SCP-857
ocena: +4+x
rainforestscp.jpg

SCP-857 z zewnątrz. Brak widocznych gatunków.

Identyfikator podmiotu: SCP-857

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar oznaczony jako SCP-857 musi być ogrodzony mierzącym dwa metry płotem elektrycznym. Wszyscy cywile usiłujący wkroczyć na teren SCP-857 mają zostać aresztowani i przesłuchani. Po przesłuchaniu intruzom należy podać środek amnezyjny Klasy A.

Żadne osobniki SCP-857-1 nie mogą opuścić SCP-857.

Opis: SCP-857 jest częścią Amazońskiego Lasu Deszczowego obejmującą jeden kilometr kwadratowy. Naturalne do tego ekosystemu rośliny rosną na jego terenie normalnie, lecz zwierzęta zdają się go omijać. SCP-857 jest zamieszkany jedynie przez byty zdające się być ludzkimi organami i częściami ciała zdolnymi do ruchu i podstawowej myśli.

Źródło tychże osobników nie jest znane. Będą one dalej określane jako SCP-857-1.

Osobniki SCP-857-1 nie są wrogie w stosunku do ludzi i różnią się znacznie w stosunku od wyglądu i zachowania. (Zobacz Log Osobników 857.) Owe ruchome części ciała wydają się być z grubsza zmodyfikowane, aby umożliwić spożywanie pokarmu i ruch. Dla przykładu większość osobników nie posiada właściwej jamy ustnej, a otwór w ciele za taką odpowiadający. Sposób, w jaki osobniki dokonują defekacji, jest nieznany.

Chociaż SCP-857-1 są naturalnie niezdolne do rozmnażania, nie odnotowano spadku liczby obserwowanych osobników. Obecnie trwają prace nad odkryciem źródła SCP-857-1.

Log osobników 857:

Desygnacja Informacje
SCP-857-1a Każdy osobnik SCP-857-1a składa się pierwotnie z ludzkiej głowy. Nienaturalne kościane wyrostki stworzyły dwie (2) szczypcowate ręce i sześć (6) nóg u obiektu. SCP-857-1a poruszają się w sposób podobny do krabów. SCP-857-1a są padlinożerne i zauważono jak konsumują resztki, zostawione przez drapieżniki.
SCP-857-1b Każdy osobnik SCP-857-1b składa się z jednej (1) ludzkiej żyły. Osobniki SCP-857-1b poruszają się w sposób podobny do robaków. SCP-857-1b są roślinożerne i spożywają rośliny, które opadły na podłoże.
SCP-857-1c Każdy osobnik SCP-857-1c składa się z ludzkiej tkanki mózgowej. SCP-857-1c poruszają się podobnie do ślimaków i zostawiają za sobą ślad śluzu. Osobniki SCP-857-1c zdają się spożywać osobniki SCP-857-1b.
SCP-857-1d Każdy osobnik SCP-857-1d składa się z jelita cienkiego. SCP-857-1d są stworzeniami morskimi i żyją w rzece, przepływającej przez SCP-857. Osobniki SCP-857-1d konsumują podwodne rośliny.
SCP-857-1e Każdy osobnik SCP-857-1e składa się z ludzkiego kręgosłupa. Sposób poruszania się osobników SCP-857-1e przypomina ten od stonogi, wykorzystując nieregularne wyrostki. Osobniki SCP-857-1e są drapieżnikami i polują na osobniki SCP-857-1a.
SCP-857-1f Każdy osobnik SCP-857-1f składa się z ludzkiego serca. SCP-857-1f nie są zdolne do ruchu. SCP-857-1f to pasożyty żerujące na osobnikach SCP-857-1c, poprzez wysysanie ich krwi podobnie do pijawek.
SCP-857-1g Każdy osobnik SCP-857-1g składa się w większości z łaty ludzkiej skóry z dwoma nienaturalnymi wyrostkami kostnymi wymuszającymi określony kształt. Osobniki poruszają się szybując z drzewa, na drzewo. SCP-857-1g są drapieżnikami i polują na osobniki SCP-857-1c i SCP-857-1a w większych rojach.
SCP-857-1h Każdy osobnik SCP-857-1h składa się w większości z ludzkiej klatki piersiowej. Osobniki poruszają się w sposób podobny do pająków i przebywają na koronach drzew. Osobniki SCP-857-1h są drapieżnikami i często zeskakują na dół i konsumują przechodzące SCP-857-1c.

ZASTRZEŻONE - TYLKO DLA PERSONELU Z UPOWAŻNIENIEM POZIOMU CZWARTEGO

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported