SCP-823
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-823

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Do czasu ustalenia protokołu odkażania i sposobu na neutralizacje obiektu, SCP-823 ma być strzeżony przez nie mniej niż sześciu (6) obecnych na miejscu członków personelu ochrony. Personel musi przestrzegać dwudziestometrowej (20 m) Strefy bezpieczeństwa oznaczonej jako czerwona (Zakaz Wejścia) za wszelką cenę. Każda osoba, bez względu na stan cywilny, która wkroczy poza Czerwoną Strefę, musi zostać poddana terminacji za pomocą ognia snajperskiego.

Jeżeli muzyka lub organy będą słyszane ze Strefy Czerwonej, Fundacyjny personel znajdujący się na miejscu ma za zadanie natychmiastowe założenie zatyczek i oddalenie się na dwa (2) kilometry za aktualnie ustaloną Strefę Żółtą (Zakaz cywilów), oraz nieustanne raportowanie o wydarzeniach personelowi naukowemu Fundacji. Po tego typu zdarzeniu personel naukowy Fundacji dokona rewizji terenu i ustali nowe granice Czerwonej i Żółtej Strefy zgodnie z Procedurą 823-1-Alfa.

Ze względu na wymaganie zachowania czujności w nasłuchiwaniu przy miejscu przechowania zabronione są jakiekolwiek osobiste odtwarzacze muzyczne czy radia, poza ekwipunkiem niezbędnym do obserwacji.

Opis: SCP-823 jest opuszczonym parkiem rozrywki █████, █████. Konstrukcja została porzucona w ████ po serii brutalnych wydarzeń skutkujących śmiercią uczestników parku. Pełna lista tego typu wydarzeń znajduje się w Załączniku 823-01-13, "Zgony Cywilne przypisane SCP-823."

SCP-823 został ostatecznie opuszczony po wydarzeniach w ██-██-████, znanych również jako "Krwawa Niedziela," kiedy działanie artefaktu osiągnęło 20-letni szczyt. Dwieście trzydzieści jeden (231) uczestników zginęło, a kolejnych siedmiu (7) zostało rannych lub okaleczonych. Pełna lista osób powiązanych znajduje się w Załączniku 823-01-14, "Zgony Cywilne przypisane Wydarzeniu 823-99-Euclid," lecz zaliczają się do nich:

823-005.jpg

Zdjęcie SCP-823 pozyskane przez drona nadzorującego.

  • Dwie (2) osoby, mężczyzna i kobieta, złączeni razem w wielu miejscach na ciele po wyjechaniu z przejażdżki po ciemku zwanej "Tunelem Miłości". (martwi)
  • Jedna (1) osoba nosząca uniform maskotki "Wesołego Hipcia", uduszona. Jama ustna, tchawica i płuca były wypełnione włóknistą substancją, później sklasyfikowaną jako plusz wypełniający strój maskotki. (martwy)
  • Piętnaście (15) osób odnalezionych na kolejce górskiej "Koszmar Na Wysokości", wszyscy pozbawieni głowy za pomocą tępego narzędzia. Świadkowie twierdzili, że zgony nie nastąpiły jednocześnie, a po dwie osoby począwszy od pierwszego rzędu, kończąc na ostatnim. Analiza kryminalistyczna wykazała, że każdy seria zgonów była przypisana do jednego okrążenia po atrakcji. (martwi)
  • Jedna (1) osoba odnaleziona pod kolejką górską "Koszmar Na Wysokości", śmierć spowodowana złamaniem karku i masywnymi obrażeniami czaszki w wyniku upadku z pięćdziesięciu metrów w pozycji odwróconej. Osoba siedziała w ostatnim rzędzie kolejki i udało jej się uwolnić z pasów bezpieczeństwa konstrukcji podczas przejażdżki. (martwa)
  • Jedna (1) osoba znaleziona rozerwana w atrakcji "Dom Luster". Lewa ręka została znaleziona szesnaście stóp na północ od tułowia. Lewa noga została znaleziona odwrócona i przyczepiona do sufitu za pomocą ścięgien. Prawa noga została znaleziona w posiadaniu Podmiotu 79 częściowo skonsumowana (analiza specjalistyczna wykazała, że ślady zębów na mięsie i kości należą do człowieka). Jak dotąd nie natrafiono na ślad prawej ręki. (żywa)
  • <DLA PEŁNEJ LISTY POSZKODOWANYCH ZOBACZ ZAŁĄCZNIK 823-01-14, "Zgony Cywilne przypisane Wydarzeniu 823-99-Euclid.">

Po wyżej wspomnianym incydencie Mobilna Formacja Operacyjna Rho-71 ("Ropuchy Origami") została wysłana na miejsce w celu rozeznania terenu i ustalenia czynności przechowawczych. Mobilna Formacja Operacyjna Rho-71 nie była w stanie z powodzeniem ustalić miejsca ani przyczyny śmierci z powodu wypadków, które przytrafiły się jej członkom (zobacz Załącznik 823-01-15, "Straty wśród Mobilnej Formacji Operacyjnej Rho-71 spowodowane Wydarzeniem 823-99-Euclid"). Do częściowej listy ofiar zaliczają się:

  • Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej Rho-71, ████████ ██████████. Przyczyna zgonu: samobójstwo spowodowane przymusowym seksualnym wtargnięciem do lewego oka, co spowodowało śmiertelny uraz mózgu.
  • Agent ████ ████████. Przyczyna zgonu: samobójstwo. Został on znaleziony w pobliżu rozbrojonej amunicji, w tym osłonek i pocisków. ██ gramów prochu strzelniczego w liczbie zgodnej z rozbrojoną amunicją zostało znalezione w żołądku i jelitach Agenta.
  • Agent ███ ███████. Przyczyna zgonu: samobójstwo. Został on znaleziony z uszkodzonymi płucami i złamaną szczęką. Brakujące zęby zostały później znalezione w płucach i tchawicy.

<DLA PEŁNEJ LISTY POSZKODOWANYCH ZOBACZ ZAŁĄCZNIK 823-01-15, "Straty wśród Mobilnej Formacji Operacyjnej Rho-71 spowodowane Wydarzeniem 823-99-Euclid.">

Po śmierci 50% członków Mobilnej Formacji Operacyjnej będący na miejscu nadzorca nakazał przerwanie misji. Protokół przechowawczy został zmieniony z Pozyskania na Przechowywanie Na Miejscu. Wdrożone zostały standardowe procedury utajnienia medialnego, wliczając w to [USUNIĘTO].


Dodatek 823-01: Re: Destrukcja Placówki - Z rozkazu O5, prośba o natychmiastowe zniszczenie placówki przez Mobilną Formacje Operacyjną Nu-7 ("Hammer Down") za pomocą nalotu zostaje oddalona z powodu bliskości ludności cywilnej, brak racjonalnej historii przykrywkowej i nieprzewidywalną naturę artefaktu.

Dodatek 823-02: Re: Czerwona Strefa - Do dnia dzisiejszego SCP-823 przeszedł trzy renowacje granic strefowych. Czerwona Strefa (Zakaz Wejścia) zwiększyła się o 5%. Wydaje się, że tempo ekspansji przyspiesza liniowo (zobacz Raport 823-02-07, "Rezultat siódmej ankiety dotyczącej SCP-823"). Prośba o reklasyfikację na Keter.

Dodatek 823-03: Re: Reklasyfikacja Na Keter - Odrzucona przez radę O5. Powód: brak wystarczających danych uzasadniających reklasyfikację.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported