SCP-850
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-850

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-850 nie jest niebezpieczny, o ile nic mu nie zagraża. Jako jednak że obiekt uznaje przechowywanie za rodzaj zagrożenia, podjęto odpowiednie środki, by uniemożliwić obiektowi dojście do świadomości tego, że jest przechowywany. SCP-850 musi znajdować się w wielkim habitacie, w Oceanie [ZMIENIONO]. Granice ów habitatu muszą być oznaczone i wzmocnione ścianami betonowymi, których kilkumetrowa grubość ma sprawiać wrażenie, jakoby stanowiły rafę.

Opis: SCP-850 to anomalia przestrzenna i biologiczna. Pod względem genetycznym i wyglądu zewnętrznego przypomina ławicę ryb gatunku Clupea harengus (Śledź oceaniczny). Osobniki SCP-850 od znanego gatunku dzieli kilka różnic, spośród których najważniejsze to ciemniejsze ubarwienie oraz większa rozbieżność rozmiarów.

W ławicy wyróżnia się obszar, w którym przestrzeń ulega silnemu zniekształceniu. Obszar wewnętrzny jest znacznie większy niż zewnętrzny. Dokładne pole owej zniekształconej części przestrzeni jest nieznane, aczkolwiek udowodniono, że jej promień jest większy niż 50 kilometrów. Dr Grangan sugeruje, że obszar ten może w rzeczywistości nie mieć końca. Wszystkie zaobserwowane obszary zawierają wodę.

Rozpoznano, że wraz z obserwowaniem głębszych warstw SCP-850 ryby zdają się coraz bardziej różnić od osobników gatunku Clupea harengus. Najwyraźniej efekt ten utrzymuje się samodzielnie. Pomimo że osobniki w zewnętrznej części ławicy żywią się głównie organizmami istniejącymi poza nią, osobniki znajdujące się w wewnętrznych rejonach ławicy wydają się żerować na samych sobie. Pomijając to, wszystkie ryby owej ławicy ze sobą współpracują. Z racji wielkiego rozmiaru SCP-850, obiekt zazwyczaj jest w stanie skorzystać z siły umożliwiającej uśmiercenie drapieżnika lub zniszczenie przeszkody.

Dodatek 850-1:

Wejście do zniekształconej części przestrzeni uniemożliwia przepłynięcie przezeń okrętów podwodnych (co nie jest jednak problematyczne dla płetwonurków). Z tego powodu, celem badania życia głębinowego w SCP-850, uruchomiono projekt "Statek w butelce". Celami projektu są: zbudowanie wewnątrz wielkiego okrętu podwodnego bez naruszania samego obiektu, metodą przenoszenia elementów konstrukcyjnych do środka ławicy, gdzie zostaną złożone.

Dodatek 850-2:

Projekt "Statek w butelce" został ukończony. Okręt oraz jego załoga otrzymali desygnację: Rekonesansowa Formacja Operacyjne Omikron 6 (vel "Trylobit"). Rozpoczyna się obserwacja organizmów wewnętrznych.

Dodatek 850-3:

Jak dotąd zaobserwowano dwa istotne fakty. Pierwszy prowadzi do wniosku, że SCP-850 jest naprawdę o wiele większy, niż wskazywał to początkowy szacunek promienia 50 kilometrów. Drugi fakt prowadzi do stwierdzenia, że organizmy dzieli coraz więcej od gatunku Clupea harengus i obejmują one różne nisze ekologiczne. Rozmiar osobników waha się od kilku centymetrów do [ZMIENIONO] i z dużą dozą pewności można je uznać za odrębne gatunki.

Dodatek 850-4:

Utracono połączenie z Trylobitem. Ostatnie obrazowanie radarowe z okrętu wskazuje na [USUNIĘTO]. Gwałtownie przybliżyło się do okrętu. Następnie wszystkie systemy komunikacyjne przestały funkcjonować. Obraz z kamery wskazuje, że okręt został rozerwany przez wielkie zęby i zalany wodą. Analiza obrazu z kamery wskazuje [ZMIENIONO]. SCP-850 oczekuje na przeklasyfikowanie do klasy Keter.

Dodatek 850-5:

Odrzucono wniosek o przeklasyfikowanie obiektu do klasy Keter.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported