SCP-7976

ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-7976

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-7976 są przechowywane w wybiegu dla małych ssaków w Ośrodku 58. W razie potrzeby można zwrócić się do Biura Departamentu Przechowywania Ośrodku 58, w celu uzyskania informacji dotyczących zasad karmienia i szczegółów opieki nad nimi.

EDYKT RADY NADZORCZEJ #20485 obowiązuje w odniesieniu do SCP-7976; pod żadnym pozorem nie można przekazać opieki nad obiektami innym organizacjom, w szczególności Globalnej Koalicji Okultystycznej (GoI-012) i Wilson's Wildlife Solutions (GoI-064).

ferrets.jpg

SCP-7976-1 do -3; nazwane przez pracowników Kissinger, Rumsfeld i Schultz.

Opis: SCP-7976 odnosi się do grupy trzech dojrzałych fretek domowych (Mustela furo) o szarobiałym ubarwieniu. Instancje SCP-7976 wykazują się ponadprzeciętną, ludzką inteligencją w sprawach związanych z geopolityką, stosunkami międzynarodowymi, dyplomacją, wojną i polityką zagraniczną; ich zakres wiedzy jest porównywany z wiedzą profesorów, doświadczonych polityków, specjalistów i dyplomatów w tej dziedzinie. Podczas eksperymentów, instancje SCP-7976 wykazały się posiadaniem niezwykle złożonej wiedzy na temat sytuacji politycznej różnych regionów planety ogarniętych konfliktami, światowych supermocarstw, stanu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), gotowości militarnej byłych państw radzieckich, wzrostu ekstremizmu islamskiego, konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowej oraz spraw z nimi bezpośrednio związanych.

Nie jest jasne, w jaki sposób instancje SCP-7976 były w stanie posiąść tak szczegółowy zakres informacji o wydarzeniach, pomimo tego, że od czasu ich zabezpieczenia w 1992 roku były objęte protokołem odcięcia od zewnętrznej komunikacji. Wydaje się, że są świadome globalnych wydarzeń geopolitycznych w przeciągu kilku minut lub godzin od ich zaistnienia i odpowiednio dostosowują do niego swoje stanowisko dyplomatyczne — często szybciej niż mogą to zrobić światowe rządy.

Wspólnie były autorami 38 prac naukowych, każdej o długości kilkudziesięciu stron zawierających sugestie dotyczące interwencji militarnej USA i NATO w regionach objętych konfliktami, niepowodzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, komentarze na temat regionalnej stabilności świata arabskiego, skutków i relacji na geopolitykę napędzanego zmianami klimatycznymi popytu na ropę naftową, długoterminowych skutków upadku Związku Radzieckiego, a także jednego artykułu wychwalającego zalety gotowanego jajka i dlaczego powinno ono zostać włączone do diety SCP-7976. Argumentacja zawarta w publikacji została uznana za wystarczająco przekonującą, aby ją zaakceptować.

Instancje SCP-7976 wykazały się również niezwykłą dla ich gatunku długowiecznością. Zostały początkowo pozyskane w 1992 roku i dożyły 23 lat, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia długość życia fretek. Nie jest jasne czy jest to anomalna właściwość, wynik zaawansowanej opieki medycznej Fundacji czy po prostu statystyczny zbieg okoliczności.

Instancje SCP-7976 nie potrafią mówić ani w inny sposób werbalnie przekazywać swoich myśli. Podczas eksperymentów, instancje są wyposażane w klawiaturę, na której wspólnie piszą, aby przygotować odpowiedź na dane pytanie polityczne; jednakże wydają się one niezainteresowane odpowiadaniem na jakiekolwiek osobiste pytania przy użyciu tej metody, a nawet w ogóle dyskutowaniem o sprawach osobistych. Poza eksperymentami instancje wykazują zachowania typowe dla normalnych fretek — bieganie, bawienie się itp.

Instancje SCP-7976 były początkowo fundacyjnymi zwierzętami laboratoryjnymi przeznaczonymi do eksperymentów, dopóki ich anomalne właściwości nie zostały odkryte przez Młodszego Badacza Louisa Chana. Badacz Chan odmówił wyjaśnienia dlaczego podał grupę fretek egzaminowi z nauk politycznych na poziomie uniwersyteckim.


Dodatek 7976.1

PRACE NAUKOWE


Przez cały okres ich przechowywania, instancje SCP-7976 były często proszone przez badaczy o rozwiązania i komentarze na temat bieżących wydarzeń. Powstałe w ten sposób prace, artykuły i opracowania zawierały często wiele konkretnych przykładów.

OPIS: Dwunastostronicowy esej prognostyczny, napisany w 1992 roku w ramach pierwszego eksperymentu na SCP-7976, który miał na celu analizę regionalnych skutków rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Esej dokładnie przewidział nagłe nasilenie się konfliktów etnicznych i czystek na linii Serbowie-Bośniacy, jak również wynikającą z tego secesję Kosowa i będącą jej skutkiem interwencję wojskową NATO, na wiele lat przed tym, jak do tego doszło.

OPIS: Szesnastostronicowa rozprawa o tym, dlaczego rząd Kaddafiego w Libii może istnieć tylko wtedy, gdy otrzyma zachodnie wsparcie finansowe w związku z interesami naftowymi i nieunikniony będzie jego upadek, kiedy takie międzynarodowe wsparcie przestanie być opłacalne. Po raz kolejny przewidywania SCP-7976 okazały się prawdziwe; po ustanowieniu przez ONZ strefy zakazu lotów nad Libią (egzekwowanej przez NATO), pułkownik Muammar Kaddafi został odsunięty od władzy przez szereg tymczasowo sprzymierzonych grup rebeliantów.

Podczas gdy sama rozprawa ma szesnaście stron, cały dokument ma dziewiętnaście, przy czym dodatkowe trzy strony składają się z przypadkowych liter wpisanych, gdy instancje SCP-7976 zakończyły pisanie i zaczęły grać w berka, biegając przypadkowo po klawiaturze.

OPIS: Analiza inwazji koalicji sił międzynarodowych na Irak, skupiająca się w szczególności na sugestiach instancji SCP-7976 gdzie nie powiodła się i jak można było ją sprawniej przeprowadzić, aby doprowadzić do powstania stabilnego, przyjaznego Zachodowi reżimu, zamiast pogrążać kraj w wojnie domowej.

Plan SCP-7976 był znacznie agresywniejszy i szerszy niż plan koalicji, który był już uznawany za niezwykle agresywny i szeroki. Ataki na cele cywilne były uważane za równie uzasadnione, jak na cele wojskowe, a plany sięgały nawet od strategii bombardowań dywanowych po detonację taktycznej głowicy jądrowej w Bagdadzie. Eksperci z Wydziału Dyplomatycznego zgadzają się, że plan SCP-7976 spowodowałby ponad 250 000 dodatkowych ofiar cywilnych (z czego inwazja już przyniosła ponad 100 000) i ogromne straty w ludziach u wszystkich zaangażowanych stron.

Nadal nie jest wiadome, czy rząd Stanów Zjednoczonych był świadomy istnienia tego dokumentu, kiedy zastosował wiele ze strategii zasugerowanych przez SCP-7976 podczas inwazji.

Eksperci z Wydziału Dyplomatycznego regularnie przeglądali dokumenty stworzone przez SCP-7976 i choć zgodzili się z logicznością przedstawionych w nim tez, zwracali uwagę na bezduszne lekceważenie ofiar cywilnych, szkód ubocznych i ogólnego życia ludzkiego. Krytykowali również to, co nazwali "radosnym" tonem wypracowań.


Dodatek 7976.2

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY


W wyniku odprężenia się stosunków między UNGOC a Fundacją po upadku Związku Radzieckiego, doszło do wymiany kilku plików dotyczących pomniejszych Podmiotów Zagrożenia (TE) i obiektów SCP. Wśród nich znalazł się plik SCP-7976, ponieważ w tym czasie trwał rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a region pogrążał się w wielu mniejszych konfliktach, UNGOC wystąpiło z formalną prośbą o przekazanie im tymczasowej opieki nad SCP-7976.

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH // GLOBALNA KOALICJA OKULTYSTYCZNA // KOMUNIKAT DYWIZJI PSYCHE
06.04.1993


NINIEJSZA WIADOMOŚĆ JEST FORMALNYM WNIOSKIEM Naczelnego Dowództwa Globalnej Koalicji Okultystycznej ONZ o tymczasowe przekazanie opieki nad obiektem znanym jako: SCP-7976, na mocy Artykułu II § 5, Porozumienia House'a.

NA PODSTAWIE TEGO, że dyplomatyczna i geopolityczna wiedza dostarczana przez SCP-7976, jak również ich (a przez to Fundacji) status jako bezstronnej strony trzeciej, niezwiązanej regionalnymi zobowiązaniami lub uprzedzeniami, mogłaby zapewnić krytyczną pomoc w pośredniczeniu w zawieszeniu broni w trwającej wojnie w Bośni i Hercegowinie oraz zapobiec śmierci dziesiątek tysięcy żołnierzy i cywilów.


ODPOWIEDŹ FUNDACJI: ODRZUCONO

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH // GLOBALNA KOALICJA OKULTYSTYCZNA // DOKUMENT DYWIZJI PSYCHE
LOG WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE SCP-7976
23.11.2012


ROK SYTUACJA ODPOWIEDŹ
1992 Rozpad Związku Radzieckiego ODRZUCONO
1993 Wojna w Bośni i Hercegowinie ODRZUCONO
1997 Wojna domowa w Afganistanie ODRZUCONO
1998 Wojna w Kosowie ODRZUCONO
2004 Wojna w Afganistanie ODRZUCONO
2008 Konflikt izraelsko-palestyński ODRZUCONO
2011 Wojna domowa w Libii ODRZUCONO

Muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany i sfrustrowany brakiem współpracy ze strony Fundacji w sprawie tej anomalii, Łączniku Strewinsky. Czytaliśmy dokumentacje… i jakkolwiek absurdalna, rzeczywistość jest taka, że ta grupa fretek mogłaby być w stanie rozwiązać problem pokoju na świecie. A nawet jeśli nie, to przynajmniej dałyby nam lepsze pojęcie o tym, w co się pakujemy, gdy wkraczamy w te rejony. Ludzie giną nie dziesiątkami czy setkami, ale dziesiątkami tysięcy. Stało się to dla nas jasne, że nie zgodzicie się na tymczasowy, wspólny model zabezpieczania, więc Naczelne Dowództwo poprosiło Radę Bezpieczeństwa, aby przestała wystosowywać dalsze wnioski. Ale tak osobiście? Mam przynajmniej nadzieję, że macie jakiś dobry powód, dla którego nie wypuszczacie tych sierściuchów ze swojego worka.

Ambasador Karl Haas
Ambasador Specjalny do Fundacji

Po początkowej prośbie UNGOC w 1993 roku, personel Fundacji przeprowadził przesłuchanie z instancjami SCP-7976 celem określenia ich chęci współpracy w takowych działaniach. Choć instancje wciąż odmawiały bezpośredniej rozmowy z badaczami, udało się uzyskać częściowy sukces przy użyciu prostego systemu odpowiedzi tak-nie.

Przesłuchujący: Dr Leo Silas

Przedmowa: Instancje SCP-7976 zostały zaopatrzone w prosty brzęczyk; jeden brzęk oznaczał "tak", a dwa "nie".


SILAS: Dzień dobry. Nie jestem pewien czy któryś z was jest swego rodzaju liderem, więc jeśli tak mógłby proszę podejść.

[SCP-7976-1, największa z fretek, wychodzi przed grupę i podchodzi do brzęczka na stole.]

SILAS: O cześć, słodziaku.

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: NIE

SILAS: Ech, przepraszam. Więc jesteś najstarszy?

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Dobrze. Jak zapewne wiesz, ostatnio skontaktowała się z nami Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Chcieli żebyśmy przekazali was pod ich tymczasową opiekę na okres roku, abyście im doradzili, jak deeskalować konflikt…

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: NIE

SILAS: Nawet nie pozwoliłeś mi powiedzieć, o który konflikt chodzi.

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: GOC uważa, że wasze doświadczenie i bezstronność mogą być przydatne w pośredniczeniu w zawieszeniu broni. Może nawet porozumienia pokojowego. Czy to prawda?

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Ale nie chcecie tego zrobić?

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Nie chcecie pomóc?

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Zdajecie sobie sprawę, że… to jest ogromny kryzys międzynarodowy, prawda? Ludzie giną na lewo i prawo, głównie niewinni cywile.

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Dochodzi do ludobójstw. Czystek etnicznych. Masakr.

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK TAK TAK

SILAS: Ale wy nadal nie chcecie pomóc. Czy macie, chociaż jakiś powód?

ODPOWIEDŹ SCP-7976-1: TAK

SILAS: Szczerze mówiąc, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby był jakiś powód, który miałby usprawiedliwiać brak śmierci dziesiątek tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci.

[SCP-7976-1 nie odpowiada.]

SILAS: To znaczy, nie znam się na tego typu sprawach, ale czy nie mamy moralnego imperatywu, żeby to zrobić? Wkroczyć, gdy ludzie są mordowani? Jesteśmy Fundacją, jesteśmy dosłownie najpotężniejszą organizacją na planecie. Nie musimy zajmować się polityką, nie brakuje nam środków. Mamy moc, aby pomóc… Wy macie moc, aby pomóc, ale mówicie nie. Dlaczego?

[W tym momencie SCP-7976-1 zaczął gwałtownie uderzać w brzęczyk. Początkowo założono, że jest to agresywna odpowiedź na stwierdzenie, ale badacz SILAS szybko zorientował się, że sygnały dźwiękowe były na przemian krótkie i długie z przerwami pomiędzy nimi. Po odtworzeniu sekwencja została potwierdzona jako wiadomość w uproszczonym kodzie Morse'a.]

.-.. ..- -.. --.. .. . / ..- -- .. . .-. .- .--- .-.- / .-.. --- .-..


ocena: +5+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported