SCP-822
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-822

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-822 przechowywane są w komorze izolacyjnej w Biologiczno-Przechowawczej Strefie 103. Personel nie może zbliżać się do przechowalni na 5 metrów; podlewanie i kondycjonowanie gleby należy wykonywać za pomocą zautomatyzowanych systemów, a wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać zdalnie przy pomocy robota.

Opis: SCP-822 to gatunek kaktusa o wyglądzie podobnym do Lophophora williamsii (Jazgrza Williamsa), ale z istotnymi różnicami, widocznymi gdy roślina osiąga dojrzałość w ciągu około trzydziestu (30) dni. Gdy obiekt zbliża się do okresu dojrzałości, w środku rośliny tworzy się duży worek gazowy, który osiąga swoje maksymalne wymiary około 10 cm wysokości i 25 cm średnicy. Worek wypełniony jest lotnymi gazami, w tym ████████, ████ i kilkoma substancjami unikalnymi dla SCP-822. W tym samym czasie powłoka podmiotu twardnieje, aż osiągnie punkt podobny do twardości blachy, a nasiona zaczynają tworzyć się tuż pod nią. Gdy roślina jest już w pełni dojrzała, kwitnie i zaczyna wytwarzać feromon, który służy do przyciągania ssaków o masie wystarczającej, by wywołać jej anomalne właściwości.

Za pomocą nieznanego mechanizmu, ilekroć jakieś żywe stworzenie o wystarczającej masie (około 10-20 kg) zbliży się na odległość 3 metrów do SCP-822, centralna część zawierająca worek z gazem gwałtownie zostanie zdetonowana, powodując wylot odłamków powłoki SCP-822 w powietrze. Fragmenty przenoszące nasiona obiektu, mogą zatopić się w skórze i ciele pobliskich żywych stworzeń. Żywe stworzenia uderzone przez te fragmenty, które nie umrą z powodu urazu fizycznego, ostatecznie ulegają silnej neurotoksynie syntetyzowanej przez odłamki w ciągu od trzech (3) do sześciu (6) godzin.

Podmiot został odkryty po raz pierwszy na poligonie wojskowym w pobliżu [ZMIENIONO]. Obiekt został zgłoszony do Fundacji po zabiciu 3 pracowników, prowadzących pojazd w pobliżu dużej łaty SCP-822. Czwarty zdołał wrócić do bazy przed śmiercią. Późniejsze dochodzenie w sprawie zainfekowanego obszaru ujawniło setki okazów, a także zwłoki dziesiątek zwierząt, które wędrowały w to miejsce i zostały zabite. Niektóre z nich wyrosły bezpośrednio z ciał. Po pobraniu próbek cały obszar poddano bombardowaniu ogniowemu, spalając wszystkie pozostałe obiekty na tym obszarze.

Log Eksperymentów 822-1:
Zapis przeprowadzonych eksperymentów w celu ustalenia granic mechanizmu wyzwalającego dla SCP-822.

Data: ██/█/██
Tester: D-9912
Procedura: Podmiot wyposażony w wojskowy kombinezon bombowy został poinstruowany, aby zbliżyć się do SCP-822
Rezultat:
SCP-822 detonuje, gdy podmiot zbliża się dokładnie na odległość 3 metrów od okazu. Czujniki uderzenia rejestrują podmuch jako ekwiwalent detonacji miny ████ ███. Obiekt doznał obrażeń zgodnych z przebywaniem w pobliżu detonacji materiałów wybuchowych, takich jak pęknięta błona bębenkowa.

Data: ██/█/██
Tester: Robotyczny łazik o masie około 20 kg
Procedura: Próbowano zmanipulować okaz za pomocą łazika
Rezultat:
Tester pomyślnie podchodzi do obiektu i z powodzeniem wykorzenia egzemplarz. Próbka została jednak upuszczona podczas oddalania się, powodując detonację. Łazik został poważnie uszkodzony.

Data: ██/█/██
Tester: D-9989
Procedura: Tester jest całkowicie unieruchomiony, by zapobiec jakiemukolwiek ruchowi. Obiekt jest przemieszczany w kierunku przedstawiciela klasy D za pomocą robotycznego łazika
Rezultat:
Próbka zostaje zdetonowana, gdy znajduje się w odległości 3 metrów od badanego. Pacjent przeżył początkową detonację, ale uległ neurotoksynie.

Data: █/██/██
Tester: D-9989 (Martwy)
Procedura: Obiekt jest przemieszczany w kierunku martwego ciała.
Rezultat:
Podmiot nie detonuje, nawet podczas umieszczenia bezpośrednio na ciele testera.

Data: ██/██/██
Tester: D-10021
Procedura: Okaz SCP-822 jest umieszczony koło ściany komory izolacyjnej zaprojektowanej tak, by całkowicie pochłaniać wszelkie dźwięki, wibracje i wahania temperatury. Testera, oddzielonego ścianą komory izolacyjnej, poinstruowano, by przejść w kierunku SCP-822.
Rezultat:
Obiekt detonuje, gdy tester zbliża się na odległość 3 metrów od okazu. Minimalne uszkodzenie komory izolacyjnej, bez szkody dla testera.

"Najwyraźniej SCP-822 jest w stanie wykryć żywe stworzenia w promieniu ekspozycji, mimo że nie jest w stanie „zobaczyć” celu, wykryć jego dźwięków ani wyczuć jakichkolwiek zmian temperatury. Konieczne są dalsze eksperymenty, aby ustalić, jak to się dzieje." - Dr. █████████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported