SCP-830
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-830

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Lokalizacja SCP-830, oznaczona jako Ośrodek-██, jest obszarem, do którego nie ma publicznego dostępu. Osoby, które nie są pracownikami Fundacji nie mają nigdy prawa wstępu na teren ośrodka i przylegających terenów pod żadnym pozorem, chyba że rozkazy członków personelu z 3. lub wyższym poziomem upoważnienia stanowią inaczej. Żaden członek personelu placówki nie może mieć fizycznego kontaktu z SCP-830. Aby podnieść morale Ośrodka-██, wszelkie osoby komunikujące się z podmiotem posiadają przywiązaną do siebie linę zabezpieczającą oraz wyznaczonego strzelca wyborowego gotowego dokonać terminacji w razie wypadku. W związku z zawaleniem się pomostu obserwacyjnego (Incydent 830-13B), czego skutkiem była strata szesnastu (16) pracowników ośrodka, wliczając wizytującego Ośrodek specjalistę z 3. poziomem upoważnienia, nad oraz wokół SCP-830 nie będą już stawiane żadne konstrukcje.

Opis: SCP-830 to niestały basen, który początkowo wyglądał na składający się z oleju i piasku. Próbki pobrane z podmiotu wykazują jednak skład standardowy dla gleby w okolicy występowania SCP-830. Badacze przypuszczają, że obiekt na dnie podmiotu może być odpowiedzialny za takie próbki, jak również za inne właściwości SCP-830.

Jakakolwiek osoba, która nawiąże fizyczny kontakt z podmiotem, zostanie do niego wciągnięta i najprawdopodobniej umrze. Siła, jaką podmiot wówczas wykazuje, jest nadzwyczaj duża, jednak w przypadku wystarczająco silnego obiektu, przecięcie punktu kontaktu z cieczą z SCP-830 jest wystarczające, aby zapobiec pochłonięciu przez podmiot całej osoby. Przedmioty nieożywione nie wywoływują takiego efektu przy kontakcie z SCP-830.

Z jednostkami wciągniętymi do SCP-830 można się kontaktować, stojąc w odległości do ośmiu (8) [m] od podmiotu (ze względów bezpieczeństwa, odległość bliższa niż sześć (6) [m] nie jest zalecana). Zniekształcone, ale rozpoznawalne twarze osób pochłoniętych przez SCP-830 pojawiają się na powierzchni basenu, jedna za drugą. Osoba chąca nawiązać kontakt może wyznaczyć, do kogo się zwraca, poprzez mówienie tylko wtedy, gdy odpowiednia twarz pojawi się na powierzchni substancji. Oczekiwanie na konkretną ofiarę może zająć dużo czasu, gdyż szacuje się, że SCP-830 pochłonął co najmniej 800 osób w czasie swojego istnienia. Nawiązujący kontakt powinni być przeszkoleni z dziedzinach ludzkiej psychologii i technik wykorzystywanych przy przesłuchaniach. Głównymi cechami bytów pojawiających się na powierzchni SCP-830, wliczając wyrzuty sumienia czy żal w związku z wydarzeniami, które doprowadziły do pochłonięcia danej osoby, i żaleniem się na rozdzierający ból, jest fakt, że niezwykle ciężko jest zmienić temat w czasie rozmowy z jedną z twarzy.

Osoby pochłonięte, niebędące pracownikami Fundacji, to głównie okultyści utożsamiający się z tradycjami █████████ i ████████ ██████, najwyraźniej wyeliminowani przez Rebelię Chaosu między 19██ a 19██, zanim SCP-830 został przechwycony przez pracowników Fundacji w 19██. Odpowiedni tłumacze znajdują się na terenie ośrodka, aby pomóc ochotnikom chcącym nawiązać kontakt z twarzami, jednak przedłużone wystawienie na SCP-830 znacznie zmniejsza ich zdolności komunikacyjne — większość twarzy z tego okresu jest niespójna i chaotyczna w swoich wzorcach mowy. Ponad 50% cierpi na różne formy afazji. Informacje na temat tradycji █████████ i ████████ ██████ zostały skatalogowane i są dostępne do wglądu po złożeniu odpowiedniego podania u Dr Jonasa DeWitta, Nadzorcy Badań przy SCP-830.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported