SCP-797
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu SCP-797

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-797 należy przechowywać w długim na sześć (6) i szerokim na tyle samo metrów pokoju. Ściany, wliczając w to sufit i podłogę muszą posiadać grubość co najmniej 10 cm. Pomieszczenie ma być szczelnie i wyposażone w system filtrujący oczyszczający je z bakterii. Co każde siedem (7) dni, do obiektu należy dostarczać ludzkie zwłoki w dowolnym wieku, stanie, płci czy rasie. Po dwudziestu czterech (24) godzinach zwłoki należy usunąć. Pod żadnym pozorem personel nie może wchodzić w interakcje z SCP-797. Jeżeli SCP-797 wejdzie w stan szału, SCP-797-01 należy zniszczyć poprzez spopielenie, a nowe zwłoki mają być dostarczone, co zresetuje cykl.

Opis: SCP-797 jest owalnym bytem przyciąganym przez niedawno zmarłych lub umierających ludzi. SCP-797 prawie zawsze jest w obecności SCP-797-01, zbiorowiska ludzkiego mięsa różnego pochodzenia.
Kiedy jest z SCP-797-01, obiekt będzie starał się wejść w interakcje z każdym żywym człowiekiem wchodzącym do jego przechowalni.

Testy na SCP-797 ujawniły, że nie reaguje on na nie-ludzkie zwłoki, lecz zdarza mu się "mylić" ludzkie organy ze zwierzęcymi, szczególnie jeżeli są w podobnym rozmiarze i kształcie. Obiekt zdaje się rozumieć ludzką anatomię i będzie usiłował wejść w interakcje z każdym członkiem personelu wchodzącym do jego przechowalni, z różnym rezultatem. W przypadku niepowodzenia interakcji SCP-797 wejdzie w stan szału i zacznie wystrzeliwać kawałki mięsa w kierunku człowieka, z którym próbował wejść w interakcje z prędkością co najmniej 70 m/s. Sam kontakt z kawałkami nie wyrządza żadnego innego efektu poza zwyczajnymi konsekwencjami wystawienia na gnijące ludzkie mięso. Uderzenie było w stanie jak dotąd spowodować złamania kości i żeber, uszkodzenie organów, a także krwotok wewnętrzny.

Bez żadnego ciała SCP-797 podejmie próbę ucieczki z przechowalni. Ze względu na jego mały rozmiar (około pięciu (5) cm średnicy) jest on w stanie ukryć się w ubraniu każdej wkraczającej do jego przechowalni osoby. Będzie on również próbował ukryć się w cieniu, prawdopodobnie usiłując przekonać personel, że zdołał on uciec. Kiedy jest otoczony przez SCP-797-01, SCP-797 nie wykazuje zainteresowania ucieczką i skupia się na próbach interakcji z żywym personelem w jego przechowalni.
Żaden kontakt poza tym uwiecznionym w Czynnościach Przechowawczych nie ma prawa nastąpić bez zgody członka personelu z poziomem 4 lub wyższym.

SCP-797-01 kontrolowane jest bliżej nieokreśloną metodą. "Kukiełka" budowana jest wokół SCP-797 z nim samym pośrodku. Po oddzieleniu od obiektu SCP-797-01 traci wszelką spójność. Części ciała muszą być okresowo wymieniane ze względu na ich rozkład. Testy na pobranych z obiektu próbkach nie ujawniły żadnych nadzwyczajnych właściwości. Rzadko obiekt może wykorzystać SCP-797-01 do próby komunikacji wytwarzając przy tym [ZMIENIONO] dźwięki i uwalniając bakterie do powietrza. Jeśli taka sytuacja wystąpi, co najmniej trzech (3) agentów ma wykonać Procedurę 797-A.

SCP-797 został odnaleziony w lokalnym szpitalu w █████, Nunavut, Kanada. Obiekt zbierał różne części ciała od pacjentów szpitala, na SCP-797-01 składał się wtedy tors wraz z trzydziestoma (30) centymetrami starszej kobiety cierpiącej na raka trzustki, oba płuca foki obrączkowanej, trzy (3) nerki (foka obrączkowana, człowiek, dawca narządów), a także szkielet górnego tułowia mężczyzny w wieku trzynastu (13) lat umierającego na [ZMIENIONO]. Szpital ewakuowano, a wszystkim zamieszanym cywilom podano Preparat Amnezyjny Klasy B.

Dodatek: Notatka Dr. K███M██: Prośba o zezwolenie na odcięcie kontaktu z SCP-797 na ponad [ZMIENIONO] miesięcy. Wierzę, że dzięki analizie akcji obiektu jesteśmy w stanie dowiedzieć się więcej informacji o tym, czy jest inteligenty, jaki może być poziom tej inteligencji i rozpocząć próby komunikacji zamiast prostego zamknięcia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported