SCP-7888
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-7888

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie użycie SCP-7888 powinno przestrzegać przepisów opisanych w Protokole Komitetu ds. Etyki: "Kwiat Paproci".


Opis: SCP-7888 jest opracowanym przez Fundację sposobem komunikacji. Poprzez użycie różnych, memetycznych sugestii w zwykłym tekście, SCP-7888 zmniejsza retroaktywne tworzenie się anomalnych zjawisk w podstawowej rzeczywistości.

Od czasu wprowadzenia SCP-7888, ogólne zagrożenie i wrogość przejawiana przez nowo odkryte anomalie zmniejszyła się o ~60%. Obecne instancje SCP-7888 nie zapobiegają całkowicie istnieniu groźnych i niebezpiecznych anomalii, aczkolwiek obecnie większość z nich podlega znanym anomalnym prawom. Ułatwiło to znacząco ich zabezpieczenie i badania. Wraz z tymi zmianami odnotowano wzrost w korzystnych i przyjaznych anomaliach, a także większą zwięzłość w dokumentacjach SCP.


Log Odkrycia: SCP-7888 został stworzony po nasileniu się wykrywania przez FRCN (Sieć Szerokorzeczywistej Komunikacji Fundacji) rektroaktywnych zmian w rzeczywistości. W jeden tydzień zgłaszano wysoką ilość nowo odkrytych anomalnych zjawisk, z których większość z nich powiązana była z konceptem "Szczęścia". Departamenty Memetyki były w stanie stworzyć i pomyślnie zastosować w tym czasie SCP-7888.

Ze względu na ogromną ilość szkód, jakie byty te wywoływały, SCP-7888 był wstępnie przeznaczony do neutralizacji odpowiedzialnych, poprzez śmiertelne zagrożenia memetyczne. Decyzja ta została później zmieniona po potwierdzeniu możliwości wystąpienia przez to Scenariusza Uszkodzenia Rzeczywistości Klasy ZK. W następstwie stworzono alternatywną, nieśmiercionośną formę memetycznej sugestii, która pomyślnie unieszkodliwiła wpływ licznych bytów.

Pomimo zostania zatwierdzonym przez większość głównych członków personelu Fundacji, Komitet ds. Etyki wyraził niezadowolenie, opowiadając się za czysto fizjologiczną ewaluacją tych bytów, przed jakimkolwiek dalszym użyciem SCP-7888. Zatwierdzone zostało dwumiesięczne odroczenie, a dostęp do większości dokumentacji Fundacji, w celach badań fizjologicznych, został przyznany.

Wytworzono wstępne zestawy nowo ulepszonych czynników memetycznych, wykorzystując jako podstawę ustalenia Komitetu ds. Etyki. Przeznaczone były do zmniejszenia wrogiej, anomalnej aktywności, równocześnie zachowując korzystne relacje z bytami do czasu, aż opracowane mogły być sposoby jasnej komunikacji. Propozycja ta została ostatecznie przyjęta przez wszystkich głównych członków personelu Fundacji, po tym, jak najnowsze instancje SCP-7888 okazały się być efektywne. Poniżej znajduje się log obecnie wykorzystywanych instancji:


OSTRZEŻENIE: POTENCJALNE ZAGROŻENIA MEMETYCZNE

Poniżej znajduje się lista instancji SCP-7888, które dowiodły bycia najbardziej efektywnymi przeciwko bytom.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported