SCP-836
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-836

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Żywe próbki SCP-836 powinny być przechowywane na szkle w dwuwarstwowej obudowie CFRP wypełnionej powietrzem o wilgotności właściwej nieprzekraczającej 5%. Obudowa wewnętrzna powinna być cyklicznie sprawdzana pod kątem nadmiernego przerzedzenia i/lub uszkodzeń, w razie potrzeby panele mogą być wymieniane. Uszkodzone panele mają być wysterylizowane poprzez podgrzanie ich do temperatury przekraczającej 950 stopni Celsjusza na okres pięciu minut; następnie mogą być traktowane jak zwykłe odpady lub wykorzystane jako podłoże.

W przypadku pęknięcia wewnętrznej obudowy zewnętrzna obudowa oraz całe pomieszczenie magazynowe muszą zostać pilnie poddane podobnej cieplnej sterylizacji. Jednostka przechowawcza próbek SCP-836 nie może być podłączona do żadnej innej jednostki SCP strukturalnie lub przez sieci inżynieryjne.

W przypadku niezabezpieczonej epidemii SCP-836 lokalne sieci energetyczne mają zostać zamknięte, a obszar o promieniu co najmniej 200 metrów od każdego zainfekowanego budynku ma zostać ewakuowany, a procedura 28-Surtur przeprowadzona (sugerowana przykrywka: planowane rozbicie się wojskowej satelity). Obszar w promieniu 2 km od epidemii SCP-836 ma być monitorowany pod kątem kolejnych zarażeń przez okres 14 miesięcy.

Na obszarach oznaczonych jako zagrożone epidemią SCP-836 należy zmodyfikować kodeks budowlany, aby zapewnić systematyczne zastępowanie konstrukcji w wieku powyżej 70 lat.

Opis: SCP-836 jest desygnacją nadaną fenomenowi wpływającemu na glinę, cegły lub cement, chociaż wtórna propagacja może wpływać na większość znanych materiałów budowlanych. Czynniki inicjujące są obecnie przedmiotem badań, choć prawdopodobieństwo pojawienia się SCP-836 gwałtownie wzrasta w przypadku struktur mających ponad ███ lat.

Faza początkowa SCP-836 manifestuje się jako deformacja w materiale rosnąca ze średnią prędkością ███ gramów na dzień. Zwiększeniu się masy zdaje się towarzyszyć spadek gęstości pobliskich materiałów. Deformacja jest higroskopijna. Ponadto, [USUNIĘTO], co początkowo wydaje się przyspieszać wzrost. Wnętrzności instancji SCP-836 składają się z ułożonych na przemian warstw twardych i struktur śródmiąższowych o konsystencji pianki. Podczas tej fazy SCP-836 nie stanowi większego zagrożenia, z wyjątkiem przypadków, w których narusza integralność delikatnych struktur.

Jeśli SCP-836 wejdzie w kontakt z żywym okablowaniem, wchodzi w fazę wzrostu, która początkowo manifestuje się czymś wyglądającym jak metalowa siatka rosnąca na powierzchni deformacji i przyłączającą się do okablowania. (Jednakże badanie wykazało, że w rzeczywistości są to oddzielne pętle rosnące przez górne warstwy obiektu.) Dzięki temu tempo wzrostu SCP-836 może wzrosnąć nawet ███-krotnie. W tym momencie deformacje często powierzchownie naśladują otaczające środowisko, skutkując zewnętrznym podobieństwem do cech strukturalnych. Wraz z równomiernym spadkiem gęstości otaczających materiałów, SCP-836 na tym etapie może rosnąć poprzez zmianę przeznaczenia całych sekcji swojego otoczenia. Jeśli na tym etapie nie ma dostępu do źródeł wody, SCP-836 wykazuje nieco wolniejszy wzrost i powoduje duże zmniejszenie wilgotności środowiska.

Gdy okazy SCP-836 ważą co najmniej ██ kg i wejdą w kontakt ze źródłem płynącej wody, takim jak rury, wejdą w fazę mnożenia chociaż dokładne warunki nie są znane. W tej fazie wierzchnie warstwy deformacji kruszą się i wchodzą do strumienia wody. Podczas pierwszego kontaktu z większością ciał stałych, zachodzi wzrost podobny do fazy początkowej. W ten sposób SCP-836 jest w stanie szybko się rozmnażać, w jednym zaobserwowanym przypadku instancja zajęła około █ kilometrów kwadratowych w ciągu ██ dni.

Wykazano, że podgrzewanie instancji SCP-836 do temperatur przekraczających 950 stopni Celsjusza przez okres 4 minut neutralizuje większość niemetalicznych próbek. W przypadku próbek metalicznych zastosowanie ciepłego kwasu azotowego okazało się skuteczne.

Log Pozyskania: SCP-836 został po raz pierwszy zaobserwowany przez Fundację dnia ██.██.199█ r. w ██████, Republika Słowacka, w następstwie dochodzenia prowadzonego przez lokalną policję w sprawie budynku mieszkalnego, którego zużycie wody i prądu wzrosło czterokrotnie w ciągu dwóch miesięcy - powodując podejrzenie o uprawianie cannabis indica.

Raport przekazany przez powracającego oficera skłonił do przeprowadzenia dochodzenia przez zespół uderzeniowy kierowany przez agenta Dolezala. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że część dachu konstrukcji zapadła się, prawdopodobnie z powodu metalicznej narośli długości około 1 metra znalezionej w gruzie. Ściany zawierały nieprawdopodobną liczbę okien i drzwi, z których większość miała jedynie podstawowe mechanizmy.

Ciało jednego z oficerów (pozorne samobójstwo za pomocą broni służbowej) zostało odzyskane z łazienki w mieszkaniu J████ N████, gdzie został zamknięty przez wzrost ściany blokujący drzwi. Ze względu na rozległe narośla piwnica konstrukcji została niezbadana. Procedura 28-Surtur została z powodzeniem wytestowana na strukturze i jej otoczeniu dnia ██.██.199█ r. Obszar był monitorowany do ██.██.20██ r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported