SCP-849
ocena: +4+x
scpsensorydeprivation-new.png

Zabezpieczony SCP-849.

Identyfikator podmiotu: SCP-849

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-849 jest obecnie zabezpieczony w Jednostce Magazynowej ██ zlokalizowanej w Ośrodku ██. SCP-849 ma być trzymany w zamkniętej komorze o wymiarach 5m x 5m, która musi być bez przerwy chroniona przez dwóch (2) członków personelu ochrony. SCP-849 należy sprawdzać pod kątem wycieków raz na trzy (3) dni.

Wszyscy nieupoważnieni pracownicy próbujący wejść do SCP-849 mają zostać zatrzymani przez ochronę, należy udzielić im wizyt u Ośrodkowego Psychologa ████ █████. Użycie SCP-849 ma być autoryzowane przez jednego (1) członka personelu Poziomu 4.

Opis: SCP-849 to komora deprywacji sensorycznej pozyskana przez Fundację z uzdrowiska w ████████, ███ ████. SCP-849 ma wymiary 3m x 4m, jest biały i wypełniony nieprzezroczystą, szarą cieczą. Po dotknięciu tej cieczy przez człowieka (dalej nazywanego podmiotem), natychmiastowo przenosi ona podmiot i wszystkie obiekty, które były z nim w kontakcie do lokalizacji desygnowanej jako SCP-849-1.

SCP-849-1 przybiera formę rodzinnego miasta podmiotu lub miejsca, które jest uznawane przez podmiot za ich 'dom'. Lokacja ta jest zamieszkana przez cywilne byty prawdopodobnie wytwarzane przez SCP-849-1, przybierające formy osób, z którymi podmiot jest zaznajomiony, nawet jeśli osoby te nie mieszkają w imitowanej lokalizacji. Czas płynie w tamtym miejscu normalnie, co zostało potwierdzone przez badaczy liczących czas, na jaki podmioty znikały.

Przez pierwsze siedemnaście (17) godzin przebywania w SCP-849-1 podmiot będzie doświadczał zwyczajnego dnia, z różnicą w tym, że wszystkie sytuacje, w których podmiot się znajdzie zakończą się dla niego pozytywnie dzięki pozornemu szczęściu. Podczas tego okresu podmiot zazwyczaj będzie próbował pogodzić się z bytami imitującymi osoby, które skrzywdził, lub przez które został skrzywdzony.

Po siedemnastu (17) godzinach spędzonych w SCP-849-1 jakość imitacji zacznie szybko spadać. Przykładowe efekty tego procesu to:

  • Dziwaczne i bezsensowne sytuacje
  • Nielogiczne zmiany w wyglądzie i biologii bytów
  • Niemożliwa geometria

Podczas ostatnich piętnastu (15) minut pobytu w SCP-849-1, podmioty zgłaszały rozpad praw fizycznych takich jak grawitacja, co często powodowało stres i niepokój. Po dwudziestu czterech (24) godzinach wszystkie podmioty zostaną siłą wyrzucone z SCP-849-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported