SCP-779
ocena: +3+x
779-new.jpg

Osobnik SCP-779 na wolności.

Identyfikator podmiotu: SCP-779

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-779 znajduje się obecnie w Ośrodku ██ w ██████. Osobniki SCP-779 powinny znajdować się w komorze 6 m na 6 m bez umeblowania. Wszyscy pracownicy wchodzący do komory przechowawczej powinni nosić kombinezony typu HAZMAT. Kombinezony powinny być sprawdzone pod kątem uszkodzeń przed i po wejściu do przechowalni.

W przypadku naruszenia kombinezonu zraniony personel ma zostać usunięty z terenu i zatrzymany na dwadzieścia cztery (24) godziny. Do SCP-779 należy dostarczać codziennie jeden (1) litr mleka.

Opis: SCP-779 to gatunek owada z wyglądu podobny do pszczoły lub osy. Osobniki SCP-779 są zazwyczaj czerwone lub czarne, chociaż zauważalne są różnice w kolorach wśród ich populacji. SCP-779 zwykle żyje i rozmnaża się w ludzkich rezydencjach, ale obserwacje SCP-779 pokazały, że występują też w okolicach rzek i jezior, co może sugerować istnienie podgatunków.

SCP-779 egzystują w standardowym systemie społecznym; królowa zawsze jest obecna w centrum gniazda i stale dokonuje reprodukcji, podczas gdy pracownice pozyskują jedzenie dla reszty roju, kradnąc je z mieszkania. Królowe SCP-779 są rozpoznawalne dzięki charakterystycznym żółtym plamkom na ich plecach.

Gniazda SCP-779 są zazwyczaj tworzone z jakichkolwiek materiałów z rezydencji ludzkich i są umiejscowione w rzadko odwiedzanych miejscach, na przykład strychu lub piwnicy. Zaobserwowano, ze SCP-779 są aktywne cały dzień. Kiedy gniazdo zostanie stworzone, osobniki SCP-779 będą próbowały żądlić rezydentów, wstrzykując im jad halucynogenny. Po pierwszej infekcji SCP-779 będą żądliły swoje ofiary co najmniej raz dziennie, aby utrzymać jad w ich krążeniu.

W wyniku wstrzyknięcia jadu, ofiary SCP-779 będą postrzegać obiekty jako małe postaci humanoidalne ze skrzydłami i będą wierzyć, że SCP-779 pomagają w utrzymaniu rezydencji. Ofiary nadal będą w to wierzyć, nawet jeśli dom ulegnie zniszczeniu.

Kontynuacja narażenia na jad SCP-779 może spowodować, że ofiary będą je postrzygać jako własne "dzieci" i będą ich bronić przed większością zagrożeń. Wydaje się, że SCP-779 żądlą tylko ludzi i nie wdają się w pasożytnicze relacje z innymi gatunkami.

SCP-779 konsumują większość substancji jadalnych, ze szczególną preferencją dla mleka. Spożycie mleka wydaje się mieć leczniczy wpływ na SCP-779. Urazy takie jak rozdarte skrzydła lub brakujące nogi były leczone w ciągu kilku godzin po spożyciu.

Ofiary SCP-779 oddają zwykle większość swojego pożywienia obiektom, ale same się nie głodzą. SCP-779 może istnieć w symbiozie z ofiarami przez miesiące lub lata, dopóki te nie zostaną odcięte od dopływu jadu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported