCZEJ]

Identyfikator instancji: 7777-26

Data: 13 grudnia 2019 r.

Odkrycie: Departament Astronomii wykrył nietypowe fluktuacje w jasności gromady gwiazd Plejady. Choć początkowo nie były one powiązane z SCP-7777, analiza zjawisk przez odpowiednich badaczy przypadkowo odkryła 1 marca 2020 roku wiadomość przypominającą instancję SCP-7777. Wkrótce potem departament przekazał swoje ustalenia Komitetowi ds. Etyki.

Przetłumaczony tekst:

Taumaturg Diana Ribeiro rzuciła zaklęcie na kilku badaczy Departamentu Teologii Taktycznej, celem wysłania ich po śmierci do abrahamicznego piekła.

Reakcja: Łączniczka z Komitetem ds. Etyki Marinos przeprowadziła przesłuchanie z Ribeiro celem ustalenia prawdziwości tych twierdzeń, Diana potwierdziła, że rzeczywiście rzuciła zaklęcia, w próbie wysłania współpracowników z Departamentu Teologii Taktycznej do abrahamicznego piekła po śmierci.

Po intensywnych obradach ustalono, że nie można rzeczywiście potwierdzić skuteczności tych zaklęć, a wytyczne Komitetu ds. Etyki nie zabraniały rzucania zaklęć, które nie wyrządzały szkód fizycznych i/lub psychicznych. W związku z tym Ribeiro nie została w żaden sposób ukarana i może kontynuować swoją pracę w Departamencie Teologii Taktycznej.

Dodatkowe uwagi: Inne obserwatoria skupione na gromadzie Plejady nie wykryły żadnych nietypowych fluktuacji w jej jasności.

[WPIS USUNIĘTY Z ROZKAZU RADY NADZORCZEJ]

Identyfikator instancji: 7777-32

Data: 11 lipca 2020 r.

Odkrycie: Instancja 7777-32 została wygenerowana przez CSD. Technik Davis Silverstein wykrył i zgłosił instancję do Komitetu ds. Etyki za pośrednictwem Łączniczki Marinos.

Przetłumaczony tekst:

Dyr. Calvin Bold zamordował sześciomiesięczne dziecko, kopiąc je o ścianę.

Reakcja: Dzieckiem, o którym mówi instancja, było SCP-6469-D,7 który został zlikwidowany przez Dyr. Calvina Bolda. Ponieważ dziecko stanowiło zagrożenie dla istnienia Fundacji i Zasłony, działania podjęte przez niego zostały uznane za odpowiednie do okoliczności, a wszelakie zarzuty zostały wycofane.

Identyfikator instancji: 7777-33

Data: 9 sierpnia 2020 r.

Odkrycie: Instancja 7777-33 została wygenerowana przez CSD. Technik Davis Silverstein wykrył i zgłosił instancję do Komitetu ds. Etyki za pośrednictwem Łączniczki Marinos.

Przetłumaczony tekst:

Członek Komitetu ds. Etyki, Jeremiah Cimmerian, umyślnie sfabrykował SCP-6469, celem chronienia Dyr. Calvina Bolda.

Reakcja: Jeremiah Cimmerian został odsunięty od sprawy i poddał się samemu dochodzeniu Komitetu ds. Etyki. Po przesłuchaniu Cimmerian ujawnił, że rzeczywiście sfabrykował SCP-6469, aby zapobiec degradacji Dyrektora Bolda po tym, jak nieumyślnie zabił dziecko należące do innego badacza, myląc je z anomalią. Dowiedział się o tym wydarzeniu po tym, jak Bold wysłał do niego wiadomość w panice po dokonaniu zabójstwa.

Cimmerian zdefraudował również fundacyjne fundusze, aby zapłacić ojcu dziecka, informując go przy tym, że "nie jest to łapówka" i "może swobodnie wnieść oskarżenia, jeśli chce". Badacz nie wniósł żadnych zarzutów do Komitetu ds. Etyki zarówno przed pojawieniem się Instancji 7777-33, jak i po zostaniu o to oficjalnie zapytanym przez Komitet ds. Etyki.

Cimmerian został usunięty z Komitetu ds. Etyki po przeprowadzeniu dochodzenia, ale nadal kontynuuje pracę w Fundacji.

Dodatkowe uwagi: Na dzień 5 listopada 2020 roku nie udało się zlokalizować Cimmeriana. Próby jego odnalezienia nie przyniosły żadnych rezultatów.8

[WPISY USUNIĘTE Z ROZKAZU RADY NADZORCZEJ]

Identyfikator instancji: 7777-37

Data: 16 maja 2021 r.

Odkrycie: Uważa się, że instancja 7777-37 została oryginalnie wygenerowana przez CSD. Technik Davis Silverstein poinformował Łączniczkę Marinos o wykryciu nowej instancji, ale nie był w stanie jej dostarczyć ze względu na wydarzenia opisane w Dodatku Trzecim.

Przetłumaczony tekst:

Nieznany

Reakcja: N/A; zobacz Dodatek Trzeci


Dodatek Trzeci — Atak na Ośrodek


16 maja 2021 roku, Ośrodek 14 został zaatakowany przez wrogą organizację, najprawdopodobniej Rebelię Chaosu. Ochrona placówki została szybko obezwładniona; jednak dzięki niespodziewanej obecności Mobilnej Formacji Operacyjnej w okolicy, Ośrodek udało się stosunkowo szybko odbić.

Podczas odbijania placówki doszło do następującego zdarzenia:

CZAS: Około 15:30 czasu lokalnego, 16 maja 2021 r.

LOKALIZACJA: Pokój Socjalny A4, Ośrodek 14


[POCZĄTEK LOGU]


[00:00]: Pokój socjalny znajduję się w trybie blokady. Zgodnie ze standardowymi procedurami, wszyscy badacze schronili się pod przedmiotami takimi jak stoły czy krzesła. W oddali słychać wycie alarmów, a światła w pomieszczeniu są wyłączone, aby celowo ograniczyć widoczność.

[00:34]: Zza jednych z drzwi prowadzących do pokoju socjalnego słychać głośne uderzenia; ich intensywność wzrasta i drzwi zaczynają trzeszczeć. Osoby znajdujące się w pokoju zaczynają szeptać z rosnącą paniką.

[01:26]: Drzwi wyłamują się i do pomieszczenia wchodzi agent Rebelii Chaosu wyposażony w pistolet maszynowy MP7A1. Jeden z badaczy zaczyna krzyczeć, gdy agent podnosi broń, celując nią w stronę personelu i żądając, by opuścili swoje kryjówki pod meblami i ustawili się przy tylnej ścianie pomieszczenia. Cały personel wykonuje polecenie.

[03:02]: Agent podchodzi do pierwszej osoby, Badacza Huang Bai, i żąda podania swojego pełnego imienia. Badacz je poddaje, a agent przechodzi do następnej osoby, powtarzając swoje żądanie.

[04:55]: Po około dwóch minutach agent dociera do Technika Davisa Silversteina, który podaje agentowi swoje imię. Agent natychmiast wyciąga broń i wielokrotnie strzela do Silversteina. Pozostały personel w panice ucieka z pomieszczenia. Agent ignoruje to i kontynuuje strzelanie do zwłok Silversteina, aż do wyczerpania magazynka.

[06:22]: Agent próbuje wyjść z pomieszczenia, ale zostaje mu to uniemożliwione przez operatora MFO Charisa Stavrosa wchodzącego do pokoju. Na widok zwłok Silversteina, Stavros atakuje i zatrzymuje agenta.

[08:43]: Stavros melduje przez komunikator innym operatorom Formacji Operacyjnych, że agent zaczął hiperwentylować i trząść się. Stavros szybko wyjmuję SCP-4279 ze standardowej jednostki transportowej anomalii, którą ma przy sobie i aplikuje go agentowi, stabilizując jego stan.


[KONIEC LOGU]


Dodatkowe uwagi: Odkryto, że agent próbował popełnić samobójstwo za pomocą pigułki cyjanku, ale zostało mu to uniemożliwione. Agent Stavros transportował SCP-427 do Ośrodka 12, gdy jego Formacja Operacyjna została wezwana do interwencji w Ośrodku 14.

Prawie wszyscy inni agenci Rebelii Chaosu albo zdołali uciec, albo zostali zabici w akcji. Wspomniany wyżej agent został umieszczony pod przymusową, długoterminową opieką medyczną oraz pod wysoką ochroną, celem zapobiegnięcia kolejnym próbom samobójczym.

Jednak przełom nastąpił, gdy materiał genetyczny agenta okazał się identyczny z tym znajdującym się w bazie danych pracowników Fundacji — prowadzonym przez Komitet ds. Etyki — należącym do operatora MFO Alfa-1, Justinem Bulle, który nadal służył w Fundacji. Dalsze badania archiwalnych danych genetycznych agentów Rebelii Chaosu ujawniły kolejne zgodności z tymi obecnych i byłych członków MFO Alfa-1.10

W tym czasie RAISA przejęła rzeczy należące wcześniej do Technika Silversteina, w tym jego osobisty laptop, na którym znajdowało się [USUNIĘTO] i instancja 37, SCP-7777. Rozkodowana wiadomość brzmiała następująco:

O5-6 planuje zamordować technika Davisa Silversteina.

Ze względu na odkrycia dotyczące Alfa-1, instancje SCP-7777-37 i wcześniejsze ingerencje w dokumentację SCP-7777, RAISA we współpracy z Komitetem ds. Etyki zdecydowała o potrzebie zatrzymania Nadzorców podczas najbliższej sesji Rady O5 w Ośrodku 01 celem ich przesłuchania. 17 lipca 2021 roku Mobilna Formacja Operacyjna Omega-1 wdarła się na teren Ośrodka 01 w próbie aresztowania trzynastu Nadzorców, zatrzymując jedynie siedmiu. Przesłuchania ujawniły, że Rada O5 wykorzystywała MFO Alfa-1 do przechwytywania SCP dla swoich osobistych korzyści, co w innym przypadku byłoby zabronione przez Komitet ds. Etyki. Lokalizacja pozostałych sześciu Nadzorców nie jest obecnie znana.

Od 21 lipca 2021 roku Komitet ds. Etyki przejął bezpośrednią kontrolę nad Fundacją SCP, do czasu, gdy będzie możliwe pełnie ocenienie i naprawienie zakresu szkód wyrządzonych Fundacji. Zaktualizowano czynności przechowawcze SCP-7777.
Dodatek RAISA-4 — Wewnętrzna Notatka


…I od tego czasu tak pozostało.

Powyższy plik jest absolutnym bałaganem związanym z ocenzurowanymi danymi, celowymi błędami i sprzecznościami. Ogólną misją RAISA jest próba rozwiązania tych problemów i przedstawienia spójnego i uproszczonego dokumentu dla przyszłych badaczy. Ponadto, zapewniamy, że wszystkie osoby, które tego wymagają, są informowane o istotnych informacjach, jak i zajmujemy się przeciwdziałaniem i naprawianiem wszelkich możliwych naruszeń danych.

Jednak ten plik ma pozostać stałym wyjątkiem w naszej misji.

Wiele rzeczy mi nie pasowało, odkąd zaczęliśmy się przyglądać tej sprawie. Dlaczego pewni specyficzni pracownicy byli konsekwentnie zaangażowani w odkrywanie nowych instancji? Dlaczego O5-6 próbował zamordować przypadkowego technika? Dlaczego nikt nie zgłosił żadnej z tych rzeczy przed pojawieniem się instancji i dlaczego tak wielu nie chciało tego zrobić nawet po pojawieniu się?

Ale wszystko zaczęło układać się w całość po skonfiskowaniu tego laptopa.

Po zbadaniu wszystkich dowodów jest tylko jeden rozsądny wniosek, do którego można dojść: SCP-7777 nie istnieje.

SCP-7777 to skoordynowane działania Silversteina, Marinos i kilku innych pracowników (których nazwiska pozwoliłam sobie ocenzurować) mające na celu stworzenie platformy do ujawnienia korupcji wewnątrz Fundacji. Używając różnorakich taktyk, udało im się oszukać większość kierownictwa Fundacji — w tym Komitet ds. Etyki, a nawet nas, przynajmniej przez pewien czas — aby uwierzyli, że SCP-7777 jest prawdziwym, anomalnym zjawiskiem, którego nie można kontrolować. Dopiero niedawno niektórzy z nas się połapali, wliczając w to O5-6, który próbował zlikwidować projekt u jego źródła — zupełnie nieświadomy, że jego plan przyczyni się do jego własnego upadku.

Mimo to, Komitet ds. Etyki jest całkowicie nieświadomy prawdziwej natury SCP-7777. I zamierzam, aby tak pozostało. Mam powody, żeby podejrzewać, że ich intencje nie są aż tak czyste, jak chcieliby, byśmy wierzyli; większość naszych danych na temat tego, co się wydarzyło, pochodzi z ich raportów, które malują pewien wygodny obrazek, jak to dobry Komitet ds. Etyki obalił skorumpowaną i złą Radę O5.

Ale cała ta szopka nie byłaby przecież w ogóle potrzebna, gdyby Komitet ds. Etyki rzeczywiście walczył z korupcją.

Nie wydaje mi się, żebyśmy poznali całą historię. Brakujący pracownicy, przypadkowe pojawienie się SCP-427 tam gdzie go potrzeba i ta jedna rzucająca się w oczy infiltracja bazy danych wskazują na to, że Komitet ds. Etyki gra w swoją własną grę, w której udało im się właśnie wyeliminować Radę O5. Nie mam pojęcia, co zamierzają zrobić z Fundacją jako jej jedyna realna władza wykonawczą, ale wątpię, aby z kawałków, które udało nam się poskładać, wynikało coś dobrego.

Na szczęście SCP-7777 dał nam siedmiościenną kostkę, którą zamierzam rzucić z całą mocą, jaką RAISA posiada. Podczas gdy Komitet ds. Etyki tworzył swój spisek, my tworzyliśmy swój własny. I myślę, że nadszedł czas, aby w końcu oddzielić ziarno od plewy.

Odezwij się do mnie, gdy będziesz gotowy. Mamy wiele do omówienia w nadchodzących dniach.

— Maria Jones
Dyrektor Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported