SCP-811
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-811

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-811 powinna być przechowywana w cylindrycznym, szklanym pomieszczeniu o kontrolowanym mikroklimacie, promieniu między 10 a 20 [m], wypełnionym do średniej wysokości minumum 2,5 [m] podmokłą glebą i stojącą świeżą wodą słodką. Zagroda ta powinna być wzbogacona o różnorodne gatunki roślin wodnych pochodzących z jej rodzimego bagna w █████, ponieważ ta roślinność wykazała przystosowanie do bardzo szybkiego odrastania po obrażeniach spowodowanych kontaktem z SCP-811 jeżeli tylko zniszczeniu nie uległy korzenie rośliny. Średniej wielkości pnie i kłody, oraz dodatkowe bogate w próchnicę gleby mogą zostawać przyznawane w nagrodę za dobre zachowanie.

Głębokość wody nie może przekraczać pół (0,5) metra [m] w najniższym punkcie. Wysokość komory musi być nie mniejsza niż pięć (5) metrów [m] powyżej najwyższego punktu gleby. Temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 25 [°C], a wilgotność powinna być wyższa niż 70%. Pomiędzy drzwiami do habitatu, a drzwiami do reszty placówki znajduje się komora dekontaminacyjna. Powietrze, które jest dostarczane do komory, pod żadnym pozorem nie może zostać przesłane w inną część placówki. Metan będący wynikiem normalnej interakcji SCP-811 jest z jej otoczeniem nie jest anomalny i może być gromadzony do wykorzystania jako paliwo. Gorące przedmioty i otwarty ogień są zabronione wewnątrz habitatu.

Pomieszczenie musi być codziennie sprawdzane pod kątem poziomu pH i drobnoustrojów w glebie i wodzie, jak również zmian w składzie chemicznym. Habitat powinien być czyszczony raz na dwa tygodnie, najlepiej przez personel Klasy-D. Wszystkie wyrzucone odpady powinny być poddane kwarantannie, do analizy przed usunięciem przez standardowy protokół zagrożenia biologicznego.

Obiekt ma otrzymywać co najmniej pięć (5) [kg] żywego pokarmu w 24 godzin po zakończeniu poprzedniego posiłku. Obiekt nie ma problemu z żerowaniem na ludziach, więc zaleca się, aby personel nie wchodził do habitatu, jeżeli SCP-811 nie pożywiała się w ciągu ostatnich 16 godzin.

Nie inwazyjna procedura medyczna może być wykonywana na SCP-811 poza sytuacjami awaryjnymi, w których do uratowania życia obiektu wymagana jest taka procedura. Minimalnie inwazyjne procedury wymagają przeglądu i jednomyślnego zatwierdzenia przez przypisy do SCP-811 zespół medyczny i obecnego szefa projektu. Zobacz Dokument 811-b, zawierający wykaz substancji, które mogą być podawane SCP-811 jako leki.

Wszystkie prośby obiektu muszą zostać sprawdzone przez zarówno specjalistę ds. chowu zwierzęcego, jak i przynajmniej jednego pracownika Poziomu 3 przed zatwierdzeniem, przy czym cała procedura nie powinna zająć więcej niż 48 godzin, za wyjątkiem co najmniej jeden poziom 3 kadrowej przed zatwierdzeniem, a ocena nie powinna mieć więcej niż 48 godzin, chyba że wyjątkowe okoliczności stanowią inaczej.

Pomimo, że SCP-811 na ogół nie jest agresywna, jeżeli nie czuje się głodna lub zagrożona, wszyscy pracownicy obsługi mają być świadomi, że nadal jest to drapieżnik wykorzystujący zasadzki, i nadal trzeba podejmować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń lub infekcji. Wszystkie osoby wchodzące do habitatu muszą nosić pełne, nieorganiczne kombinezony przeciw-biologiczne i maski tlenowe, oraz muszą być w grupach co najmniej dwuosobowych. Wejście do pomieszczenia zabronione jest w przypadku posiadania otwartych ran lub owrzodzenia w dowolnym miejscu na ciele. Osoby cierpiące na astmę lub inne choroby układu oddechowego, nie mogą wchodzić do habitatu bez zezwolenia podpisanego przez lekarza z upoważnieniem Poziomu 4.

Dotychczasowe badania wskazują, że SCP-811 nie może spowodować poważnych obrażeń u nikogo, kto jest poprawnie zabezpieczony kombinezonem przeciw-biologicznym. Każdy, kto z jakiegokolwiek powodu usunie część kombinezonu, będąc jeszcze w habitacie, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z przekwalifikowaniem do projektu, który nie będzie mieć negatywnego wpływu i specjalnych wymagań dotyczących amputacji.

Opis: SCP-811 jest zbudowana podobnie do ludzkiej kobiety, z nieproporcjonalnie długimi i cienkimi kończynami oraz lekko nadętym regionem brzucha. Ma 171 [cm] wzrostu i waży niecałe 47 [kg] w związku z dziwną fizjologią (szczegóły w Dodatku 811-2). Jej skóra ma delikatne właściwości ścierne, jest zabarwiona na nakrapiany kolor zielony, który służy do kamuflażu wśród trzcin w jej naturalnym środowisku. Jej pot działa jak łagodny środek podrażniający skórę. Ma bardzo tłuste czarne włosy, które okazały się być odporne na czyszczenie za pomocą konwencjonalnych szamponów (szczegóły w Dodatku 811-1). Wykazuje częściowe zrozumienie języka ludzkiego, zgodne z przypadkami "dzikich dzieci", które zaginęły w wieku kilku lat, a nie jako niemowlęta.

Wewnętrzna część dłoni i stóp SCP-811 ciągle wydziela przejrzysty, zabarwiony na zielono, lepki śluz. Śluz nie wydaje się mieć wpływu na tkankę własną SCP-811, jednak każda inna substancja organiczna, która styka się z nim zaczyna się gwałtownie rozkładać w procesie, który nie jest w pełni zrozumiały, redukując substancję do lekko lepkiej czarnej cieczy.1
SCP-811 może następnie wchłonąć tą ciecz poprzez skórę, bezpośrednio do swojego układu krążenia. Badania wykazały, że cały układ krążenia SCP-811 jest wypełniony płynną, rozkładającą się materią organiczną. Biopsje pobrane od SCP-811 wykazały, we wszystkich przebadanych komórkach, obecność bakterii beztlenowych, które, ze względu na widoczny brak czegokolwiek przypominającego funkcjonowaniem czerwone krwinki we krwi, są obecnie uważane za to, co SCP-811 stosuje do metabolizowania związków chemicznych w układzie krążenia.

SCP-811 nie defekuje ani nie produkuje odchodów w tradycyjnym sensie, nie posiada jelita cienkiego i grubego. Zamiast tego, odpady komórkowe i substancje, których SCP-811 nie jest w stanie zmetabolizować, zbiera w tym, co w sensie anatomicznym jest brzuchem. W żołądku, enzymy i flora bakteryjna sprawia, że odpady zastygają w ziarnistą substancję podobną do smoły, której SCP-811 okresowo się pozbywa poprzez kontrolowane wymioty, mechanizm, którego używa do polowania. Obiekt celuje w twarz lub stwierdzone otwarte rany celu, a następnie czeka aż cel umrze albo natychmiastowo, poprzez uduszenie z powodu zablokowania ust i nosa, albo w ciągu kilku dni od załamania się wielu układów organizmu z powodu agresywnej infekcji bakteryjnej. Zęby SCP-811 nie wydają się mieć żadnej nienaturalnej odporności na próchnicę, wynikającej z długotrwałego narażenia na związki i mikroflorę z jej odpadów (zobacz Dodatek 811-1).

Prognozy dla pracowników, którzy mieli kontakt z odpadami SCP-811 poprzez błonę śluzową lub otwartą ranę są dobre, jeśli w ciągu pierwszych trzech godzin rozpocznie się terapia antybiotykowa o szerokim spektrum działania, potem jednak szybko spadają. Personel Klasy-D, lub pozbawiony leczenia przez 12 godzin może wymagać terminacji.

Dodatek 811-1: Do dzisiaj, SCP-811 poprosiła o:

  • Regularne dostawy bydła na potrzeby polowania (odmowa)
  • Usunięcie krokodyli z puli zwierząt dostarczanych do polowania (zgoda)
  • Umieszczenie w wodzie różnych gatunków ryb z jej rodzimego █████ (odmowa)
  • Jedną (1) szczotkę do włosów, wykonaną w 100% z materiałów syntetycznych (zgoda)
  • Jednego (1) pracownika Klasy-D, który co drugi dzień będzie przychodzić do habitatu z basenem i prysznicem w celu umycia i nałożenia odżywki na jej włosy (zgoda); zauważono, że standardowe szampony do włosów nie są w stanie odpowiednio oczyścić włosów SCP-811 z nadmiernego oleju,więc zatwierdzono wykorzystywanie kosmetyków z większym udziałem silniejszych środków powierzchniowo czynnych.
  • Zwracanie się do niej za pomocą dwusylabowego imienia, zapisanego fonetycznie jako “Aé”. SCP-811 jest analfabetą, tym samym nie może sama wybrać pisowni (zgoda).2
  • Przyniesienie ulgi w związku z przewlekłym bólem zęba. (zgoda); wniosek został początkowo odrzucony, dopóki nie odkryto bezpiecznego i skutecznego sposobu podawania znieczulenia ogólnego SCP-811, oraz nie został opracowany plan operacji dentystycznej. Aby przetestować metodę i dostosować plan do nieprzewidzianych wymagań, usunięto ząb nr 47 (zapis FDI, system Viohla). W drugiej operacji usunięto resztki zęba i zainstalowano niezbędne protezy. SCP-811 została wyposażona w zestaw kompletnych protez dentystycznych, do naprawy w razie potrzeby.
  • Jednego (1) żółwia w kombinezonie hazmat do celów innych niż spożycie (odmowa); żółwie odpowiednio usunięto listy zwierząt dostarczanych do polowania. Możliwość umieszczenia małego habitatu z żółwiem w obszarze obserwacji na zewnątrz habitatu SCP-811 w celu wzbogacenia środowiska jest brana pod uwagę.

Dodatek 811-2: W związku z faktem, że SCP-811 posiada płuca i zęby — mimo braku dla nich wyraźnego zastosowania — obiekt został zabrany do laboratorium radiologicznego Strefy Badawczej-12 na prześwietlenie rentgenowskie w celu zbadania wewnętrznej struktury. Wyniki były nie rozstrzygające.

Późniejsze badania MRI wykazały, że SCP-811 ma kilka niezwykłych gruczołów i narządów dołączonych do układu limfatycznego, które mogą pomagać w regulacji lepkości i flory bakteryjnej substancji znajdującej się w układzie krążenia. Jeden z takich narządów w jamie brzusznej wydaje się zawierać gaz lżejszy od powietrza. Możliwość, że SCP-811 była kiedyś [ZREDAGOWANO] jest obecnie badana.

Ze względu na niemożność utrzymania sterylnego środowiska pracy, ograniczone zrozumienie biologii SCP-811, oraz trudności w obliczaniu masy obiektu, ryzyko poważnych powikłań lub śmierci podmiotu zostało uznane za zbyt wysokie aby zatwierdzić chirurgiczną operację rozpoznawczą.

Dziennik Przesłuchania 811-16

Przesłuchujący: Dr Trebuchet, Młodszy Asystent Badawczy Wachtel

[Dr Trebuchet i Młodszy Asystent Badawczy Wachtel weszli do jednostki przechowawczej SCP-811. Dr Trebuchet niesie teczkę z dokumentem na niej oraz pudełko po butach.]

Dr Trebuchet: Aé.

SCP-811: Doktuś. Co chce?

Dr Trebuchet: Pytania.

SCP-811: [wskazuje na pudełko po butach] Jedzenie.

[Dr Trebuchet kiwa głową, otwiera pudełko. Z kartonu wyskakuje żaba]

[SCP-811 kładzie na żabie nogę, gdy tylko ta siada na ziemi, i zaczyna ją trawić.]

SCP-811: [uśmiecha się szeroko] Doktuś chce pytan?

Dr Trebuchet: Tak. [przekazuje teczkę Wachtelowi, wskazuje na coś na niej]

Wachtel: [odcztuje z dokumentu] Jaka jest najwcześniejsza rzecz jaką pamiętasz?

SCP-811: Wcie-śna to ziecz?

Wachtel: Um…

Dr Trebuchet: Wczesna rzecz. Rzecz… przed.

SCP-811: [wydaje się rozumieć] Pszed pudkiem?

Dr Trebuchet: Przed przed pudełkiem.

SCP-811: [wygląda na zamyśloną] Naj-pszed?

Dr Trebuchet: [kiwa energicznie głową] Tak.

SCP-811: [demonstracyjnie używa zamaszystych ruchów rąk] Duzi ćłowik. Wysoki. Aé mała, badzo mniejsa niź ćłowik. [używa ręki aby pokazać wzrost około jednego metra nad ziemią] [wskazuje na własne ramię] Była jak ćłowik.

Dr Trebuchet: Co było takie jak on?

SCP-811: [chwyta trochę skóry między dwa palce] To! Nie jak Aé. Jak ćłowik. Jak ludzi.

Dr Trebuchet: Twoja skóra?

SCP-811: Skója… [trąca rękę w zamyśleniu] skója.

Wachtel: [zaniepokojony] Zaraz, mówisz że miałaś taką skórę jak my?

Dr Trebuchet: Na to wygląda. Aé, co potem?

SCP-811: [wskazuje na środek jednego łokcia] Patik bólu tu. Zimno.

Dr Trebuchet: "Igła", Aé. Sone ą—[chrząka] One się nazywają "igły".

SCP-811: Iii-gaa tu. Zimno.

Dr Trebuchet: I potem?

SCP-811: Boli. [naśladuje ruch czegoś wychodzącego z jej ust] Cierwone. Cierwone cierwone cierwone. Była… badzio głodn-ja. Bała sie. Zjadła ćłowika. Skója… jak ta.

Wachtel: O Boże…

[W tym momencie Wachtel zaczął wymiotować w kombinezonie. SCP-811, odbierając to jako oznakę wrogości, wycofała się do jednego z basenów w swoim otoczeniu i nie pojawiła się na powierzchni, dopóki zarówno Wachtel jak i doktor Trebuchet nie opuścili habitatu]

Notatki: O ile rozumiem atrakcyjność szkolenia nowych na czymś generalnie niegroźnym i tak zielonym jak oni sami, to czy jednak moglibyście rzucać ich najpierw na jakieś inne humanoidy przez jakiś czas? Staram się wykonywać tutaj prawdziwą pracę. ~ Doktor Trebuchet

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported